Vilniaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Susijęs Pagrindinis dokumentas Atsisiųskite aktą byloje
PRIEDAS, Nr. 30-2178/18(2.1.1E-TD2) 2018-06-20
Padalinys: VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcija:
Į pabaigą
DĖL VIEŠŲJŲ ELEKTROMOBILIŲ ĮKROVIMO PRIEIGŲ ĮRENGIMO IR EKSPLOATAVIMO VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS VIEŠOJOJE TERITORIJOJE KONKURSO ORGANIZAVIMO

Forma patvirtinta

Vilniaus miesto savivaldybės

administracijos direktoriaus

2018 m. birželio       d.

įsakymu Nr. 30-

                                                                                                                                                      

ELEKTROMOBILIŲ  ĮKROVIMO  PRIEIGŲ ĮRENGIMO IR EKSPLOATAVIMO VIETŲ GRUPĖS  SUTARTIS

 

20     m.                           d.   Nr.              

Vilnius

 

Vilniaus miesto savivaldybės (toliau – Savivaldybė) administracija, atstovaujama Savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo ............................, įgalioto Savivaldybės administracijos direktoriaus 20..... m. ........... ...... d. įsakymu Nr. ……., ir ……… „……….......“ (toliau – Operatorius), kodas, ............., atstovaujama ……………........, sudarome šią sutartį:

 

I. BENDROSIOS SĄLYGOS

 

1. Savivaldybės administracija suteikia Operatoriui teisę nustatyta tvarka įrengti ir eksploatuoti konkursiniame pasiūlyme nurodytos galios elektromobilių  įkrovimo  prieigas ______________  vietų grupėje pagal nustatyta tvarka parengtą ir patvirtintą  elektromobilių  įkrovimo  prieigų įrengimo projektą.

2. Operatoriui leidžiama įrengti ir eksploatuoti  elektromobilių  įkrovimo  prieigas dešimt metų nuo sutarties pasirašymo dienos. Elektromobilių įkrovimo  prieigų veiklos terminas gali būti pratęstas dar penkiems metams, prieš tai pateikus prašymą ir gavus Savivaldybės administracijos sutikimą bei vykdant visas šioje sutartyje numatytas sąlygas.  

3. elektromobilių  įkrovimo ir eksploatavimo  prieigų ______________  grupės vietų darbo laikas – kasdien, visą parą.  

II. ŠALIŲ TEISĖS IR PAREIGOS

 

4. Operatorius gali pradėti elektromobilių  įkrovimo  prieigų įrengimo darbus nuo šios sutarties pasirašymo dienos.

5.  Operatorius:

5.1. įrengia ir eksploatuoja elektromobilių konkursiniame pasiūlyme nurodytos galios  įkrovimo  prieigas pagal nustatyta tvarka suderintą  elektromobilių  įkrovimo  prieigų įrengimo projektą;

5.2.  elektromobilių  įkrovimo  prieigų vietų negali registruoti Nekilnojamojo turto registre;

5.3. negali leisti  elektromobilių  įkrovimo  prieigų vietose arba šalia jų naudotis jų įranga ir (ar) ištekliais (inžineriniais įrenginiais) kitai įmonei arba kitiems Operatoriams;

5.4.  elektromobilių  įkrovimo  prieigas ir kitą jai priklausančią įrangą įrengia savo lėšomis ir ji yra Operatoriaus nuosavybė, taip pat savo lėšomis sutvarko leistinos naudoti teritorijos dangą, želdinius ir kt.;

5.5. privalo savo lėšomis atnaujinti susidėvėjusios  elektromobilių  įkrovimo  prieigų konstrukcijas, sutvarkyti ir sutarties galiojimo metu prižiūrėti vietą ir aplinką vadovaudamasis Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2011 m. lapkričio 23 d. sprendimu Nr. 1-326 „Dėl Tvarkymo ir švaros taisyklių tvirtinimo“ patvirtintomis Tvarkymo ir švaros taisyklėmis;

5.6.  pagal inžinierinių tinklų valdytojų išduotas technines sąlygas savo lėšomis prisijungia prie miesto inžinerinių tinklų;

5.7.  už naudojamą elektros energiją moka energijos tiekėjui, prieš tai su juo pasirašęs sutartis;

5.8.  už  60  minučių  elektromobilių  krovą  kintamos  srovės  22 kW  vidutinės  galios  krovos vietose taiko……………… Eur mokestį;

5.9.  už 30 minučių elektromobilių krovą nuolatinės srovės ne mažiau kaip 50 kW didelės galios krovos vietose taiko …………… Eur mokestį;

5.10. privalo taikyti nepertraukiamo įkrovimo laiką elektromobilio įkrovimo stotelėse už 5.8 papunktyje nurodytą mokestį iki 2 valandų kintamos srovės 22 kW vidutinės galios krovos vietose ir iki 1 valandos 5.9 papunktyje nurodytą mokestį nuolatinės srovės ne mažiau kaip 50 kW galios krovos vietose. Viršijus elektromobilio krovos laiką elektromobilio įkrovimo įkainis gali didėti.

5.11. gavęs Savivaldybės administracijos įspėjimą dėl sutarties sąlygų nevykdymo per 7 kalendorines dienas privalo trūkumus pašalinti. Šios sutarties tikslais laikoma, kad įspėjimo gavimo diena yra kita darbo diena nuo šio įspėjimo išsiuntimo registruotu laišku dienos. Jei trūkumai per numatytą laiką nepašalinami, įmonė įsipareigoja mokėti 40 Eur baudą už kiekvieną pavėluotą pašalinti trūkumus dieną iki pažeidimų pašalinimo arba sutarties nutraukimo šiuo pagrindu dienos. Šiuo atveju Savivaldybės administracija įgyja teisę pasinaudoti Operatoriaus 2000 (dviejų tūkstančių) Eur užstatu (depozitu), pervestu 10 metų laikotarpiui sutarties sąlygų vykdymui užtikrinti į Vilniaus miesto savivaldybės administracijos (kodas 188710061) sąskaitą  LT64 4010 0510 0360 9875, esančią  Luminor Bank, AB banke (kodas 40100), arba pasinaudoti Lietuvoje įregistruoto ir veikiančio  banko išduota 2000 (dviejų tūkstančių) Eur dydžio garantija sutarties sąlygų vykdymui užtikrinti. Savivaldybės administracijai pasinaudojus sutarties sąlygų vykdymo užstatu (depozitu) ar banko garantija, esant sutarties šalių susitarimui toliau vykdyti sutartį, Operatorius per 10 kalendorinių dienų nuo pasinaudojimo momento pateikia Savivaldybės administracijai naują 2000 Eur mokėjimo pavedimą, patvirtinantį apie užstato (depozito) pervedimą arba tokio pat dydžio banko garantiją;

5.12. pasibaigus sutarties galiojimo terminui per 10 darbo dienų savo lėšomis išardo  elektromobilių  įkrovimo  prieigas ir sutvarko elektromobilių  įkrovimo  prieigų vietas bei aplinką, atstato pakitusią ir sugadintą dangą ir išmontuotos  elektromobilių  įkrovimo  prieigų teritoriją aktu perduoda Savivaldybės administracijos Seniūnijai, kurios teritorijoje buvo įrengtos elektromobilių  įkrovimo  prieigos. Seniūnija aktą pateikia Savivaldybės administracijos Miesto ūkio ir transporto departamento Eismo organizavimo  skyriui. Teritorija turi likti kokybiškai ir estetiškai nepakitusi. Nurodytu laiku neįvykdžius minėto reikalavimo, elektromobilių  įkrovimo  prieigų nukėlimą, išvežimą ir saugojimą organizuoja Savivaldybės administracija, o Savivaldybės patirtas išlaidas apmoka Operatorius, su kuriuo buvo pasirašyta elektromobilių  įkrovimo  prieigų įrengimo sutartis;

5.13. privalo paslaugų teikimo metu užtikrinti priešgaisrinius bei triukšmo prevencijos reikalavimus ir palaikyti viešąją tvarką ir laikytis Savivaldybės tarybos sprendimu patvirtintų Tvarkymo ir švaros bei Triukšmo prevencijos viešosiose vietose taisyklių reikalavimų;

5.14. privalo įrengti  elektromobilių  įkrovimo  prieigas pagal nustatyta tvarka patvirtintą  elektromobilių  įkrovimo  prieigų įrengimo projektą. Nustačius, kad elektromobilių  įkrovimo  prieigos įrengtos ne pagal Miesto ūkio ir transporto departamento patvirtintą projektinį siūlymą, po administracinio teisės pažeidimo akto surašymo, gavusi Savivaldybės administracijos įspėjimą dėl sutarties sąlygų nevykdymo, per 10 darbo dienų privalo trūkumus pašalinti. Šios sutarties tikslais laikoma, kad įspėjimo gavimo diena yra kita darbo diena nuo šio įspėjimo išsiuntimo registruotu laišku dienos;

5.15. jeigu Savivaldybės administracija nustato, kad vieta, kurioje yra įrengta ir eksploatuojama  elektromobilių  įkrovimo  prieiga, reikalinga miesto poreikiams, per 1 mėnesį nuo rašytinio įspėjimo dienos privalo savo lėšomis išardyti  elektromobilių  įkrovimo  prieiga, sutvarkyti aplinką, ir teritoriją aktu perduoti Savivaldybės administracijos seniūnijai, kurios teritorijoje buvo įrengta elektromobilių  įkrovimo  prieiga. Seniūnija aktą pateikia Savivaldybės administracijos Miesto ūkio ir transporto departamento Eismo organizavimo skyriui. Teritorija turi likti kokybiškai ir estetiškai nepakitusi. Savivaldybės administracija, esant laisvai kitai  elektromobilių  įkrovimo  prieigos vietai iš Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu patvirtinto vietų sąrašo, gali pasiūlyti naują vietą  elektromobilių  įkrovimo  prieigai įrengti ir eksploatuoti.   

 

 

III. SUTARTIES GALIOJIMAS

 

6.  Sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo dienos ir galioja iki 20….. ..................................... d.

7. Šioje sutartyje numatytos Operatoriaus teisės ir pareigos gali būti perduotos tretiesiems asmenims tik gavus rašytinį Savivaldybės administracijos sutikimą.

8. Pakitus  rinkos  veiksniams, Lietuvos statistikos departamento oficialiai skelbiamiems duomenims, šios Sutarties 5.8 ir 5.9 papunkčiuose nustatyti elektromobilių krovos mokesčiai gali būti indeksuojami sudarant rašytinį Šalių susitarimą.  Operatoriui mokėtina savikaina perskaičiuojama, atsižvelgiant tik į vartotojų kainų indekso (Individualaus vartojimo išlaidų pagal paskirtį klasifikatorius (COICOP), 04.5.1 elektra) pokyčius.  

8.1. indeksas – Lietuvos Respublikos statistikos departamento (www.stat.gov.lt) skelbiamas vartotojų kainų indeksas (Individualaus vartojimo išlaidų pagal paskirtį klasifikatorius (COICOP), 04.5.1 elektra).

8.2.   indeksavimo laikotarpis – tai laikotarpis, per kurį indeksas pakinta tiek, kad turi būti perskaičiuojama savikaina. Indeksavimo laikotarpio pradžia laikoma Sutarties įsigaliojimo diena. Indeksavimo laikotarpis yra 6 kalendoriniai mėnesiai.

8,3..    Savikaina gali būti perskaičiuojama, kai indekso pokytis yra ne mažesnis kaip 5 proc. nuo Sutarties įsigaliojimo dienos, o po to nuo paskutinio kainos indeksavimo visais vėlesniais kartais.

9. Sutartis gali būti nutraukta abiejų šalių rašytiniu susitarimu arba Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse nustatytais pagrindais ir atvejais.

10. Savivaldybės administracija, prieš dvi savaites registruotu laišku įspėjusi Operatorių, turi teisę vienašališkai nutraukti sutartį, jeigu Operatorius:

10.1. neįvykdo (nepradeda vykdyti) savo konkursiniame pasiūlyme ir (ar) sutartyje numatytų įsipareigojimų per 7 kalendorines dienas nuo Savivaldybės administracijos įspėjimo gavimo;

10.2. įrengė ir (ar) eksploatuoja  elektromobilių  įkrovimo  prieigas ne pagal nustatyta tvarka patvirtintą  elektromobilių  įkrovimo  prieigų įrengimo projektą ir Savivaldybės administracijos direktoriaus patvirtintas elektromobilių  įkrovimo  prieigų techninę specifikaciją;

10.3. neužtikrina ir (ar) nepalaiko viešosios tvarkos, priešgaisrinės bei triukšmo prevencijos reikalavimų,  elektromobilių  įkrovimo  prieigas naudoja ne pagal paskirtį, elektromobilių  įkrovimo  prieigų vieta yra netvarkinga, netvarko užimtos ir (ar) naudojamos teritorijos pagal šios sutarties 5.4 punktą ar nesutvarko aplinkos gavusi rašytinį Savivaldybės administracijos įspėjimą per jame nurodytą terminą;

10.4. dėl Operatoriaus kaltės negaunami elektromobilių  įkrovimo  prieigoms įrengti ir (ar) eksploatuoti reikalingi leidimai ar  nurodytu laiku nepradeda eksploatuoti elektromobilių  įkrovimo  prieigų.

11. Nutraukus sutartį pagal šios sutarties 10 punktą, Operatorius privalo ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo šios sutarties nutraukimo dienos išardyti elektromobilių  įkrovimo  prieigų konstrukcijas, jas išvežti, sutvarkyti naudotą teritoriją bei aplinką ir aktu sutvarkytą išardytos  elektromobilių  įkrovimo  prieigų teritoriją perduoti Savivaldybės administracijos seniūnijai, kurios teritorijoje buvo įrengtos elektromobilių  įkrovimo  prieigos. Seniūnija aktą pateikia Savivaldybės administracijos Miesto ūkio ir transporto departamento Eismo organizavimo skyriui.  

12. Operatoriui pažeidus bet kurią sutarties sąlygą Savivaldybės administracija įgyja teisę pasinaudoti konkurso dalyvio 2000 (dviejų tūkstančių) Eur užstatu (depozitu), pervestu sutarties sąlygų vykdymui užtikrinti į Vilniaus miesto savivaldybės administracijos (kodas 188710061) sąskaitą  LT64 4010 0510 0360 9875, esančią  Luminor Bank, AB banke (kodas 40100), arba pasinaudoti Lietuvoje įregistruoto ir veikiančio  banko išduota 2000 (dviejų tūkstančių) Eur dydžio garantija sutarties sąlygų vykdymui užtikrinti. Savivaldybės administracijai pasinaudojus sutarties sąlygų vykdymo užstatu (depozitu) ar banko garantija, esant sutarties šalių susitarimui toliau vykdyti sutartį, Operatorius per 10 kalendorinių dienų nuo pasinaudojimo momento pateikia Savivaldybės administracijai naują 2000 Eur mokėjimo pavedimą, patvirtinantį apie užstato (depozito) pervedimą arba tokio pat dydžio banko garantiją.

13. Per du mėnesius po sutarties pasirašymo, Operatoriui pareikalavus nutraukti sutartį arba Savivaldybės administracijai pagal šios sutarties 10 punktą vienašališkai nutraukus sutartį, elektromobilių  įkrovimo ir eksploatavimo  prieigų konkursų vykdymo komisija turi teisę siūlyti pasirašyti šią sutartį kitam konkurso dalyviui, kurio pasiūlymas pagal nustatytą pasiūlymų eilę yra pirmas po konkurso laimėjusio Operatoriaus, pageidavusiam įrengti ir eksploatuoti  elektromobilių  įkrovimo  prieigas toje pačioje vietoje, arba tokio nesant skelbti naują konkursą  elektromobilių  įkrovimo  prieigas šioje vietų grupėje įrengti ir eksploatuoti.

14. Šalys neatsako už visišką arba dalinį šios sutarties įsipareigojimų nevykdymą, jei tai atsitinka dėl nenugalimos jėgos, apibrėžtos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.212 straipsnyje, veikimo.

IV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

15. Sutartį galima keisti arba pratęsti tik abiejų šalių rašytiniu susitarimu.

16. Ginčai, kurių nepavyksta išspręsti derybomis, sprendžiami teismine tvarka.

17. Sutartis sudaroma dviem egzemplioriais, po vieną kiekvienai šaliai. Abu egzemplioriai turi vienodą teisinę galią.

 

 

Vilniaus miesto savivaldybė                                                          Įmonė   

Vilniaus miesto savivaldybės administracija

Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius

Administracijos direktoriaus pavaduotojas                                   Direktorius (-ė)

A. V.                                                                                                 A. V.   

  

Į pradžią