Vilniaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Pakeistas Atsisiųskite aktą byloje
ĮSAKYMAS, Nr. 30-2372 2017-09-20
Padalinys: VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcija:
Į pabaigą
DĖL ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2017-08-28 ĮSAKYMO NR. 30-2106 ,,DĖL 2018-2022 METŲ LAUKO KAVINIŲ ĮRENGIMO IR EKSPLOATAVIMO KONKURSO ORGANIZAVIMO“ PAPILDYMO

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

 

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2017-08-28 ĮSAKYMO NR. 30-2106 ,,DĖL 2018-2022 METŲ LAUKO KAVINIŲ ĮRENGIMO IR EKSPLOATAVIMO KONKURSO ORGANIZAVIMO“ PAPILDYMO

 

 2017 m. rugsėjo 20 d. Nr. 30-2372

Vilnius

 

 

     P a p i l d a u Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. rugpjūčio

28 d. įsakymą Nr. 30-2106 „Dėl 2018–2022 metų lauko kavinių įrengimo ir eksploatavimo konkurso organizavimo“ 1.35 punktu ir išdėstau jį taip:

              „1.35. Simono Daukanto a. 2“.

 

 

 

 

Administracijos direktorė                                                                                       Alma Vaitkunskienė

______________

 

 

Į pradžią