Vilniaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Pagrindinis dokumentas Atsisiųskite aktą byloje
PRIEDAS, Nr. 30-2178/18(2.1.1E-TD2) 2018-06-20
Padalinys: VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcija:
Į pabaigą

                                                                                          Viešųjų elektromobilių įkrovimo prieigų   

                                                                                           įrengimo ir eksploatavimo Vilniaus  miesto            

                                                                                           savivaldybės viešojoje teritorijoje

                                                                                           konkurso nuostatų

                                                                                           4 priedas

 

 

(Paraiškos forma)

 

______________________________________________________________________________

(juridinio asmens pavadinimas ir kodas)

______________________________________________________________________________

(juridinio asmens adresas)

_______________________________________________________________________________

(telefonas ir el. paštas)

 

 

 Elektromobilių  įkrovimo  prieigų įrengimo ir eksploatavimo vykdymo komisijai

 

PARAIŠKA

 

201     m. …………… .........d.

Vilnius

 

……………………………………......................................................  pageidauja įrengti ir eksploatuoti 

                                   (juridinio asmens pavadinimas)

 

elektromobilių  įkrovimo prieigas ..................... vietų grupėje.  

Mes planuojame:

- už 60 minučių elektromobilių krovą kintamos srovės 22 kW vidutinės galios krovos vietose nustatyti ………………………… Eur mokestį ..................... grupės elektromobilių  įkrovimo  prieigų vietose;

-  už 30 minučių elektromobilių krovą nuolatinės srovės ne mažiau kaip 50 kW didelės galios krovos vietose nustatyti ………………………… Eur mokestį ..................... grupės elektromobilių  įkrovimo  prieigų vietose.

 

 

 

 

 

______________              ____________________               _______________________

(pareigos)                    (parašas)                                     (vardas ir pavardė)

  

Į pradžią