Vilniaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Keičiantis Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
ĮSAKYMAS, Nr. 30-2106 2017-08-28
Padalinys: VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcija:
Į pabaigą
DĖL 2018–2022 METŲ LAUKO KAVINIŲ ĮRENGIMO IR<br> EKSPLOATAVIMO KONKURSO ORGANIZAVIMO

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

 

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL 2018–2022 METŲ LAUKO KAVINIŲ ĮRENGIMO IR

EKSPLOATAVIMO KONKURSO ORGANIZAVIMO

 

 2017 m. rugpjūčio 28 d. Nr. 30-2106

Vilnius

 

 

           Vadovaudamasi Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2013 m. liepos 10 d. sprendimu
Nr. 1-1312 patvirtintomis Prekybos viešosiose vietose taisyklėmis:

           1. N u s t a t a u  šias vietas 2018–2022 metams lauko kavinėms įrengti ir eksploatuoti konkurso būdu:

          1.1. teritorijoje tarp Lvovo ir Šeimyniškių gatvių;

          1.2. Pilies ir Bokšto gatvių sankirtoje ties Pilies gatvės 42 pastatu;

          1.3. L. Stuokos-Gucevičiaus gatvėje prieš 3 pastatą;

          1.4. teritorijoje ties 148 pastatu Žaliųjų Ežerų gatvėje (prie Balsio ežero paplūdimio);

          1.5. teritorijoje ties Neries g. 9 (Žirmūnuose);

          1.6. skvere ties Užupio ir Polocko gatvių sankryža;

          1.7. Laisvės prospekte prie Pasakų parko;

          1.8. skvere tarp Pylimo, Raugyklos ir Šv. Stepono gatvių;

          1.9. Vilniaus gatvėje ties 6 pastatu (sutartis su konkurso laimėtoju bus pasirašoma tik gavus Vadovybės apsaugos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos suderinimą);

          1.10. Vašingtono aikštėje;

          1.11. teritorijoje prie Tapelių ežero;

          1.12. teritorijoje ties Vaidilutės ir Meškeriotojų gatvių sankryža;

          1.13. Neteko galios.

            2017 m. gruodžio 22 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-3374 redakcija

 

          1.14. Vaidilutės g. 79;

          1.15. teritorijoje prie Pylimo ir Geležinkelio gatvių sankryžos;

          1.16. Neteko galios.

            2017 m. gruodžio 22 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-3374 redakcija

 

          1.17. Rotušės aikštėje (A dalis);

          1.18. Rotušės aikštėje (B dalis);

          1.19. Neries upės krantinėje A. Goštauto gatvėje (prie Verslo trikampio);

          1.20. Neteko galios.

            2017 m. gruodžio 22 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-3374 redakcija

 

          1.21. Neteko galios.

            2017 m. gruodžio 22 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-3374 redakcija

 

          1.22. Pilies ir Šv. Jono gatvių sankryžoje;

          1.23. Neteko galios.

            2017 m. gruodžio 22 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-3374 redakcija

 

          1.24. Saulėtekio alėjoje prie 20 pastato;

          1.25. Neteko galios.

            2017 m. gruodžio 22 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-3374 redakcija

 

          1.26. Neteko galios.

            2017 m. gruodžio 22 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-3374 redakcija

 

          1.27. Užupio gatvėje ties 25 pastatu;

          1.28. Neteko galios.

            2017 m. gruodžio 22 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-3374 redakcija

 

          1.29. Neteko galios.

            2017 m. gruodžio 22 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-3374 redakcija

 

          1.30. Neteko galios.

            2017 m. gruodžio 22 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-3374 redakcija

 

          1.31. Gedimino prospekte ties Vinco Kudirkos aikšte;

         1.32. Vingio parke ties įėjimu iš M. K. Čiurlionio gatvės;

         1.33. Birutės gatvėje prie Žvėryno pėsčiųjų tilto;

         1.34. skvere tarp Stoties, Seinų ir Geležinkelio gatvių;

         1.35. Simono Daukanto a. 2;

         2017 m. rugsėjo 20 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-2372 redakcija

 

         1.36. tarp Valakampių ir Verkių paplūdimių ties Verkių vandens malūnu.

             2017 m. spalio 4 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-2513 redakcija

 

             1.37. Naujosios Vilnios seniūnijos viešojoje erdvėje prie Vilnios upės;

         1.38. Lazdynų seniūnijos viešojoje erdvėje tarp Architektų ir Erfurto gatvių;

          1.39. Naujamiesčio seniūnijos viešojoje erdvėje Algirdo gatvėje (tarp Kauno ir Panerių gatvių);

         1.40. Fabijoniškių seniūnijos viešojoje erdvėje Fabijoniškių gatvėje (tarp 3 ir 95 pastatų);

         1.41.  Karoliniškių seniūnijos viešojoje erdvėje tarp V. Maciulevičiaus ir V. Druskio gatvių;

          1.42. Antakalnio seniūnijos viešojoje erdvėje Vileišio gatvėje prie Neries upės (ties 21–31 pastatais);

1.43. Lukiškių aikštės teritorijos šiaurės rytinėje dalyje;

         1.44. teritorijoje prie Gedimino prospekto ir Vasario 16-osios gatvės sankryžos šalia Lukiškių aikštės;

          1.45. skvere prie Konstitucijos prospekto ir Kalvarijų gatvės sankryžos.

            2017 m. gruodžio 22 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-3374 redakcija

         

          1.46. ant Tauro kalno ties  pastatu V. Mykolaičio-Putino g. 5.

           2018 m. sausio 10 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-72 redakcija

 

         1.47. teritorijoje prie Bokšto ir Latako g. sankryžos.

            2018 m. sausio 31 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-304 redakcija

 

         1.48. teritorijoje tarp Neries upės ir Upės gatvės.

            2018 m. kovo 30 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-1007/18(2.1.1E-TD2) redakcija

 

         2. T v i r t i n u pridedamus:

         2.1. Lauko kavinių įrengimo ir eksploatavimo konkurso nuostatus;

         2.2. lauko kavinės įrengimo ir eksploatavimo sutarties formą.

         3. P a v e d u  Miesto plėtros departamentui parengti 1 punkte nustatytų vietų lauko kavinių teritorijų architektūrines specialiąsias sąlygas ir jas pateikti Turto departamento Licencijavimo ir leidimų skyriui.

          4. Į p a r e i g o j u Lauko kavinių konkursų vykdymo komisiją, sudarytą Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. kovo 13 d. įsakymu Nr. 40-139,  vykdyti 2018–2022 metų lauko kavinių įrengimo ir eksploatavimo konkursą.

          5. P a v e d u  Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojui Gediminui Miškiniui kontroliuoti, kaip vykdomas šis įsakymas.

2017 m. gruodžio 22 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-3374 redakcija

 

 

 

 

 

 

Administracijos direktorė                                                                                       Alma Vaitkunskienė

______________

 

 

 

 

            PATVIRTINTA

            Vilniaus miesto savivaldybės 

            administracijos direktoriaus

            2017 m. rugpjūčio 28 d.

            įsakymu Nr. 30-2106

 

 

LAUKO KAVINIŲ ĮRENGIMO IR EKSPLOATAVIMO

KONKURSO NUOSTATAI

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

            1.  Lauko kavinių įrengimo ir eksploatavimo konkurso nuostatai (toliau – nuostatai) nustato  lauko kavinių įrengimo ir eksploatavimo konkurso (toliau konkursas) organizavimo ir vykdymo tvarką bei sąlygas, kurios konkurso metu ir jam įvykus (pasirašant su konkurso laimėtojais sutartį, derinant projektą, forminant dokumentus leidimui išduoti) negali būti koreguojamos ir keičiamos, išskyrus išimtinius dėl tam tikrų aplinkybių susidariusius atvejus lauko kavinės vietai paslinkti (patraukti).  Lauko kavinių konkursų vykdymo komisijos leidimu projektas gali būti pakoreguotas ne daugiau kaip 10 procentų.

            2. Konkurso organizatorė yra Vilniaus miesto savivaldybės (toliau – Savivaldybė) administracija.

            3. Konkursą vykdo Lauko kavinių konkursų vykdymo komisija (toliau – komisija), sudaryta Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu. Organizacinį darbą (rengia skelbimo projektą, organizuoja komisijos posėdžius, vykdo pateiktų konkursinių pasiūlymų dokumentų inventorizavimą, susirašinėjimą su konkurso dalyviais, rengia informaciją ir kt.) atlieka Turto departamento Licencijavimo ir leidimų skyrius (toliau – skyrius).

            4. Konkursas yra atviras. Konkurse gali dalyvauti juridiniai asmenys, įregistruoti Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

 

 

                                                  II SKYRIUS

                                           KONKURSO TIKSLAS

 

            5. Konkurso tikslas – vadovaujantis Savivaldybės tarybos sprendimu patvirtintomis  Prekybos viešosiose vietose taisyklėmis, viešosiose vietose (viešoji vieta – Savivaldybės teritorijoje esanti Savivaldybei ar valstybei nuosavybės teise priklausanti, patikėjimo teise valdoma arba Savivaldybei perduota pagal panaudos sutartį teritorija (išskyrus išnuomotą ar perduotą ne Savivaldybei naudotis teritoriją), kurioje teikiamos paslaugos, taip pat vykdoma prekyba), kurios nustatytos Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu, konkurso būdu įrengti ir eksploatuoti lauko kavines penkerius metus.

Vietinė rinkliava (vietinė rinkliava už leidimo prekiauti ar teikti paslaugas viešosiose vietose išdavimą yra Savivaldybės tarybos sprendimu nustatyta privaloma įmoka rinkliavos mokėtojams, prekiaujantiems ar teikiantiems paslaugas Savivaldybės teritorijos viešosiose vietose: gatvėse, aikštėse, skveruose, parkuose, miškuose, ant pėsčiųjų takų, paplūdimiuose, automobilių stovėjimo vietose ir poilsio aikštelėse, vandens telkiniuose ir prie jų bei kitose žmonių susibūrimo vietose (išskyrus teritorijas, kurios perduotos Savivaldybei pagal panaudos sutartis) mokama: reprezentacinėse vietose – 2 Eur už 1 kv. m, o kitose vietose – 0,9 Eur už 1 kv. m. Jeigu lauko kavinės vieta yra teritorijoje, kuri perduota Savivaldybei pagal panaudos sutartį, vietinės rinkliavos mokėti nereikia. Savivaldybės tarybai patvirtinus naujus vietinės rinkliavos dydžius, nei jie buvo patvirtinti šio konkurso organizavimo metu, taikomi nauji rinkliavos dydžiai.

Konkurso vertinimo kriterijai – architektūrinis idėjinis projektas, parengtas pagal Miesto plėtros departamento  lauko kavinių teritorijų architektūrines specialiąsias sąlygas, ir siūloma mokėti parama socialinės infrastruktūros plėtrai vienam vasaros sezonui

2018 m. gruodžio 10 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-3765/18(2.1.1E-TD2) redakcija

 

III SKYRIUS

KONKURSO ORGANIZAVIMAS

 

            6. Savivaldybės administracijos direktorius įsakymu tvirtina vietų  lauko kavinėms įrengti ir eksploatuoti sąrašą, šiuos konkurso nuostatus su priedais ir sutarties formą.

            7. Savivaldybės administracijos direktoriui įsakymu patvirtinus vietų  lauko kavinėms įrengti ir eksploatuoti konkurso būdu sąrašą, Miesto plėtros departamentas parengia  lauko kavinių teritorijų architektūrines specialiąsias sąlygas ir jas pateikia Turto departamento Licencijavimo ir leidimų skyriui, kuris organizuoja komisijos posėdį dėl konkurso skelbimo.

            8. Komisija patvirtina konkurso skelbimo tekstą ir įpareigoja skyrių konkurso skelbimą įdėti į Savivaldybės interneto svetainę ir kitas informavimo priemones.

            9. Konkurso skelbime turi būti nurodyta:

            9.1. trumpa informacija apie organizuojamą konkursą;

            9.2. vietų  lauko kavinėms įrengti sąrašas;

            9.3.  lauko kavinių įrengimo ir eksploatavimo terminas;

            9.4. paraiškų ir kitų dokumentų dalyvauti konkurse pateikimo terminas;

            9.5. konkurso dalyvių paraiškų pateikimo vieta, adresas, už konkurso organizavimą atsakingas asmuo, jo telefono numeris, elektroninio pašto adresas ir darbo laikas;

            9.6.  komisijos posėdžio, kuriame bus atplėšiami vokai, data, vieta (kabinetas) ir laikas;

            9.7. kita informacija, kurią nusprendžia skelbti  komisija.

 

 

                                                  IV SKYRIUS

KONKURSO DALYVIŲ PARAIŠKŲ IR KITŲ DOKUMENTŲ PATEIKIMAS BEI TVARKYMAS

 

10. Konkurso dalyviai, susipažinę su konkurso nuostatais bei lauko kavinės teritorijos architektūrinėmis specialiosiomis sąlygomis ir pageidaujantys dalyvauti konkurse, skelbime bei konkurso nuostatuose nustatyta tvarka ir terminais pateikia reikalingus dokumentus užklijuotame voke (ant kurio neturi būti jokių žymių, leidžiančių nustatyti dalyvį), ant tokio voko nurodoma tik pageidaujama  lauko kavinės įrengimo ir eksploatavimo vieta. Vokas, ant kurio bus nurodytas konkurso dalyvio pavadinimas, prekės ženklas ar kitas žymėjimas (ženklas), leidžiantis identifikuoti ar numanyti konkurso dalyvį, neatplėšiamas ir grąžinamas voką atsiimti atvykusiam konkurso dalyviui arba jam atvykus dalyvauti komisijos posėdyje, kuriame plėšiami vokai. Apie nepriimtą grąžinamą voką konkurso dalyvis turi būti informuotas ne vėliau kaip kitą darbo dieną, jeigu jo kontaktinis adresas yra žinomas neatplėšus voko, nurodant, kad voką jis taip pat gali atsiimti ir komisijos posėdyje, kuriame bus atplėšiami kiti vokai, jeigu toks konkurso dalyvis nepageidauja iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos pateikti pasiūlymą pagal reikalavimus užpildytame voke. Jeigu tokio konkurso dalyvio kontaktinis adresas nenustatytas, apie pateiktą neatplėšiamą ir grąžinamą voką nurodoma komisijos posėdžio, kuriame buvo plėšiami kiti vokai, protokole. Kiekvienai  lauko kavinės įrengimo ir eksploatavimo vietai dokumentai pateikiami atskirame voke.

11. Konkursiniame pasiūlyme esantys dokumentai (su priedais) turi būti pasirašyti  juridinio asmens vadovo arba įgalioto asmens ir patvirtinti antspaudu, kai pareiga turėti antspaudą nustatyta įmonės steigimo dokumentuose arba įstatymuose. Konkursiniame pasiūlyme esančių dokumentų (su priedais) kopijos turi būti sunumeruotos ir patvirtintos teisės aktų numatyta tvarka. Išimtis taikoma konkursinio pasiūlymo galiojimo užtikrinimo garantijai, kurios pridedamas ir originalas, ir teisės aktų numatyta tvarka patvirtinta kopija.

12. Konkursinį pasiūlymą turi sudaryti šie dokumentai:

            12.1. juridinio asmens vadovo arba įgalioto asmens pasirašyta nustatytos formos paraiška (1 priedas), kurioje nurodoma:

            12.1.1. juridinio asmens adresas, vadovo ir kontaktinio (ar įgalioto) asmens vardas, pavardė, telefono numeriai, elektroninio pašto adresai;

12.1.2. pageidaujama lauko kavinės vieta iš konkurso skelbime nurodytų vietų sąrašo;

12.1.3. įsipareigojimas laimėjus konkursą  lauko kavinę įrengti ir eksploatuoti pagal Miesto plėtros departamento parengtas  lauko kavinių teritorijų architektūrines specialiąsias sąlygas;

12.2. susitarimas, pasirašytas su šalia esančia stacionaria kavine, restoranu, baru ar kita įstaiga dėl galimybės  lauko kavinės lankytojams pasinaudoti sanitariniu mazgu užtikrinimo (jeigu konkurse dalyvaujantis juridinis asmuo turi šalia pageidaujamos įrengti ir eksploatuoti  lauko kavinės vietos stacionarią kavinę, restoraną ar barą, turi pateikti atitinkamą rašytinį įsipareigojimą),  galiojantis visą lauko kavinės eksploatavimo laikotarpį, arba įsipareigojimas įrengti biotualetą, jeigu tai yra numatyta teritorijos architektūrinėse specialiosiose sąlygose;

            12.3. išrašas iš valstybės įmonės Registrų centro Juridinių asmenų registro (santrauka);

            12.4.  mokėjimo pavedimas, patvirtinantis 600 (šešių šimtų) Eur užstato (depozito) pervedimą į Vilniaus miesto savivaldybės administracijos (kodas 188710061) sąskaitą  LT64 4010 0510 0360 9875, esančią  AB DNB banke (kodas 40100), arba Lietuvoje įregistruotos ir veikiančios kredito įstaigos išduota 600 (šešių šimtų) Eur dydžio garantija (2 priedas) konkursinio pasiūlymo galiojimui užtikrinti. Užstatas (depozitas) arba kredito įstaigos garantija grąžinami per 45 kalendorines dienas  nuo vokų su konkursiniais pasiūlymais atplėšimo, išskyrus 27 punkte nurodytą atvejį;

12.5. atskirame užklijuotame ir užantspauduotame (kai pareiga turėti antspaudą nustatyta juridinio asmens steigimo dokumentuose arba įstatymuose) voke, kuris įdedamas į pagrindinį voką, nustatytos formos paraiška (3 priedas) su siūloma mokėti parama socialinės infrastruktūros plėtrai. Pasiūlyta mokėti parama turės būti mokama prieš prasidedant kiekvienų metų vasaros sezonui. Ant šio voko turi būti nurodytas konkurso dalyvio pavadinimas, pageidaujama  lauko kavinės įrengimo ir eksploatavimo vieta ir užrašytas pavadinimas ,,Parama socialinės infrastruktūros plėtrai“;

12.6. atskirame užklijuotame ir užantspauduotame (kai pareiga turėti antspaudą nustatyta juridinio asmens steigimo dokumentuose arba įstatymuose) voke, kuris įdedamas į pagrindinį voką, turi būti pateiktas planuojamos lauko kavinės architektūrinis idėjinis projektas: lauko kavinės architektūriniai planiniai sprendiniai (sklypo planas, planai, fasadai, baldų ir kitos įrangos išdėstymas) ir aiškinamasis raštas (medžiagos, konstrukcijos, apšvietimas, santykis su aplinka, teritorijos tvarkymas ir kt.). Architektūrinis idėjinis projektas privalo būti parengtas pagal Miesto plėtros departamento parengtas lauko kavinių teritorijų architektūrines specialiąsias sąlygas. Ant šio voko turi būti nurodytas konkurso dalyvio pavadinimas, pageidaujama lauko kavinės įrengimo ir eksploatavimo vieta ir užrašytas pavadinimas ,,Architektūrinis idėjinis projektas“.

            13. Konkursui pateikti dokumentai registruojami Savivaldybės informacinėje dokumentų valdymo sistemoje „@vilys“, o ant pateikto voko užrašomas konkurso dalyvio registravimo numeris ir tikslus dokumentų priėmimo laikas.

            14. Konkurso organizavimo ir vykdymo metu gauta informacija yra konfidenciali. Už konkurso organizavimą atsakingi asmenys iki komisijos posėdžio pradžios neturi teisės supažindinti kitų asmenų su duomenimis apie įregistruotus konkurso dalyvius.

            15. Skyrius privalo saugoti konkursui pateiktus dokumentus konkurso organizavimo laikotarpiu ir penkerius metus jam pasibaigus.

 

 

V SKYRIUS

KONKURSINIŲ PASIŪLYMŲ TIKRINIMAS, VERTINIMAS IR KONKURSO LAIMĖTOJŲ NUSTATYMAS

 

            16. Pasibaigus paraiškų ir kitų dokumentų dalyvauti konkurse pateikimo terminui, komisija tą pačią dieną atvirame komisijos posėdyje (apie kurio datą ir laiką buvo pranešta konkurso skelbimo tekste) apžiūri pateiktus vokus, ar jie užklijuoti, nepažeisti, ir juos atplėšusi preliminariai peržiūri ir fiksuoja konkurso dalyvių pateiktus dokumentus. Posėdžio metu užklijuoti vokai su planuojamų  lauko kavinių architektūriniais idėjiniais projektais perduodami vertinti Lauko kavinių architektūrinių idėjinių projektų ekspertų komisijai (toliau – Ekspertų komisija). Surašomas komisijos protokolas dėl konkursinių pasiūlymų vokų atplėšimo, kuriame nurodoma, kokių konkurso dalyvių ir kokioms pageidaujamoms  lauko kavinių įrengimo ir eksploatavimo vietoms pateikti posėdžio metu atplėšti vokai, kiek ir kokių konkurso dalyvių vokų su architektūriniais idėjiniais projektais perduodama Ekspertų komisijai ir įpareigojimas skyriui atlikti detalų dokumentų inventorizavimą, nurodant pateiktų dokumentų pavadinimus, lapų skaičių, pastabas. Protokolą pasirašo komisijos posėdžio pirmininkas, visi konkurso komisijos posėdyje dalyvavę nariai ir sekretorius.

            17. Pirmasis konkursinių pasiūlymų vertinimo etapas:

            17.1. skyrius, patikrinęs visus dokumentus, kurie yra įdėti į pagrindinį konkursinio pasiūlymo voką, ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo komisijos posėdžio, kuriame atplėšiami konkursinių pasiūlymų vokai, dienos parengia konkurso dalyvių pateiktų dokumentų inventorizavimo medžiagą, kurioje nurodomi pateiktų dokumentų pavadinimai, lapų skaičius, pastabos ir ją pateikia komisijos nariams;

            17.2. komisijos sprendimu gali būti paprašyta konkurso dalyvio papildomai pateikti ar patikslinti konkursui pateiktus dokumentus, išskyrus šių nuostatų 12.5 punkte nurodytą dokumentą. Nuostatų 12.6 punkte nurodytą planuojamos lauko kavinės architektūrinį idėjinį projektą komisijos sprendimu gali būti paprašyta patikslinti, jeigu konkursinį pasiūlymą įrengti toje vietoje lauko kavinę pateikė tik vienas konkurso dalyvis. Dokumentai konkurso dalyviui negrąžinami.

           18. Antrasis konkursinių pasiūlymų vertinimo etapas:

           18.1. architektūrinio idėjinio projekto atitiktis Miesto plėtros departamento parengtoms  lauko kavinių teritorijų architektūrinėms specialiosioms sąlygoms.  Lauko kavinių architektūrinius idėjinius projektus vertina Ekspertų komisija;

          18.2. architektūriniai idėjiniai projektai vertinami pagal šiuos kriterijus:

          18.2.1. atitiktis  lauko kavinių teritorijų architektūrinėms specialiosioms sąlygoms;

          18.2.2. architektūriniai-konstrukciniai sprendiniai;

          18.2.3. derėjimas prie aplinkos (estetinis vaizdas, forma, medžiagos);

          18.2.4. inovatyvumas, idėjinis projektas, apželdinimas, teritorijos sutvarkymas;

          18.3. Ekspertų komisija per 5 darbo dienas nuo komisijos posėdžio, kuriame atplėšiami konkursinių pasiūlymų vokai ir jai perduodami vokai su  planuojamų  lauko kavinių architektūriniais idėjiniais projektais, dienos įvertina architektūrinius idėjinius projektus nuo 1 iki 10 balų, atsižvelgdama į jų atitiktį šių nuostatų 18.2 punkte nurodytiems kriterijams, surašo protokolą ir pateikia komisijai. Į trečiąjį vertinimo etapą patenka 6 ir daugiau balų įvertinti konkurso dalyvių pateikti lauko kavinių architektūriniai idėjiniai projektai;

          18.4. jeigu Ekspertų komisija nustato, kad konkurso dalyvio pateiktas  lauko kavinės architektūrinis idėjinis projektas iš esmės neatitinka Miesto plėtros departamento parengtų  lauko kavinių teritorijų architektūrinių specialiųjų sąlygų, konkursinis pasiūlymas gali būti nenagrinėjamas arba, jeigu konkursinį pasiūlymą įrengti toje vietoje lauko kavinę pateikė tik vienas konkurso dalyvis, komisijos sprendimu gali būti paprašyta parengti iš naujo arba patikslinti planuojamos lauko kavinės architektūrinį idėjinį projektą.

            19. Į trečiąjį vertinimo etapą patenka tie konkurso dalyvių pateikti lauko kavinių konkursiniai pasiūlymai, kurie atitinka šių nuostatų 10–12 punktuose nustatytus reikalavimus ir kurių pateiktas  lauko kavinės architektūrinis idėjinis projektas įvertintas 6 ir daugiau balų.

            20. Trečiasis konkursinių pasiūlymų vertinimo etapas:

            20.1. Komisija  per 10 darbo dienų nuo komisijos posėdžio, kuriame atplėšiami konkursinių pasiūlymų vokai, privalo išnagrinėti kiekvieno konkurso dalyvio pateiktus dokumentus, komisijos posėdyje apibendrinti  pirmojo (dokumentų inventorizavimo)  ir antrojo (architektūrinio idėjinio projekto vertinimo) atlikto vertinimo rezultatus, patvirtinti konkurso dalyvius, kurie pereina į galutinį vertinimo etapą ir atplėšti pateiktus vokus su siūloma mokėti parama socialinės infrastruktūros plėtrai. Komisija patvirtina laimėtojus pagal nustatytus  kriterijus:

Vertinimo kriterijai

Lyginamoji vertė

Pirmasis kriterijus (I). Architektūrinio idėjinio projekto atitiktis Miesto plėtros departamento parengtoms  lauko kavinių teritorijų architektūrinėms specialiosioms sąlygoms

 

0,20

Antrasis kriterijus (K). Siūloma mokėti parama socialinės infrastruktūros plėtrai metams

 

0,80

        20.2. vertinimo kriterijų balai:

        20.2.1. pirmojo kriterijaus ,,Architektūrinio idėjinio projekto atitiktis Miesto plėtros departamento parengtoms  lauko kavinių teritorijų architektūrinėms specialiosioms sąlygoms“ Ekspertų komisija įvertina ekspertiniu metodu nuo 1 iki 10 balų.

    - silpnai (nuo 1 iki 5,9 balų) – formalus, neaiškus, nesklandus ir iš esmės neatitinka Miesto plėtros departamento parengtų  lauko kavinių teritorijų architektūrinių specialiųjų sąlygų;

    - vidutiniškai (nuo 6 iki 8,9 balų) – aiškus, sklandus, aprašymas išsamus, bet nevisiškai atitinka Miesto plėtros departamento parengtas  lauko kavinių teritorijų architektūrines specialiąsias sąlygas;

   - labai gerai (nuo 9 iki 10 balų) – parengtas profesionaliai, išsamiai ir idealiai atitinka Miesto plėtros departamento parengtas lauko kavinių teritorijų architektūrines specialiąsias sąlygas;

      Komisija  vertinimo balus įrašo į vertinimo formą (4 priedas).

      20.2.2. antrojo kriterijaus ,,Siūloma mokėti parama socialinės infrastruktūros plėtrai metams“ balai:

                            – iki 500 Eur – 1 balas;

         nuo 501 Eur – iki 1000 Eur – 2 balai;

         nuo 1001 Eur – iki 3000 Eur – 3 balai;

         nuo 3001 Eur – iki 5000 Eur – 4 balai;

         nuo 5001 Eur – iki 7000 Eur – 5 balai;

         nuo 7001 Eur – iki 9000 Eur – 6 balai;

         nuo 9001 Eur – iki 11000 Eur – 7 balai;

         nuo 11001 Eur – iki 13000 Eur – 8 balai;

         nuo 13001 Eur – iki 15000 Eur – 9 balai;

         nuo 15001 Eur – ir daugiau  –  10 balų.

        20.3. kiekvieno konkursinio pasiūlymo vertinimo balų suma (B) apskaičiuojama  I ir K  kriterijų vertinimo balų sumą padauginus iš jų lyginamosios vertės:

                                      B =Ix0,20+Kx0,80

       20.4. konkurso laimėtojas nustatomas pagal surinktą didžiausią bendrą vertinimo balų sumą (B). Jei surenkama vienoda didžiausia bendra vertinimo balų suma, laimi tas konkurso dalyvis, kuris pasiūlė didesnę paramą socialinės infrastruktūros plėtrai (toliau – parama), o jeigu parama vienoda, konkursą laimi tas konkurso dalyvis, kurio pateiktas lauko kavinės architektūrinis idėjinis projektas įvertintas didžiausiu balu, o šiems balams esant vienodiems – tas konkurso dalyvis kuris anksčiau pateikė konkursinio pasiūlymo dokumentų voką (nustatoma pagal ant voko užrašyto konkurso dalyvio registravimo numerį ir tikslų dokumentų priėmimo laiką);

       20.5. konkurso laimėtoju gali tapti ir vienintelis konkurso dalyvis, jeigu jo paraiška, pateikti dokumentai ir įvertinimas pagal nustatytus vertinimo kriterijus atitinka visus šių nuostatų reikalavimus;

       20.6. konkurso vertinimo rezultatai ir laimėtojas įrašomi komisijos posėdžio protokole.

       21. Jeigu dalyvauti konkurse neužsiregistravo nė vienas dalyvis arba atmesti kaip netinkami visi pateikti konkursiniai pasiūlymai, konkursas laikomas neįvykusiu ir skelbiamas naujas konkursas. Komisija gali priimti sprendimą nebeskelbti konkurso.              

       22. Skyrius privalo saugoti visų konkurso laimėtojų, su kuriais bus pasirašytos sutartys, visus pateiktus dokumentus visą tokių sutarčių galiojimo laiką, tačiau ne trumpiau kaip penkerius metus po konkurso pabaigos.

        23. Konkurso rezultatai tvirtinami Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu per 10 darbo dienų nuo trečiojo konkursinių pasiūlymų vertinimo etapo komisijos posėdžio protokolo pasirašymo ir užregistravimo dienos.

        24. Patvirtinus konkurso laimėtoją (-us), skyrius per 5 darbo dienas raštu informuoja konkurso dalyvius apie konkurso rezultatus, o konkurso laimėtojus apie sutarties lauko kavinei įrengti ir eksploatuoti pasirašymo procedūrą bei tam būtinus pateikti dokumentus.

        25. Konkurso dalyviai, nesutinkantys su patvirtintais konkurso rezultatais, turi teisę pateikti pretenziją teismui įstatymų nustatyta tvarka.

           

 

VI SKYRIUS

SUTARTIES PASIRAŠYMAS SU KONKURSO LAIMĖTOJU

 

           26. Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu patvirtinus konkurso rezultatus, sutartys su konkurso laimėtojais lauko kavinėms įrengti ir eksploatuoti turi būti pasirašytos ne vėliau kaip per 15 darbo  dienų nuo Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo pasirašymo dienos, konkurso laimėtojui pateikus Savivaldybės administracijos Turto departamentui:

            26.1.  mokėjimo pavedimą, patvirtinantį apie 1800 (vieno tūkstančio aštuonių šimtų) Eur pervedimą penkerių metų laikotarpiui sutarties sąlygų vykdymui užtikrinti į Vilniaus miesto savivaldybės administracijos (kodas 188710061) sąskaitą  LT64 4010 0510 0360 9875, esančią  AB DNB banke (kodas 40100), (konkurso dalyviui 1800 Eur užstatas (depozitas) grąžinamas sutarčiai pasibaigus po 45 kalendorinių dienų, išskyrus sutarties sąlygų nevykdymo atvejus) arba

            26.2. Lietuvoje įregistruotos ir veikiančios kredito įstaigos garantiją (5 priedas), išduotą 1800 (vieno tūkstančio aštuonių šimtų) Eur dydžio sutarties sąlygų vykdymui užtikrinti penkeriems metams kiekvienai  lauko kavinės įrengimo vietai. Sutarties sąlygų įvykdymo užtikrinimo garantija turi įsigalioti ne vėliau kaip sutarties pasirašymo dieną ir galioti 45 kalendorines dienas ilgiau negu sutartis.

          27. Jeigu per šių nuostatų 26 punkte nustatytą terminą konkurso laimėtojas su Savivaldybės administracija nepasirašo sutarties, vengia arba atsisako pasirašyti sutartį pagal konkurso sąlygas arba atplėšus vokus atsiima savo konkursinį pasiūlymą, Savivaldybės administracija įgyja teisę negrąžinti konkurso dalyviui 600 (šešių šimtų) Eur užstato (depozito), pervesto į 12.4 punkte nurodytą Vilniaus miesto savivaldybės administracijos sąskaitą, arba pasinaudoti Lietuvoje įregistruotos ir veikiančios kredito įstaigos garantija, išduota 600 (šešių šimtų) Eur dydžio konkursinio pasiūlymo galiojimui užtikrinti.

          28. Egzistuojant šių nuostatų 27 punkte nurodytoms aplinkybėms arba jeigu konkurso laimėtojas, pasirašęs sutartį, per 2 mėnesius nuo sutarties pasirašymo dienos, pateikia prašymą ją nutraukti arba Savivaldybė vienašališkai nutraukia sutartį, komisija turi teisę siūlyti pasirašyti šią sutartį kitam geriausiai įvertintam konkurso dalyviui, pageidavusiam įrengti ir eksploatuoti  lauko kavinę toje pačioje vietoje, arba tokio nesant skelbti naują konkursą  lauko kavinei šioje vietoje įrengti ir eksploatuoti.

         29. Jeigu įmonė, laimėjusi konkursą, po pirmųjų veiklos metų įsitikina, kad lūkesčiai nepasiteisino, lauko kavinės veikla jai nenaudinga ir nepelninga, ji turi teisę iki einamųjų metų gruodžio 31 d. pateikti Savivaldybei prašymą sutartį nutraukti. Sutartis nutraukiama nenaudojant jokių sankcijų, įmonei grąžinamas sutarties sąlygų vykdymo užtikrinimo užstatas ar banko garantija ir bendra tvarka toje vietoje skelbiamas naujas konkursas. Pirmaisiais veiklos metais sumokėta vietinė rinkliava ir parama socialinės infrastruktūros plėtrai įmonei negrąžinamos.

________________________________________________________

 

 

 

Lauko kavinių įrengimo ir eksploatavimo konkurso nuostatų

                                                                                                1 priedas

 

                                                        (Paraiškos forma)

 

_____________________________________

(juridinio asmens pavadinimas ir kodas)

______________________________________

(adresas)

________________________________________

(juridinio asmens vadovas ir įgaliotas asmuo (jei toks yra), jų telefonų numeriai ir el. pašto adresai)

 

 

Lauko kavinių konkursų vykdymo komisijai

 

                                                            PARAIŠKA

                                                  201     m. ………..…… ...........d.

                                                               Vilnius

            

 

……………………………………. (juridinio asmens pavadinimas) pageidauja įrengti ir eksploatuoti  lauko kavinę ………………………………… (pageidaujama  lauko kavinės įrengimo vieta).

Laimėję konkursą, mes įsipareigojame:

1. Pasirašyti  lauko kavinės įrengimo ir eksploatavimo sutartį, kurios forma patvirtinta Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu.

2.  Lauko kavinės projektą parengti pagal Miesto plėtros departamento parengtas teritorijos architektūrines specialiąsias sąlygas  lauko kavinei įrengti ir eksploatuoti.   

3.  Lauko kavinę įrengti ir eksploatuoti pagal suderintą  lauko kavinės projektą  Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu nustatyta tvarka.

 

 

                                                                                                                    ________________             

       (pareigos)                                                    (parašas)                                                        (vardas ir pavardė)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lauko kavinių įrengimo ir eksploatavimo konkurso nuostatų

                                                                                                2 priedas

(Konkursinio pasiūlymo galiojimo užtikrinimo banko garantijos pavyzdys)

GARANTIJA Nr. ____________________________

 

(juridinio asmens pavadinimas, adresas ir kodas)

 

(toliau konkurso dalyvis), 201    m.________ ______ d. pateikė konkursinį pasiūlymą norėdamas (a) dalyvauti konkurse  lauko kavinei įrengti ir eksploatuoti, todėl mes,

                                                                                                                                                                                                          

(kredito įstaigos pavadinimas)

esantys                                                                                                                                                

                               (kredito įstaigos adresas)

(toliau – kredito įstaiga), esame įsipareigoję Vilniaus miesto savivaldybės (toliau – Savivaldybė) administracijai išmokėti 600 (šešių šimtų) Eur sumą, kuri turi būti banko ar jo teisių perėmėjo išmokėta Savivaldybės administracijai, patvirtinta banko vadovo  arba įgalioto asmens parašu ir banko  antspaudu.

Šis įsipareigojimas įsigalioja, jeigu:

1) konkurso dalyvis atplėšus vokus nusprendžia atsiimti savo konkursinį pasiūlymą;

            2) konkurso dalyvis, paskelbtas konkurso laimėtoju, vengia arba atsisako pasirašyti sutartį pagal konkurso sąlygas;

            3) konkurso laimėtojas vengia arba atsisako pervesti į Savivaldybės nurodytą sąskaitą užstatą (depozitą) arba pateikti sutarties sąlygų vykdymo užtikrinimo garantiją pagal konkurso nuostatuose nustatytas sąlygas.

Mes įsipareigojame sumokėti Savivaldybės administracijai 600 (šešių šimtų) Eur sumą, gavę pirmą rašytinį reikalavimą, per 5 kalendorines dienas, su sąlyga, kad Savivaldybės administracija pažymės, kad reikalaujama suma priklauso nuo vienos ar kelių neįvykdytų konkurso sąlygų, nereikalaudami, kad Savivaldybės administracija savo reikalavimą pagrįstų.

Ši garantija galioja 45 kalendorines dienas nuo vokų su konkursiniais pasiūlymais atplėšimo dienos. Bet kuris reikalavimas dėl šios garantijos turi pasiekti banką ne vėliau kaip per minėtų 45 dienų terminą.

 

Kredito įstaigos vardu_______________________________

 

                                           (kredito įstaigos vadovo arba įgalioto asmens parašas, vardas, pavardė)

 

 

 (Kredito įstaigos antspaudas)

 

           

            Pastaba. Jei konkursinio pasiūlymo galiojimo užtikrinimo garantiją pasirašo ne kredito įstaigos vadovas, o įgaliotas asmuo, turi būti pateiktas rašytinis įgaliojimas pasirašyti šį dokumentą.

 

 

 

 

 

Lauko kavinių įrengimo ir eksploatavimo konkurso nuostatų

                                                                                                3 priedas

 

(Paraiškos forma)

 

_____________________________________

(juridinio asmens pavadinimas ir kodas)

______________________________________

(juridinio asmens adresas)

________________________________________

(telefonas ir el. paštas)

 

 

 Lauko kavinių konkursų vykdymo komisijai

 

PARAIŠKA

201     m. …………… .........d.

Vilnius

 

 

 

……………………………………. (juridinio asmens pavadinimas) pageidauja įrengti ir eksploatuoti  lauko kavinę ……………………………………… (pageidaujama kavinės įrengimo vieta).

           Mūsų siūloma mokėti parama socialinės infrastruktūros plėtrai vasaros sezonui yra ………………………… Eur, kurią pirmaisiais metais įsipareigojame sumokėti per 30 kalendorinių dienų nuo sutarties pasirašymo dienos, kiekvienais kitais metais ne vėliau kaip iki kiekvienų metų balandžio 15 d.

 

______________________              ____________________               _______________________

(pareigos)                    (parašas)                                     (vardas ir pavardė)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lauko kavinių įrengimo  ir      eksploatavimo konkurso uostatų                 

4 priedas

Lauko kavinių įrengimo ir eksploatavimo konkursui pateiktų konkursinių pasiūlymų vertinimo forma

Lauko kavinės vieta:

Konkurso

dalyviai

 

 

Vertinimo kriterijus

 

 

 

 

Architektūrinio idėjinio projekto atitiktis Miesto plėtros departamento parengtoms  lauko kavinių teritorijų architektūrinėms specialiosioms sąlygoms
 (lyginamoji vertė 0,20)

 

0

 

0

 

0

 

0

Siūloma mokėti parama socialinės infrastruktūros plėtrai metams
 (lyginamoji vertė 0,80)

 

0

 

0

 

0

 

0

Iš viso:

 

0

 

0

 

0

 

0

 

 

 

 

 

 

 

Lauko kavinių įrengimo ir eksploatavimo konkurso nuostatų

                                                                                                5 priedas

 

 

(Sutarties sąlygų vykdymo užtikrinimo garantijos pavyzdys)

 

GARANTIJA Nr. ________________________________

 

                                                                                                                                                              ,

(juridinio asmens pavadinimas, adresas ir kodas)

 

(toliau konkurso laimėtoja), 2017 m.________ ______ d. laimėjusi konkursą

 

įrengti ir eksploatuoti  lauko kavinę ____________________________________,

     (kavinės vieta ar adresas)

vadovaudamasi  Lauko kavinių įrengimo ir eksploatavimo konkurso  nuostatais, Vilniaus miesto savivaldybės administracijai turi pateikti 1800 (vieno tūkstančio aštuonių šimtų ) Eur sutarties sąlygų vykdymo užtikrinimo garantiją.

         Mes, _______________________________________________________________________________,

                                                    (kredito įstaigos pavadinimas)

esantys _________________________________________________________________________,

                           (kredito įstaigos  adresas)

sutikome duoti šiam juridiniam asmeniui tokią sutarties sąlygų vykdymo užtikrinimo garantiją ir  patvirtiname, kad mes, kaip garantas, esame atsakingi Jums ir suteikiame konkurso laimėtojui 1800 (vieno tūkstančio aštuonių šimtų) Eur sutarties sąlygų įvykdymo užtikrinimo garantiją 5 metams. Sutarties sąlygų įvykdymo užtikrinimo garantija turi įsigalioti ne vėliau kaip sutarties pasirašymo dieną ir galioti 45 kalendorines dienas ilgiau negu sutartis.

            Mes įsipareigojame sumokėti Vilniaus miesto savivaldybės administracijai 1800 (vieno tūkstančio aštuonių šimtų) Eur sumą, gavę jos pirmą rašytinį reikalavimą, per 5 darbo dienas, jei įmonė neįvykdė visos prievolės ar jos dalies pagal Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu patvirtintą  lauko kavinės įrengimo ir eksploatavimo sutarties formą, nereikalaudami, kad Vilniaus miesto savivaldybės administracija savo reikalavimą pagrįstų.

Mes sutinkame, kad joks sutarties pakeitimas mūsų garantinių įsipareigojimų nekeičia.

 

Kredito įstaigos vardu_______________________________

 

                (kredito įstaigos  vadovo arba įgaliotojo asmens parašas, vardas, pavardė)

  

            (kredito įstaigos  antspaudas)

 

          Pastaba. Jei sutarties sąlygų vykdymo užtikrinimo garantiją pasirašo ne kredito įstaigos  vadovas, o įgaliotas asmuo, turi būti pateiktas rašytinis kredito įstaigos vadovo įgaliojimas pasirašyti šį dokumentą.  

 

 

 

 

 

Forma patvirtinta

Vilniaus miesto savivaldybės

administracijos direktoriaus

2017 m. rugpjūčio 28 d.

įsakymu Nr. 30-2106

                                                                                                                                                      

 

LAUKO KAVINĖS ĮRENGIMO IR EKSPLOATAVIMO SUTARTIS

20     m.                           d. Nr.              

Vilnius

 

Vilniaus miesto savivaldybės (toliau – Savivaldybė) administracija, atstovaujama Savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo ............................, įgalioto Savivaldybės administracijos direktoriaus 20..... m. ........... ...... d. įsakymu Nr. ……., ir ……… „……….......“ (toliau – Įmonė), kodas, ............., atstovaujama ……………........, sudarome šią sutartį:

 

I. BENDROSIOS SĄLYGOS

 

1. Savivaldybės administracija suteikia įmonei teisę nustatyta tvarka įrengti ir eksploatuoti .............. kv. m ploto  lauko kavinę …………………… ................ pagal nustatyta tvarka parengtą ir patvirtintą  lauko kavinės įrengimo projektą.

2. Įmonei leidžiama įrengti ir eksploatuoti  lauko kavinę nuo 20.... m. gegužės 1 d. iki 20….m. lapkričio 1 d. Lauko kavinė kiekvienais metais privalo veikti nuo birželio 1 d. iki rugpjūčio 31 d. Įmonei pageidaujant vykdyti šventinę prekybą arba prekybą žiemos sezono metu, kavinės veiklos terminas gali būti pratęstas, prieš tai pateikus prašymą ir gavus Savivaldybės administracijos sutikimą bei vykdant visas šioje sutartyje numatytas sąlygas. Per 7 kalendorines dienas nuo  lauko kavinės eksploatavimo termino pabaigos kavinės konstrukcijos ir baldai turi būti išardyti ir išvežti. Teritorija turi likti tvarkinga ir estetiškai nepakitusi. Įmonei pateikus prašymą  lauko kavinės konstrukcijos Savivaldybės administracijos sutikimu gali būti nuo kavinės eksploatavimo sezono pabaigos neišmontuojamos, tačiau ši išimtis netaikoma pasibaigus paskutiniam vasaros sezonui.

3. Kavinės darbo laikas – ne anksčiau kaip nuo 7 val. ir ne ilgiau kaip iki 24.00 val. Masinių renginių, švenčių ar kitu metu gavus Savivaldybės administracijos leidimą lauko kavinės darbo laikas gali būti pratęstas.

 

II. ŠALIŲ TEISĖS IR PAREIGOS

 

4. Įmonė gali pradėti lauko kavinės įrengimo darbus nuo šios sutarties pasirašymo dienos.

5. Įmonė:

5.1. įrengia ir eksploatuoja lauko kavinę pagal nustatyta tvarka suderintą  lauko kavinės įrengimo projektą  nuo gegužės 1 d. iki  lapkričio 1  d.

5.2.  lauko kavinės negali registruoti Nekilnojamojo turto registre;

5.3. negali leisti  lauko kavinėje arba šalia jos naudotis jos įranga ir (ar) ištekliais (inžineriniais įrenginiais) kitai įmonei arba kitiems prekeiviams ar (ir) paslaugų teikėjams;

5.4.  lauko kavinę ir kitą jai priklausančią įrangą įrengia savo lėšomis ir ji yra įmonės nuosavybė, taip pat savo lėšomis sutvarko leistinos naudoti teritorijos dangą, želdinius ir kt.;

5.5. privalo savo lėšomis atnaujinti susidėvėjusios  lauko kavinės konstrukcijas, apželdinti teritoriją, sutvarkyti ir sutarties galiojimo metu prižiūrėti vietą ir aplinką pagal Savivaldybės tarybos sprendimu patvirtintas taisykles;

5.6. pagal paslaugos teikėjo išduotas technines sąlygas savo lėšomis prisijungia prie miesto inžinerinių tinklų;

5.7. už naudojamą elektros energiją ir vandenį moka tiekėjui, prieš tai su jais pasirašiusi sutartis;

           5.8. gavusi Savivaldybės administracijos įspėjimą dėl sutarties sąlygų nevykdymo per 7 kalendorines dienas privalo trūkumus pašalinti. Šios sutarties tikslais laikoma, kad įspėjimo gavimo diena yra kita darbo diena nuo šio įspėjimo išsiuntimo registruotu laišku dienos. Jei trūkumai per numatytą laiką nepašalinami, įmonė įsipareigoja mokėti 40 Eur baudą už kiekvieną pavėluotą pašalinti trūkumus dieną iki pažeidimų pašalinimo arba sutarties nutraukimo šiuo pagrindu dienos ir Savivaldybės administracija įgyja teisę negrąžinti įmonei 1800 (vieno tūkstančio aštuonių šimtų) Eur užstato (depozito), pervesto 5 metų laikotarpiui laikotarpiui sutarties sąlygų vykdymui užtikrinti į Vilniaus miesto savivaldybės administracijos (kodas 188710061) sąskaitą  LT64 4010 0510 0360 9875, esančią  AB DNB banke (kodas 40100), arba pasinaudoti Lietuvoje įregistruotos ir veikiančios kredito įstaigos išduota 1800 (vieno tūkstančio aštuonių šimtų) Eur dydžio garantija sutarties sąlygų vykdymui užtikrinti. Savivaldybei pasinaudojus sutarties sąlygų vykdymo užstatu (depozitu) ar banko garantija, esant sutarties šalių susitarimui toliau vykdyti sutartį, Įmonė per 10 kalendorinių dienų nuo pasinaudojimo momento pateikia Savivaldybei naują 1800 Eur mokėjimo pavedimą, patvirtinantį apie užstato (depozito) pervedimą arba tokio pat dydžio banko garantiją;

5.9. jei neįrengia (neima leidimo ir neeksploatuoja)  lauko kavinės nurodytu laiku (nuo birželio 1 d. iki rugpjūčio 31d.) ir neišmontuoja (netvarkingai išmontuoja)  lauko kavinės konstrukcijų per 7 kalendorines dienas nuo veiklos nutraukimo dienos (ne vėliau kaip iki kiekvieno sezono  lapkričio 7 d.), Įmonė įsipareigoja mokėti 40 Eur baudą už kiekvieną pavėluotą (įrengti ar išmontuoti) dieną iki pažeidimų pašalinimo arba sutarties nutraukimo šiuo pagrindu dienos ir Savivaldybės administracija įgyja teisę negrąžinti konkurso dalyviui 1800 (vieno tūkstančio aštuonių šimtų) Eur užstato (depozito), pervesto 5 metų laikotarpiui sutarties sąlygų vykdymui užtikrinti į Vilniaus miesto savivaldybės administracijos (kodas 188710061) sąskaitą  LT64 4010 0510 0360 9875, esančią  AB DNB banke (kodas 40100), arba pasinaudoti Lietuvoje įregistruotos ir veikiančios kredito įstaigos 1800 (vieno tūkstančio aštuonių šimtų) Eur dydžio garantija sutarties sąlygų vykdymui užtikrinti. Savivaldybei pasinaudojus sutarties sąlygų vykdymo užstatu (depozitu) ar banko garantija, esant sutarties šalių susitarimui toliau vykdyti sutartį, Įmonė per 10 kalendorinių dienų nuo pasinaudojimo momento pateikia Savivaldybei naują 1800 Eur mokėjimo pavedimą, patvirtinantį apie užstato (depozito) pervedimą arba tokio pat dydžio banko garantiją;

5.10. pasibaigus sutarties galiojimo terminui per 7 kalendorines dienas savo lėšomis išardo  lauko kavinę ir sutvarko kavinės vietą bei aplinką, atstato pakitusią ir sugadintą dangą ir išmontuotos  lauko kavinės teritoriją aktu perduoda Savivaldybės administracijos Seniūnijai, kurios teritorijoje buvo įrengta lauko kavinė. Seniūnija aktą pateikia Savivaldybės administracijos Turto departamento Licencijavimo ir leidimų skyriui. Teritorija turi likti kokybiškai ir estetiškai nepakitusi. Nurodytu laiku neįvykdžius minėto reikalavimo, lauko kavinės nukėlimą, išvežimą ir saugojimą organizuoja Savivaldybės administracija, o Savivaldybės patirtas išlaidas apmoka įmonė, su kuria buvo pasirašyta sutartis;

5.11. privalo sutartyje nustatyta tvarka ir sąlygomis mokėti vietinę rinkliavą ......... Eur už 1 kvadratinį lauko kavinės ploto metrą, išskyrus tuos atvejus, kada lauko kavinės vieta yra teritorijoje, kuri perduota Savivaldybei pagal panaudos sutartis. Vietinė rinkliava už leidimo prekiauti (teikti paslaugas) viešosiose vietose išdavimą mokama pagal Savivaldybės tarybos sprendimu patvirtintuose nuostatuose nurodytus dydžius reprezentacinėse vietose – 2 (du) Eur už 1 kv. m, o kitose vietose – 0,9 Eur už 1 kv. m. Jeigu lauko kavinės vieta yra teritorijoje, kuri perduota Savivaldybei pagal panaudos sutartį, vietinės rinkliavos mokėti nereikia. Savivaldybės tarybai patvirtinus naujus vietinės rinkliavos dydžius, nei buvo patvirtinti šios sutarties pasirašymo metu, taikomi nauji rinkliavos dydžiai. Vietinė rinkliava mokama pervedant pinigus į vieną iš šių sąskaitų:

-Luminor bankas LT64 4010 0510 0360 9875;

-AB SEB bankas T89 7044 0600 0807 1612;

-Luminor bankas  LT75 2140 0300 0367 9641

ir lėšų gavėja nurodant Vilniaus miesto savivaldybės administraciją, (kodas 188710061);

2018 m. gruodžio 10 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-3765/18(2.1.1E-TD2) redakcija

 

5.12. privalo sutartyje nustatyta tvarka ir sąlygomis kiekvieną vasaros sezoną mokėti konkursiniame pasiūlyme nurodytą paramą socialinės infrastruktūros plėtrai ..................... ........Eur. Siūloma parama socialinės infrastruktūros plėtrai pirmaisiais metais turi būti sumokėta per
30 kalendorinių dienų nuo sutarties pasirašymo dienos, kiekvienais kitais metais ne vėliau kaip iki kiekvienų metų balandžio 15 d. Parama socialinės infrastruktūros plėtrai mokama į Savivaldybės administracijos  (kodas 188710061) sąskaitą Nr. LT95 4010 0424 0363 2773, esančią AB DNB banke (banko kodas 40100), iki kiekvieno vasaros sezono veiklos pradžios, o pavedimo kopija pristatoma į Savivaldybės administracijos
 Turto departamento Licencijavimo ir leidimų skyrių. Įmonei laiku nesumokėjus paramos socialinei infrastruktūrai, Savivaldybė turi teisę skaičiuoti 0,02 proc. delspinigius už kiekvieną dieną nuo nesumokėtos laiku sumos ir pateikti įmonei reikalavimą sumokėti teisės aktų nustatyta tvarka;

5.13. iki veiklos pradžios (t. y. iki pirmosios prekybos ir paslaugų teikimo dienos) vadovaudamasi Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu patvirtinta tvarka turi gauti Savivaldybės administracijos Turto departamento Licencijavimo ir leidimų skyriaus leidimą prekiauti (teikti paslaugas) viešosiose vietose;

5.14. gali pradėti veiklą tik turėdama Vilniaus valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Maisto tvarkymo subjekto patvirtinimo pažymėjimą;

5.15. gali  lauko kavinėje prekiauti alkoholiniais gėrimais ir tabako gaminiais tik turėdama atitinkamas galiojančias licencijas ir leidimus prekiauti;

5.16. privalo laikytis Lietuvos Respublikos alkoholio kontrolės įstatymo ir kitų teisės aktų, nustatančių prekybos (paslaugų) teikimo tvarką ir sąlygas, nuostatų;

5.17. negali parduoti alkoholinių gėrimų klientams išsineštinai ir privalo užtikrinti, kad alkoholiniai gėrimai būtų vartojami vietoje;

5.18. privalo savo lėšomis įrengti biotualetus, jeigu tai buvo numatyta Miesto plėtros departamento parengtose  lauko kavinių teritorijų architektūrinėse specialiosiose sąlygose;

5.19. privalo prekybos (paslaugų) teikimo metu užtikrinti priešgaisrinius bei triukšmo prevencijos reikalavimus ir palaikyti viešąją tvarką ir laikytis Savivaldybės tarybos sprendimu patvirtintų taisyklių;

5.20. privalo įrengti  lauko kavinę pagal nustatyta tvarka patvirtintą  lauko kavinės įrengimo projektą. Nustačius, kad lauko kavinė įrengta ne pagal Miesto plėtros departamento patvirtintą projektą, po administracinio teisės pažeidimo akto surašymo, gavusi Savivaldybės administracijos įspėjimą dėl sutarties sąlygų nevykdymo, per 14 kalendorinių dienų privalo trūkumus pašalinti. Šios sutarties tikslais laikoma, kad įspėjimo gavimo diena yra kita darbo diena nuo šio įspėjimo išsiuntimo registruotu laišku dienos;

5.21. jeigu Savivaldybės administracija nustato, kad vieta, kurioje yra įrengta ir eksploatuojama  lauko kavinė, reikalinga miesto poreikiams, per 1 mėnesį nuo rašytinio įspėjimo dienos privalo savo lėšomis išardyti  lauko kavinę, sutvarkyti aplinką, ir teritoriją aktu perduoti Savivaldybės administracijos seniūnijai, kurios teritorijoje buvo įrengta lauko kavinė. Seniūnija aktą pateikia Savivaldybės administracijos Turto departamento Licencijavimo ir leidimų skyriui. Teritorija turi likti kokybiškai ir estetiškai nepakitusi. Savivaldybės administracija, esant laisvai kitai  lauko kavinės vietai iš Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu patvirtinto vietų sąrašo, gali pasiūlyti naują vietą  lauko kavinei įrengti ir eksploatuoti, nuostolių neatlygina, bet 5.12 punkte nurodyta parama socialinės infrastruktūros plėtrai grąžinama proporcingai;

          5.22. jeigu Įmonė, laimėjusi konkursą, po pirmųjų veiklos metų įsitikina, kad lūkesčiai nepasiteisino, lauko kavinės veikla jai nenaudinga ir nepelninga, ji turi teisę iki einamųjų metų gruodžio 31 d. pateikti Savivaldybei prašymą sutartį nutraukti. Sutartis nutraukiama nenaudojant jokių sankcijų, Įmonei grąžinamas sutarties sąlygų vykdymo užtikrinimo užstatas ar banko garantija ir bendra tvarka toje vietoje skelbiamas naujas konkursas. Pirmaisiais veiklos metais sumokėta vietinė rinkliava ir parama socialinės infrastruktūros plėtrai Įmonei negrąžinamos.

 

III. SUTARTIES GALIOJIMAS

 

6. Sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo dienos ir galioja iki 20….. lapkričio 1 d.

7. Šioje sutartyje numatytos Įmonės teisės ir pareigos gali būti perduotos tretiesiems asmenims tik gavus rašytinį Savivaldybės administracijos sutikimą.

8. Sutartis gali būti nutraukta abiejų šalių rašytiniu pasirašytu susitarimu arba Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse nustatytais pagrindais ir atvejais.

9. Savivaldybės administracija, prieš dvi savaites registruotu laišku įspėjusi Įmonę, turi teisę vienašališkai nutraukti sutartį, jeigu Įmonė:

9.1. laiku nemokėjo šios sutarties 5.11 punkte nurodytos vietinės rinkliavos, šios sutarties 5.12 punkte nurodytos paramos socialinės infrastruktūros plėtrai metams ir (ar) negavo šios sutarties 5.13 punkte nurodyto leidimo;

9.2. neįvykdo (nepradeda vykdyti) savo konkursiniame pasiūlyme ir (ar) sutartyje numatytų įsipareigojimų per 7 kalendorines dienas nuo Savivaldybės administracijos įspėjimo gavimo;

9.3. įrengė ir (ar) eksploatuoja  lauko kavinę ne pagal nustatyta tvarka patvirtintą  lauko kavinės įrengimo projektą ir Savivaldybės administracijos direktoriaus patvirtintas lauko kavinės teritorijos architektūrines specialiąsias sąlygas;

9.4. neužtikrina ir (ar) nepalaiko viešosios tvarkos, priešgaisrinės bei triukšmo prevencijos reikalavimų,  lauko kavinę naudoja ne pagal paskirtį, ji yra netvarkinga, netvarko užimtos ir (ar) naudojamos teritorijos pagal šios sutarties 5.4 punktą ar nesutvarko aplinkos gavusi rašytinį Savivaldybės administracijos įspėjimą per jame nurodytą terminą;

9.5. dėl Įmonės kaltės negaunami lauko kavinei įrengti ir (ar) eksploatuoti reikalingi leidimai ar  nurodytu laiku nepradeda eksploatuoti kavinės (nuo birželio 1 d. iki rugpjūčio 31 d. ).

10. Nutraukus sutartį pagal šios sutarties 9 punktą, Įmonė privalo ne vėliau kaip per 7 kalendorines dienas nuo šios sutarties nutraukimo dienos išardyti lauko kavinės konstrukcijas, jas išvežti, sutvarkyti naudotą teritoriją bei aplinką ir aktu sutvarkytą išardytos  lauko kavinės teritoriją perduoti Savivaldybės administracijos seniūnijai, kurios teritorijoje buvo įrengta lauko kavinė. Seniūnija aktą pateikia Savivaldybės administracijos Turto departamento Licencijavimo ir leidimų skyriui. Sumokėtas 5.12 punkte nurodytas paramos socialinės infrastruktūros plėtrai dydis negrąžinamas.

11. Įmonei pažeidus bet kurią sutarties sąlygą Savivaldybės administracija įgyja teisę negrąžinti konkurso dalyviui 1800 (vieno tūkstančio aštuonių šimtų) Eur užstato (depozito), pervesto sutarties sąlygų vykdymui užtikrinti į Vilniaus miesto savivaldybės administracijos (kodas 188710061) sąskaitą  LT64 4010 0510 0360 9875, esančią  AB DNB banke (kodas 40100), arba pasinaudoti Lietuvoje įregistruotos ir veikiančios kredito įstaigos išduota 1800 (vieno tūkstančio aštuonių šimtų) Eur dydžio garantija sutarties sąlygų vykdymui užtikrinti. Savivaldybei pasinaudojus sutarties sąlygų vykdymo užstatu (depozitu) ar banko garantija, esant sutarties šalių susitarimui toliau vykdyti sutartį, Įmonė per 10 kalendorinių dienų nuo pasinaudojimo momento pateikia Savivaldybei naują 1800 Eur mokėjimo pavedimą, patvirtinantį apie užstato (depozito) pervedimą arba tokio pat dydžio banko garantiją.

12. Įmonei laimėjus konkursą, per du mėnesius po sutarties pasirašymo, jai pareikalavus sutartį nutraukti arba Savivaldybei pagal šios sutarties 9 punktą vienašališkai nutraukus sutartį, lauko kavinių konkursų vykdymo komisija turi teisę siūlyti pasirašyti šią sutartį kitam geriausiai įvertintam konkurso dalyviui, pageidavusiam įrengti ir eksploatuoti  lauko kavinę toje pačioje vietoje, arba tokio nesant skelbti naują konkursą  lauko kavinei šioje vietoje įrengti ir eksploatuoti.

13. Šalys neatsako už visišką arba dalinį šios sutarties įsipareigojimų nevykdymą, jei tai atsitinka dėl nenugalimos jėgos, apibrėžtos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.212 straipsnyje, veikimo.

 

IV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

14. Sutartį galima keisti arba pratęsti tik abiejų šalių rašytiniu susitarimu.

15. Ginčai, kurių nepavyksta išspręsti derybomis, sprendžiami teismine tvarka.

16. Sutartis sudaroma dviem egzemplioriais, po vieną kiekvienai šaliai. Abu egzemplioriai turi vienodą teisinę galią.

 

 

Vilniaus miesto savivaldybė                                                          Įmonė   

Vilniaus miesto savivaldybės administracija

Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius

 

Administracijos direktoriaus pavaduotojas                                   Direktorius (-ė)

 

A. V.                                                                                                 A. V.

 

 

 

 

 

Dokumento redakcijos
VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS - ĮSAKYMAS - 30-2372 - 2017-09-20
DĖL ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2017-08-28 ĮSAKYMO NR. 30-2106 ,,DĖL 2018-2022 METŲ LAUKO KAVINIŲ ĮRENGIMO IR EKSPLOATAVIMO KONKURSO ORGANIZAVIMO“ PAPILDYMO
VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS - ĮSAKYMAS - 30-2513 - 2017-10-04
DĖL ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2017-08-28 ĮSAKYMO NR. 30-2106 ,,DĖL 2018-2022 METŲ LAUKO KAVINIŲ ĮRENGIMO IR EKSPLOATAVIMO KONKURSO ORGANIZAVIMO“ PAPILDYMO
VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS - ĮSAKYMAS - 30-3374 - 2017-12-22
DĖL ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2017-08-28 ĮSAKYMO NR. 30-2106 ,,DĖL 2018–2022 METŲ LAUKO KAVINIŲ ĮRENGIMO IR EKSPLOATAVIMO KONKURSO ORGANIZAVIMO“ PAKEITIMO
VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS - ĮSAKYMAS - 30-72 - 2018-01-10
DĖL ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2017-08-28 ĮSAKYMO NR. 30-2106 ,,DĖL 2018–2022 METŲ LAUKO KAVINIŲ ĮRENGIMO IR EKSPLOATAVIMO KONKURSO ORGANIZAVIMO“ PAPILDYMO
VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS - ĮSAKYMAS - 30-304 - 2018-01-31
DĖL ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS ĮSAKYMO ,,DĖL 2018-2022 METŲ LAUKO KAVINIŲ ĮRENGIMO IR EKSPLOATAVIMO KONKURSO ORGANIZAVIMO“ PAPILDYMO
VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS - ĮSAKYMAS - 30-1007/18(2.1.1E-TD2) - 2018-03-30
DĖL ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2017-08-28 ĮSAKYMO NR. 30-2106 ,,DĖL 2018–2022 METŲ LAUKO KAVINIŲ ĮRENGIMO IR EKSPLOATAVIMO KONKURSO ORGANIZAVIMO“ PAPILDYMO
VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS - ĮSAKYMAS - 30-3765/18(2.1.1E-TD2) - 2018-12-10
DĖL ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2017-08-28 ĮSAKYMO NR. 30-2106 ,,DĖL 2018-2022 METŲ LAUKO KAVINIŲ ĮRENGIMO IR EKSPLOATAVIMO KONKURSO ORGANIZAVIMO“ PAKEITIMO
Į pradžią