Vilniaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Pagrindinis dokumentas Atsisiųskite aktą byloje
PRIEDAS, Nr. 30-2178/18(2.1.1E-TD2) 2018-06-20
Padalinys: VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcija:
Į pabaigą

                                                                                          Viešųjų elektromobilių įkrovimo prieigų   

                                                                                           įrengimo ir eksploatavimo Vilniaus  miesto            

                                                                                           savivaldybės viešojoje teritorijoje

                                                                                           konkurso nuostatų

                                                                                           6 priedas

 

(Sutarties sąlygų vykdymo užtikrinimo garantijos pavyzdys)

 

GARANTIJA Nr. ________________________________

 

                                        ____________________                                                                                    ,

(juridinio asmens pavadinimas, adresas ir kodas)

 

(toliau konkurso laimėtoja), 2018 m._____________________ ______ d. laimėjusi konkursą įrengti ir eksploatuoti elektromobilių  įkrovimo  prieigas ______________  vietų grupėje,  vadovaudamasi  Elektromobilių  įkrovimo  prieigų įrengimo ir eksploatavimo konkurso  nuostatais, Vilniaus miesto savivaldybės administracijai turi pateikti 2000 (dviejų tūkstančių) Eur sutarties sąlygų vykdymo užtikrinimo garantiją.

Mes,______________________________________________________________________________,

                                                    (kredito įstaigos pavadinimas)

esantys _________________________________________________________________________,

                           (kredito įstaigos  adresas)

sutikome duoti šiam juridiniam asmeniui tokią sutarties sąlygų vykdymo užtikrinimo garantiją ir  patvirtiname, kad mes, kaip garantas, esame atsakingi Jums ir suteikiame konkurso laimėtojui 2000 (dviejų tūkstančių) Eur sutarties sąlygų įvykdymo užtikrinimo garantiją 10 metų. Sutarties sąlygų įvykdymo užtikrinimo garantija turi įsigalioti ne vėliau kaip sutarties pasirašymo dieną ir galioti 45 kalendorines dienas ilgiau negu galios sutartis.

            Mes įsipareigojame sumokėti Vilniaus miesto savivaldybės administracijai 2000 (dviejų tūkstančių) Eur sumą, gavę jos pirmą rašytinį reikalavimą, per 5 darbo dienas, jei įmonė neįvykdė visos prievolės ar jos dalies vykdant elektromobilių  įkrovimo ir eksploatavimo prieigų ______________  vietų grupės įrengimo ir eksploatavimo sutartį nereikalaudami, kad Vilniaus miesto savivaldybės administracija savo reikalavimą pagrįstų.

Mes patvirtiname , kad joks sutarties pakeitimas mūsų garantinių įsipareigojimų nekeičia.

 

Kredito įstaigos vardu___________________________________________________________

 

                (kredito įstaigos  vadovo arba įgaliotojo asmens parašas, vardas, pavardė)

  

            (kredito įstaigos  antspaudas)

 

            Pastaba. Jei sutarties sąlygų vykdymo užtikrinimo garantiją pasirašo ne kredito įstaigos  vadovas, o įgaliotas asmuo, turi būti pateiktas rašytinis kredito įstaigos vadovo įgaliojimas pasirašyti   

Į pradžią