Vilniaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Susijęs Priedas Atsisiųskite aktą byloje
ĮSAKYMAS, Nr. 30-1996/18(2.1.1E-TD2) 2018-06-07
Padalinys: VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcija:
Į pabaigą
DĖL PRITARIMO VILNIAUS MIESTO TIPINIO DIZAINO KIOSKŲ (PAVILJONŲ) SKLAIDOS SCHEMAI IR REKOMENDACIJOMS TIPINIO DIZAINO KIOSKAMS (PAVILJONAMS) ĮRENGTI IR EKSPLOATUOTI

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

 

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL PRITARIMO VILNIAUS MIESTO TIPINIO DIZAINO KIOSKŲ (PAVILJONŲ) SKLAIDOS SCHEMAI IR REKOMENDACIJOMS TIPINIO DIZAINO KIOSKAMS (PAVILJONAMS) ĮRENGTI IR EKSPLOATUOTI

 

2018 m. birželio 7 d.   Nr. 30- 1996/18(2.1.1E-TD2)

Vilnius

 

 

Atsižvelgdama į Vilniaus miesto savivaldybės mero pasitarimo Miesto plėtros departamento klausimais 2016 m. gruodžio 5 d. protokolą Nr. 28-693/16(1.2.13-T1) ir į Vilniaus miesto savivaldybės tarybos Paslaugų ir miesto ūkio komiteto 2017 m. vasario 22 d. posėdžio protokolą Nr. 4-496-(1.1.20-T1):

1. P r i t a r i u  Vilniaus miesto tipinio dizaino kioskų (paviljonų) sklaidos schemai ir rekomendacijoms tipinio dizaino kioskams (paviljonams) įrengti ir eksploatuoti (pridedama).

2. N u s t a t a u,  kad tipinio dizaino kioskų (paviljonų) schemos rengimo tikslas – suformuluoti tipinio dizaino kioskų (paviljonų) schemos galimos plėtros koncepciją, nustatyti galimas zonas ir rekomendacijas tipinio dizaino kioskams (paviljonams) įrengti, numatyti visų tipų kioskų (paviljonų) pertvarkymo į tipinius kioskus (paviljonus) galimybę.

3. P a v e d u:

3.1. Turto departamentui parengti Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektą dėl tipinio dizaino kioskų (paviljonų) įrengimo naujose vietose konkurso organizavimo vadovaujantis 1 punkte nurodyta Vilniaus miesto tipinio dizaino kioskų (paviljonų) sklaidos schema ir rekomendacijomis tipinio dizaino kioskams (paviljonams) įrengti ir eksploatuoti;

3.2. Miesto plėtros departamentui parengti Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2015 m. vasario 13 d. įsakymu Nr. 30-487 „Dėl pritarimo lauko kavinių, lauko prekybos (paslaugų teikimo) vietų ir prekybos kioskų (paviljonų) įrengimo projektams tvarkos aprašo tvirtinimo“ patvirtinto pritarimo lauko kavinių, lauko prekybos (paslaugų teikimo) vietų ir prekybos kioskų (paviljonų) įrengimo projektams aprašo pakeitimo projektą;

3.3. Miesto plėtros departamentui organizuoti nuolatinę kioskų sklaidos schemos įgyvendinimo stebėseną (monitoringą) ir pagal stebėsenos rezultatus tikslinti sklaidos schemą bei rengti teritorijų architektūrines specialiąsias sąlygas.

4. N u s t a t a u,  kad:

4.1. kioskų (paviljonų) savininkai prieš 3 mėnesius iki kiosko (paviljono) eksploatavimo sutarties pabaigos turi pateikti Vilniaus miesto savivaldybės administracijai prašymą dėl esamo kiosko pertvarkymo į tipinio dizaino kioską;

4.2. netipinio dizaino kioskai (paviljonai), kurių sąrašas pridedamas, turi būti pertvarkyti arba nukelti iki 2022 m. gruodžio 1 d.;

4.3. visi kiti netipinio dizaino kioskai (paviljonai) į naujus tipinio dizaino kioskus (paviljonus) turi būti pertvarkyti arba nukelti iki 2019 m. gruodžio 1 d.

 

Administracijos direktorius                                                                                         Povilas Poderskis

______________

Vilniaus miesto savivaldybės
administracijos direktoriaus
2018 m.
įsakymo Nr.
priedas

 

NETIPINIO DIZAINO KIOSKŲ (PAVILJONŲ) SĄRAŠAS, KURIE TURI BŪTI PERTVARKYTI ARBA NUKELTI IKI 2022 M. GRUODŽIO 1 D.

 

 

Eil. nr.

 

Juridinis arba fizinis asmuo

 

Kiosko, plotas kv. m.

Prekybos vietos adresas

1.

UAB „Magda“

 

74,27

Lazdynėlių g. 6, Lazdynų seniūnija

 

2.

UAB „Šaromi“ , UAB „Luknera“,  S. Šliukovo PĮ

60,00

Erfurto g. 21, Lazdynų seniūnija

 

3.

L. Vėželienės, S. Kašėtienės, J. Kašėtos IĮ, UAB „RIDALA“

31,00,

11,92,

15,50,

15,50

Architektų g. 152, Lazdynų seniūnija

 

4.

E. Kovalevskio  PĮ

 

45,00

Viršuliškių g. 73, Viršuliškių seniūnija

5.

A. Laniauskienė

 

25,00

L. Asanavičiūtės g. 29. Laisvės pr. šalia „Norfos“

6.

K. Raupys, J.Skardytė,
K. Zaicev

 

5 x 20

bendras plotas 151,77

Laisvės pr. 32A

 

7.

UAB „Damerta“, Mamed Ragim Kerilimli

 

4 x 21

bendras plotas

84,00

Šeškinės g. 6, Šeškinės seniūnija

 

8.

R. Snapkauskienė,
G. Jakubonio įmonė,
A. Jurevičius,
M. Alešiūnaitė,
V. Zamiakin,
UAB „Voveraitė Next“

6 x16
bendras plotas

96,00

Šeškinės g. 26, Šeškinės seniūnija

 

9.

S. Šliukovo PĮ

24,84

Liepkalnio g. 1, Rasų seniūnija

10.

UAB „LBR Oil“,

UAB „Avaldris“

54,40

Parko g. 30, Naujoji Vilnia

11.

Daliaus Žukausko IĮ „Driada“

25,00

Stepono Batoro g. 17 (prie Pūčkorių atodangos)

 

12.

UAB „Rabelus“

18,00

Metalo ir Meistrų gatvių sankirta, Kirtimai

13.

SIA „ERGO  Invest“ filialas

30,00

Lentvario g. 7

14.

UAB „Baltovila“

30,00

V. Grybo ir Šilo gatvių sankryža

15.

UAB „Radusa“

28,10

Savanorių pr. 129

16.

V. Arlauskienės individuali įmonė ,,Mažoji Karolina“

16

Kovo 11-osios g.

  2019 m. vasario 12 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-357/19 redakcija

 

____________________

 

Dokumento redakcijos
VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS - ĮSAKYMAS - 30-357/19 - 2019-02-12
DĖL ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2018-06-07 ĮSAKYMO NR. 30-1996/18(2.1.1E-TD2) „DĖL PRITARIMO VILNIAUS MIESTO TIPINIO DIZAINO KIOSKŲ (PAVILJONŲ) SKLAIDOS SCHEMAI IR REKOMENDACIJOMS TIPINIO DIZAINO KIOSKAMS (PAVILJONAMS) ĮRENGTI IR EKSPLOATUOTI“ PAKEITIMO
Dokumento priedai:
30-1996/18(2.1.1E-TD2) - DĖL PRITARIMO VILNIAUS MIESTO TIPINIO DIZAINO KIOSKŲ (PAVILJONŲ) SKLAIDOS SCHEMAI IR REKOMENDACIJOMS TIPINIO DIZAINO KIOSKAMS (PAVILJONAMS) ĮRENGTI IR EKSPLOATUOTI (1 PRIEDAS)
30-1996/18(2.1.1E-TD2) - DĖL PRITARIMO VILNIAUS MIESTO TIPINIO DIZAINO KIOSKŲ (PAVILJONŲ) SKLAIDOS SCHEMAI IR REKOMENDACIJOMS TIPINIO DIZAINO KIOSKAMS (PAVILJONAMS) ĮRENGTI IR EKSPLOATUOTI (2 PRIEDAS)
30-1996/18(2.1.1E-TD2) - DĖL PRITARIMO VILNIAUS MIESTO TIPINIO DIZAINO KIOSKŲ (PAVILJONŲ) SKLAIDOS SCHEMAI IR REKOMENDACIJOMS TIPINIO DIZAINO KIOSKAMS (PAVILJONAMS) ĮRENGTI IR EKSPLOATUOTI (3 PRIEDAS)
Į pradžią