Vilniaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Pakeistas Atsisiųskite aktą byloje
ĮSAKYMAS, Nr. 30-1007/18(2.1.1E-TD2) 2018-03-30
Padalinys: VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcija:
Į pabaigą
DĖL ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2017-08-28 ĮSAKYMO NR. 30-2106 ,,DĖL 2018–2022 METŲ LAUKO KAVINIŲ ĮRENGIMO IR EKSPLOATAVIMO KONKURSO ORGANIZAVIMO“ PAPILDYMO

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

 

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2017-08-28 ĮSAKYMO NR. 30-2106 ,,DĖL 2018–2022 METŲ LAUKO KAVINIŲ ĮRENGIMO IR EKSPLOATAVIMO KONKURSO ORGANIZAVIMO“ PAPILDYMO

 

2018 m. kovo 30 d.   Nr. 30- 1007/18(2.1.1E-TD2)

Vilnius

 

 

P a p i l d a u  Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. rugpjūčio 28 d. įsakymą Nr. 30-2106 „Dėl 2018–2022 metų lauko kavinių įrengimo ir eksploatavimo konkurso organizavimo“ 1.48 papunkčiu ir išdėstau jį taip:

„1.48. teritorijoje tarp Neries upės ir Upės gatvės.“

 

 

 

 

Administracijos direktorius                                                                                         Povilas Poderskis

______________

 

 

Į pradžią