Vilniaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Susijęs Priedas Atsisiųskite aktą byloje
ĮSAKYMAS, Nr. 30-3411 2017-12-29
Padalinys: VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcija:
Į pabaigą
DĖL VILNIAUS MIESTO TERITORIJŲ, KURIOSE BUS FORMUOJAMI PERDUODAMI NEATLYGINTINAI NUOSAVYBĖN NAUJI ŽEMĖS SKLYPAI PILIEČIAMS NUOSAVYBĖS TEISĖMS Į MIESTO ŽEMĘ ATKURTI, SĄRAŠO TVIRTINIMO

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

 

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL VILNIAUS MIESTO TERITORIJŲ, KURIOSE BUS FORMUOJAMI PERDUODAMI NEATLYGINTINAI NUOSAVYBĖN NAUJI ŽEMĖS SKLYPAI PILIEČIAMS NUOSAVYBĖS TEISĖMS Į MIESTO ŽEMĘ ATKURTI, SĄRAŠO TVIRTINIMO

 

2017 m. gruodžio 29 d. Nr.   30-3411

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos žemės reformos įstatymo 22 straipsniu:

1. T v i r t i n u  Vilniaus miesto teritorijų, kuriose bus formuojami perduodami neatlygintinai nuosavybėn nauji žemės sklypai piliečiams nuosavybės teisėms į miesto žemę atkurti, sąrašą (pridedama).

2. P a v e d u  Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Miesto plėtros departamentui iki 2019 m. sausio 1 d. organizuoti 1 punkte patvirtintame sąraše numatytose planuoti miesto teritorijose žemės valdos projektų ar teritorijų planavimo dokumentų rengimą ir jų tvirtinimą.

3. N u s t a t a u,  kad atsižvelgiant į Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrąjį planą  1 punkte patvirtintas sąrašas gali būti tikslinamas ar pildomas.

 

 

 

Administracijos direktorius                                                                                         Povilas Poderskis

______________

 

 

Dokumento priedai:
30-3411 - DĖL VILNIAUS MIESTO TERITORIJŲ, KURIOSE BUS FORMUOJAMI PERDUODAMI NEATLYGINTINAI NUOSAVYBĖN NAUJI ŽEMĖS SKLYPAI PILIEČIAMS NUOSAVYBĖS TEISĖMS Į MIESTO ŽEMĘ ATKURTI, SĄRAŠO TVIRTINIMO (1 PRIEDAS)
Į pradžią