Vilniaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Atsisiųskite aktą byloje
SPRENDIMAS, Nr. 1-1200 2017-10-25
Padalinys: VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
DĖL VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS VOKĖS SENSLĖNIO ŠLAITŲ GEOMORFOLOGINIO DRAUSTINIO IR KITŲ DRAUSTINIŲ NUOSTATŲ IR INDIVIDUALIŲ BYLŲ TVIRTINIMO

 

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

TARYBA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS VOKĖS SENSLĖNIO ŠLAITŲ GEOMORFOLOGINIO DRAUSTINIO IR KITŲ DRAUSTINIŲ NUOSTATŲ IR INDIVIDUALIŲ BYLŲ TVIRTINIMO

 

2017 m. spalio 25 d.   Nr. 1-1200

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymu, Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų įstatymu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. sausio 19 d. nutarimu
Nr. 56
Dėl Savivaldybių draustinių steigimo ir savivaldybių gamtos paveldo objektų skelbimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, Vilniaus miesto tarybos 1996 m. gegužės 29 d. sprendimu Nr. 129 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės draustinių įsteigimo ir saugomų kraštovaizdžio objektų sąrašo paskelbimo“, Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2013 m. liepos 24 d. sprendimu Nr. 1-1367 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės draustinių ribų patikslintų skaitmeninių geografinių duomenų tvirtinimo“ ir atsižvelgdama į Vilniaus apygardos administracinio teismo 2015 m. birželio 11 d. sprendimą administracinėje byloje Nr. eI-7724-208/2015 bei Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2016 m. kovo 31 d. nutartį administracinėje byloje Nr. eA-967-502/2016, Vilniaus miesto savivaldybės taryba nusprendžia:

1.         Patvirtinti pridedamus:

1.1.   Vilniaus miesto savivaldybės Vokės senslėnio šlaitų geomorfologinio draustinio nuostatus ir individualią bylą;

1.2.   Vilniaus miesto savivaldybės Aukštagirio geomorfologinio draustinio nuostatus ir individualią bylą;

1.3.   Vilniaus miesto savivaldybės Valakupių klonio geomorfologinio draustinio nuostatus ir individualią bylą;

1.4.   Vilniaus miesto savivaldybės Veržuvos hidrografinio draustinio nuostatus ir individualią bylą;

1.5.   Vilniaus miesto savivaldybės Cedrono aukštupio kraštovaizdžio draustinio nuostatus ir individualią bylą;

1.6.   Vilniaus miesto savivaldybės Vokės hidrografinio draustinio nuostatus ir individualią bylą;

1.7.   Vilniaus miesto savivaldybės Tapelių kraštovaizdžio draustinio nuostatus ir individualią bylą;

1.8.   Vilniaus miesto savivaldybės Panerių erozinio kalvyno kraštovaizdžio draustinio individualią bylą.

2. Pavesti Miesto  plėtros departamento direktoriui kontroliuoti, kaip vykdomas
šis sprendimas.

 

 

 

Meras                                                                                                                        Remigijus Šimašius

______________

 

 

Į pradžią