Vilniaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Pagrindinis dokumentas Atsisiųskite aktą byloje
PRIEDAS, Nr. 30-2178/18(2.1.1E-TD2) 2018-06-20
Padalinys: VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcija:
Į pabaigą

                                                                                           Viešųjų elektromobilių įkrovimo prieigų   

                                                                                           įrengimo ir eksploatavimo Vilniaus  miesto            

                                                                                           savivaldybės viešojoje teritorijoje

                                                                                           konkurso nuostatų

                                                                                           2 priedas

 

                                                        (Paraiškos forma)

________________________________________________________________________________________

(juridinio asmens pavadinimas ir kodas)

_____________________________________________________________________________________________________________

(adresas)

____________________________________________________________________________________________________________

(juridinio asmens vadovas ir įgaliotas asmuo (jei toks yra), jų telefonų numeriai ir el. pašto adresai)

 

Elektromobilių  įkrovimo  prieigų įrengimo ir eksploatavimo konkursų vykdymo komisijai

 

                                                            PARAIŠKA

                                                  201     m. ………..…… ...........d.

                                                               Vilnius

            

……………………………………...............................................................   pageidauja įrengti ir eksploatuoti

(juridinio asmens pavadinimas)

viešąsias elektromobilių įkrovimo prieigas ................................... elektromobilių  įkrovimo ir eksploatavimo vietų grupėje.   

Laimėję konkursą, mes įsipareigojame:

1.   Pasirašyti  elektromobilių  įkrovimo  prieigų vietų grupės įrengimo ir eksploatavimo sutartį, kurios forma patvirtinta Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu.

2.    Pasirinktoje elektromobilių  įkrovimo  prieigų vietų grupėje taikyti konkursui pateiktus elektromobilių krovos kainų dydžius, užtikrinant nepertraukiamo įkrovimo laiką elektromobilio įkrovimo stotelėse už sutartyje nurodytą mokestį: iki 2 valandų kintamos srovės 22 kW vidutinės galios krovos vietoje ir iki 1 valandos nuolatinės srovės ne mažiau kaip 50 kW galios krovos vietoje. Viršijus elektromobilio krovos laiką elektromobilio įkrovimo įkainis gali didėti.

3.      Elektromobilių  įkrovimo  prieigas įrengti ir eksploatuoti pagal suderintus  elektromobilių įkrovimo prieigų įrengimo ir eksploatavimo vietų grupės projektinius pasiūlymus  Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu nustatyta tvarka.

 

                                                                                                                    ________________             

       (pareigos)                                                    (parašas)                                                        (vardas ir pavardė)

  

Į pradžią