Vilniaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Atsisiųskite aktą byloje
SPRENDIMAS, Nr. 1-1258 2017-12-07
Padalinys: VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
DĖL AB „VILNIAUS ŠILUMOS TINKLAI“ ATSISKAITOMŲJŲ KARŠTO VANDENS APSKAITOS PRIETAISŲ APTARNAVIMO MOKESČIO NUSTATYMO

 

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

TARYBA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL AB „VILNIAUS ŠILUMOS TINKLAI“ ATSISKAITOMŲJŲ KARŠTO VANDENS APSKAITOS PRIETAISŲ APTARNAVIMO MOKESČIO NUSTATYMO

 

2017 m. gruodžio 7 d.   Nr. 1-1258

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo 15 straipsnio 3 dalimi, Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2009 m. liepos 21 d. nutarimu Nr. O3-105 ,,Dėl Atsiskaitomųjų karšto vandens apskaitos prietaisų aptarnavimo mokesčio skaičiavimo metodikos“ ir atsižvelgdama į akcinės bendrovės ,,Vilniaus šilumos tinklai“ pateiktą atsiskaitomųjų karšto vandens apskaitos prietaisų aptarnavimo mokesčio projektą, Vilniaus miesto savivaldybės taryba  n u s p r e n d ž i a:

Nustatyti, kad:

1.   Atsiskaitomųjų karšto vandens apskaitos prietaisų be nuotolinės duomenų nuskaitymo sistemos aptarnavimo mokestis per mėnesį už apskaitos prietaisą veiklos plano laikotarpiu – 0,77 (77 ct) Eur be pridėtinės vertės mokesčio (PVM) per mėnesį už apskaitos prietaisą.

2. Nepasibaigus pagal planą nustatytam apskaitos prietaisų įrengimo laikotarpiui, apskaitos prietaisų aptarnavimo mokestis gali būti perskaičiuojamas, jeigu vartotojų kainų indeksas pasikeičia daugiau kaip 10 procentų.

3. Atsiskaitomųjų karšto vandens apskaitos prietaisų įrengimo veiklos plano pagrindiniai rodikliai:

Veiklos plano pagrindiniai rodikliai

2018 m.

2019 m.

2020 m.

Iš viso

Karšto vandens apskaitos prietaiso įrengimo kaina (Eur / vnt.)

30

30

30

Įrengtų karšto vandens apskaitos prietaisų skaičius* (vnt.)

12 490

28 300

28 300

69 090

Įrengtų karšto vandens apskaitos prietaisų aptarnavimas (priežiūra, remontas, metrologinė patikra, susidėvėjusių skaitiklių keitimas) metų pradžioje / pabaigoje* (vnt.)

 

187 910 / 200 400

 

200 400 / 228 700

228 700 / 257 000

 

Paskolos dydis (tūkst. Eur)

1 261

Palūkanų norma (proc.)

2,18

Palūkanų sąnaudos (tūkst. Eur)

35

 

*Pastaba. Karšto vandens apskaitos prietaisų skaičius gali keistis dėl gyventojų karšto vandens apsirūpinimo būdo pasirinkimo, vartotojų sutikimo įrengti butuose naujus karšto vandens apskaitos prietaisus, priklausančius karšto vandens tiekėjui, ir dėl naujų daugiabučių gyvenamųjų namų statybos.

4. Apskaitos prietaisų aptarnavimo mokestis taikomas, kai apskaitos prietaisai yra įrengti ir nuosavybės teise priklauso karšto vandens tiekėjai akcinei bendrovei „Vilniaus šilumos tinklai“.

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

 

 

Meras                                                                                                                        Remigijus Šimašius

______________

 

 

Į pradžią