Vilniaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Priedas Atsisiųskite aktą byloje
ĮSAKYMAS, Nr. 30-2408/18(2.1.1E-TD2) 2018-07-16
Padalinys: VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcija:
Į pabaigą
DĖL INOVACIJŲ VILNIAUS MIESTUI SKATINIMO PROJEKTO RĖMIMO KONKURSO NUOSTATŲ TVIRTINIMO

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

 

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL INOVACIJŲ VILNIAUS MIESTUI SKATINIMO PROJEKTO RĖMIMO KONKURSO NUOSTATŲ TVIRTINIMO

 

2018 m. liepos 16 d.   Nr. 30- 2408/18(2.1.1E-TD2)

Vilnius

 

 

1. T v i r t i n u  Inovacijų Vilniaus miestui skatinimo projekto rėmimo konkurso nuostatus (pridedama).

2. P a v e d u:

2.1. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos E. miesto departamentui organizuoti Inovacijų Vilniaus miestui skatinimo projektų rėmimo konkursą;

2.2. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos E. miesto departamento direktoriui kontroliuoti, kaip vykdomi šio įsakymo 1 punktu patvirtinti nuostatai.

 

 

 

 

 

Administracijos direktorius                                                                                         Povilas Poderskis

______________

 

 

Dokumento priedai:
30-2408/18(2.1.1E-TD2) - DĖL INOVACIJŲ VILNIAUS MIESTUI SKATINIMO PROJEKTO RĖMIMO KONKURSO NUOSTATŲ TVIRTINIMO (1 PRIEDAS)
30-2408/18(2.1.1E-TD2) - DĖL INOVACIJŲ VILNIAUS MIESTUI SKATINIMO PROJEKTO RĖMIMO KONKURSO NUOSTATŲ TVIRTINIMO (2 PRIEDAS)
30-2408/18(2.1.1E-TD2) - DĖL INOVACIJŲ VILNIAUS MIESTUI SKATINIMO PROJEKTO RĖMIMO KONKURSO NUOSTATŲ TVIRTINIMO (3 PRIEDAS)
30-2408/18(2.1.1E-TD2) - DĖL INOVACIJŲ VILNIAUS MIESTUI SKATINIMO PROJEKTO RĖMIMO KONKURSO NUOSTATŲ TVIRTINIMO (4 PRIEDAS)
30-2408/18(2.1.1E-TD2) - DĖL INOVACIJŲ VILNIAUS MIESTUI SKATINIMO PROJEKTO RĖMIMO KONKURSO NUOSTATŲ TVIRTINIMO (5 PRIEDAS)
30-2408/18(2.1.1E-TD2) - DĖL INOVACIJŲ VILNIAUS MIESTUI SKATINIMO PROJEKTO RĖMIMO KONKURSO NUOSTATŲ TVIRTINIMO (6 PRIEDAS)
30-2408/18(2.1.1E-TD2) - DĖL INOVACIJŲ VILNIAUS MIESTUI SKATINIMO PROJEKTO RĖMIMO KONKURSO NUOSTATŲ TVIRTINIMO (7 PRIEDAS)
Į pradžią