Vilniaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Susijęs Priedas Atsisiųskite aktą byloje
SPRENDIMAS, Nr. 1-1558 2018-05-23
Padalinys: VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
DĖL LAIKINŲ ŽALIOJO TILTO MENINIŲ, TECHNOLOGINIŲ, MOKSLINIŲ IR KITŲ INSTALIACIJŲ, EKSPOZICIJŲ, PROJEKTŲ KONKURSŲ NUOSTATŲ TVIRTINIMO

 

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

TARYBA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL LAIKINŲ ŽALIOJO TILTO MENINIŲ, TECHNOLOGINIŲ, MOKSLINIŲ IR KITŲ INSTALIACIJŲ, EKSPOZICIJŲ, PROJEKTŲ KONKURSŲ NUOSTATŲ TVIRTINIMO

 

2018 m. gegužės 23 d.   Nr. 1-1558

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 28 d. sprendimu
Nr. 1-1388 „Dėl Laikinų Žaliojo tilto meninių, technologinių, mokslinių ir kitų laikinų instaliacijų /  ekspozicijų konkursų“ ir atsižvelgdama į Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2017 m. rugpjūčio    30 d. rezoliuciją „Dėl Žaliojo tilto transformacijos“, Vilniaus miesto savivaldybės taryba
n u s p r e n d ž i a:

Patvirtinti Laikinų Žaliojo tilto meninių, technologinių, mokslinių ir kitų instaliacijų, ekspozicijų, projektų konkursų nuostatus (pridedama).

 

 

 

 

Meras                                                                                                                        Remigijus Šimašius

______________

 

 

Dokumento priedai:
1-1558 - DĖL LAIKINŲ ŽALIOJO TILTO MENINIŲ, TECHNOLOGINIŲ, MOKSLINIŲ IR KITŲ INSTALIACIJŲ, EKSPOZICIJŲ, PROJEKTŲ KONKURSŲ NUOSTATŲ TVIRTINIMO (2 PRIEDAS)
1-1558 - DĖL LAIKINŲ ŽALIOJO TILTO MENINIŲ, TECHNOLOGINIŲ, MOKSLINIŲ IR KITŲ INSTALIACIJŲ, EKSPOZICIJŲ, PROJEKTŲ KONKURSŲ NUOSTATŲ TVIRTINIMO (1 PRIEDAS)
1-1558 - DĖL LAIKINŲ ŽALIOJO TILTO MENINIŲ, TECHNOLOGINIŲ, MOKSLINIŲ IR KITŲ INSTALIACIJŲ, EKSPOZICIJŲ, PROJEKTŲ KONKURSŲ NUOSTATŲ TVIRTINIMO (3 PRIEDAS)
Į pradžią