Vilniaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Pagrindinis dokumentas Atsisiųskite aktą byloje
PRIEDAS, Nr. 30-2178/18(2.1.1E-TD2) 2018-06-20
Padalinys: VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcija:
Į pabaigą

                                                                                          Viešųjų elektromobilių įkrovimo prieigų   

                                                                                           įrengimo ir eksploatavimo Vilniaus  miesto            

                                                                                           savivaldybės viešojoje teritorijoje

                                                                                           konkurso nuostatų

                                                                                           3 priedas

 

(Konkursinio pasiūlymo galiojimo užtikrinimo banko garantijos pavyzdys)

GARANTIJA Nr. ____________________________

 

(juridinio asmens pavadinimas, adresas ir kodas)

 

(toliau konkurso dalyvis), 201    m.________ ______ d. pateikė konkursinį pasiūlymą norėdamas (a) dalyvauti konkurse  Elektromobilių  įkrovimo  prieigoms įrengti ir eksploatuoti, todėl mes,

                                                                                                                                                                                                          

(kredito įstaigos pavadinimas)

esantys                                                                                                                                                

                               (kredito įstaigos adresas)

(toliau – kredito įstaiga), esame įsipareigoję Vilniaus miesto savivaldybės (toliau – Savivaldybė) administracijai išmokėti 1000 (vieno tūkstančio)  Eur sumą, kuri turi būti banko ar jo teisių perėmėjo išmokėta Savivaldybės administracijai, patvirtinta banko vadovo  arba įgalioto asmens parašu ir banko  antspaudu.

Šis įsipareigojimas įsigalioja, jeigu:

1) konkurso dalyvis atplėšus vokus nusprendžia atsiimti savo konkursinį pasiūlymą;

            2) konkurso dalyvis, paskelbtas konkurso laimėtoju, atsisako pasirašyti sutartį pagal konkurso sąlygas;

            3) konkurso laimėtojas atsisako pervesti į Savivaldybės nurodytą sąskaitą užstatą (depozitą) arba pateikti sutarties sąlygų vykdymo užtikrinimo garantiją pagal konkurso nuostatuose nustatytas sąlygas.

Mes įsipareigojame sumokėti Savivaldybės administracijai 1000 (vieno tūkstančio) Eur sumą, gavę pirmą rašytinį reikalavimą, per 5 darbo dienas, su sąlyga, kad Savivaldybės administracija pažymės, kad reikalaujama suma priklauso nuo vienos ar kelių neįvykdytų konkurso sąlygų, nereikalaudami, kad Savivaldybės administracija savo reikalavimą pagrįstų.

Ši garantija galioja ne trumpiau nei 3 mėnesius nuo pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Bet kuris reikalavimas dėl šios garantijos turi pasiekti banką ne vėliau kaip per minėtų 3 mėnesių terminą.

 

Kredito įstaigos vardu________________________________________________________

 

                                           (kredito įstaigos vadovo arba įgalioto asmens parašas, vardas, pavardė)

 

 

 (Kredito įstaigos antspaudas)

 

           

            Pastaba. Jei konkursinio pasiūlymo galiojimo užtikrinimo garantiją pasirašo ne kredito įstaigos vadovas, o įgaliotas asmuo, turi būti pateiktas rašytinis įgaliojimas pasirašyti šį dokumentą.

  

Į pradžią