Vilniaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Keičiantis Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
ĮSAKYMAS, Nr. 30-2957/18(2.1.1E-TD2) 2018-09-07
Padalinys: VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcija:
Į pabaigą
DĖL VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS AKREDITUOTŲ NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO PROGRAMŲ TVIRTINIMO

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

 

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS AKREDITUOTŲ NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO PROGRAMŲ TVIRTINIMO

 

2018 m. rugsėjo 7 d.   Nr. 30- 2957/18(2.1.1E-TD2)

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2016 m. liepos 20 d. sprendimu
Nr. 1-583 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir naudojimo tvarkos aprašo tvirtinimo“ patvirtinto
Vilniaus miesto savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir naudojimo tvarkos aprašo 21 punktu ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2016 m. rugpjūčio 29 d. įsakymu Nr. 30-2062 „Dėl Neformaliojo vaikų švietimo programų vertinimo komisijos sudarymo, jos darbo reglamento ir Neformaliojo vaikų švietimo teikėjų atitikties nustatymo, programų vertinimo ir atsiskaitymo už gautas lėšas nuostatų tvirtinimo“ patvirtinto Neformaliojo vaikų švietimo programų vertinimo komisijos darbo reglamento 10 punktu:

1. T v i r t i n u Vilniaus miesto savivaldybės akredituotų neformaliojo vaikų švietimo programų sąrašą (pridedama).

2. Į g a l i o j u Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Jaunimo reikalų skyriaus vedėją Astą Balkutę pasirašyti neformaliojo vaikų švietimo lėšų naudojimo sutartis ir programų sąmatas su programų sąraše nurodytomis organizacijomis.

 

 

 

 

Administracijos direktorius                                                                                         Povilas Poderskis

______________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PATVIRTINTA

Vilniaus miesto savivaldybės

administracijos direktoriaus

2018 m. rugsėjo      d.

įsakymu Nr. 30-

 

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS AKREDITUOTŲ NEFORMALIOJO VAIKŲ

ŠVIETIMO PROGRAMŲ SĄRAŠAS

 

Eil. nr.

NVŠ teikėjas

NVŠ programos pavadinimas

KTPRR kodas

1.                   

VšĮ Mokslo šviesa

Programavimo būrelis

121000280

2.                   

Vilniaus vaikų ir jaunimo klubas „Šatrija“

Akademinis piešimas ir tapyba

120200530

3.                   

Vilniaus vaikų ir jaunimo klubas „Šatrija“

Akrobatinė gimnastika

120501774

4.                   

Vilniaus vaikų ir jaunimo klubas „Šatrija“

Breiko studija

120300617

5.                   

Vilniaus vaikų ir jaunimo klubas „Šatrija“

Capoeiros studija

120501221

6.                   

Vilniaus vaikų ir jaunimo klubas „Šatrija“

Dailės technologijos (menų laboratorija)

120200531

7.                   

Vilniaus vaikų ir jaunimo klubas „Šatrija“

Dailės technologijos

120200544

8.                   

Vilniaus vaikų ir jaunimo klubas „Šatrija“

„Dainuok ir svajok!“

120101380

9.                   

Vilniaus vaikų ir jaunimo klubas „Šatrija“

Dziudo studija

120501760

10.               

Vilniaus vaikų ir jaunimo klubas „Šatrija“

Gatvės šokių studija

120300616

11.               

Vilniaus vaikų ir jaunimo klubas „Šatrija“

Gitaros studija pradedantiesiems

120100871

12.               

Vilniaus vaikų ir jaunimo klubas „Šatrija“

Karate studija

120501291

13.               

Vilniaus vaikų ir jaunimo klubas „Šatrija“

Kūrybiniai tyrinėjimai

122001137

14.               

Vilniaus vaikų ir jaunimo klubas „Šatrija“

Lindyhopas

120300839

15.               

Vilniaus vaikų ir jaunimo klubas „Šatrija“

Meninės fotografijos studija

121200091

16.               

Vilniaus vaikų ir jaunimo klubas „Šatrija“

Muzikinės dirbtuvės

120100872

17.               

Vilniaus vaikų ir jaunimo klubas „Šatrija“

Ritmo ir mušamųjų instrumentų studija

120100877

18.               

Vilniaus vaikų ir jaunimo klubas „Šatrija“

Sėkmės laboratorija

122001138

19.               

Vilniaus vaikų ir jaunimo klubas „Šatrija“

Skulptūrinės ir taikomosios keramikos studija

120200524

20.               

Vilniaus vaikų ir jaunimo klubas „Šatrija“

Šachmatų žaidimo pagrindai

120501290

21.               

Vilniaus vaikų ir jaunimo klubas „Šatrija“

Šou šokiai

120300615

22.               

Vilniaus vaikų ir jaunimo klubas „Šatrija“

Žaidimai (+ anglų kalba)

121400511

23.               

Vilniaus vaikų ir jaunimo klubas „Šatrija“

Šiuolaikinio šokio studija

120300605

24.               

VšĮ „Gerumo lietus“, futbolo mokykla „Audra“

Futbolas

120501502

25.               

Milda Želvienė

Sporto būrelis „Mažieji atletai“

120501787

26.               

VšĮ „Gimnastika ir aš“

Lavinamoji gimnastika

120501783

27.               

Vilniaus Žirmūnų vaikų ir jaunimo klubas

Meninių rankdarbių programa „Kūrybos laiptai“

120200732

28.               

VŠĮ futbolo mokykla „Ataka“

Futbolas visiems Vilniaus mieste

120501778

29.               

VšĮ „Vaikų uostas“

Ekologija - gyvenimo būdas. Esame atsakingi.

120800120

30.               

VšĮ „Vaikų uostas“

Teatras prasideda nuo rūbinės

120400254

31.               

Rasa Januškevičienė

Robotų dirbtuvės

121000289

32.               

VšĮ Krepšinio klubas „Jaunieji talentai“

Jaunųjų krepšininkų klubas

120501788

33.               

Visuomeninė organizacija „Sugrįžk į save“

„Kvėpuok, judėk, mąstyk per širdį“ – sveikatingumo programa paaugliams

122001114

34.               

Vilniaus vaikų ir jaunimo klubas „Klevas“

Studija „Fotografijos studija“

122001110

35.               

Vilniaus vaikų ir jaunimo klubas „Klevas“

Anglų kalbos būrelis

121400519

36.               

Vilniaus vaikų ir jaunimo klubas „Klevas“

Kūrybinės dirbtuvėlės

122001152

37.               

Vilniaus vaikų ir jaunimo klubas „Klevas“

Mediacijos laboratorija

122001153

38.               

Vilniaus vaikų ir jaunimo klubas „Klevas“

Šachmatų būrelis „Erdvės“

122000939

39.               

Vilniaus vaikų ir jaunimo klubas „Klevas“

Anglų kalba vaikams

121400518

40.               

Irena Strazdienė

Lietuvių etninė kultūra

121300044

41.               

IT edukacija

IT verslumas

121000434

42.               

VšĮ „Intelekto namai“

„Edukacija linksmai 6-10 metų vaikams“ (Vilniaus m.)

121400520

43.               

VšĮ „Intelekto namai“

„Edukacija linksmai 11-14 metų vaikams“ (Vilniaus m.)

121400521

44.               

Vilniaus senamiesčio atnaujinimo agentūra

UNESCO kultūros paveldas pasaulyje, Lietuvoje ir Vilniuje

122001156

45.               

Lietuvos vaikų ir jaunimo centras

Kadro menas

121200092

46.               

Lietuvos vaikų ir jaunimo centras

Dofe – tarptautinė jaunimo apdovanojimų programa

122001155

47.               

Lietuvos vaikų ir jaunimo centras

STEAM iššūkis

122001157

48.               

Lietuvos vaikų ir jaunimo centras

Slidinėjimas

120501779

49.               

Lietuvos vaikų ir jaunimo centras

LVJC Linijiniai šokiai

120300160

50.               

Lietuvos vaikų ir jaunimo centras

LVJC Lyderystės ugdymo programa jaunimui „Lyderystės link“

121500027

51.               

Lietuvos vaikų ir jaunimo centras

LVJC Šiuolaikinio baleto studija

120300143

52.               

VšĮ „Amici Art“

Išradėjų akademija (Vilnius)

122001135

53.               

VšĮ „Amici Art“

Estetinio lavinimo programa (Vilnius)

122000719

54.               

VšĮ „Amici Art“

Gitaros programa (Vilnius)

120100837

55.               

VšĮ „Amici Art“

Architektūros programa (Vilnius)

122000718

56.               

VšĮ „Amici Art“

Perkusijos programa (Vilnius)

120100839

57.               

VšĮ „Amici Art“

Chorinio dainavimo programa (Vilnius)

120100838

58.               

Formaliojo ir neformaliojo ugdymo pedagogų asociacija

Žaidimų kodas – išmok programuoti (Vilnius)

121000362

59.               

Formaliojo ir neformaliojo ugdymo pedagogų asociacija

STEAM klasė

122001136

60.               

VšĮ Lauko darželis

Integruotas lauko pažinimas

120800212

61.               

Airidas Bladaitis

Vaiko asmenybės ugdymas, sveikos gyvensenos skatinimas ir sportinio meistriškumo kėlimas Kyokushin karate treniruočių metu

120501789

62.               

Techninių erdvių asociacija

„Phablabs 4.0 laboratorija“ – skaitmenizuotos gamybos technologijos ir fotonikos mokslas

120600247

63.               

Eimantas Tukačiauskas

Judėjimas ant tatamio

120501793

64.               

VšĮ „Turiningas laisvalaikis“

Linijiniai šokiai

120300645

65.               

VšĮ „Turiningas laisvalaikis“

Stuburiukas

122000784

66.               

Viešoji įstaiga „Lankininkų sporto klubas“

Vaikų ir jaunimo asmeninių savybių ugdymas per šaudymą iš lanko

120501193

67.               

Visuomeninė organizacija vaikų ir jaunimo dienos centras ,,Mūsų nameliai“

Kūrybiškas kompiuterinio raštingumo įgūdžių lavinimas

121000435

68.               

Visuomeninė organizacija vaikų ir jaunimo dienos centras ,,Mūsų nameliai“

Socialinių ir emocinių įgūdžių ugdymo programa

122001158

69.               

Visuomeninė organizacija vaikų ir jaunimo dienos centras ,,Mūsų nameliai“

Linksmasis anglų kalbos mokymasis

121400530

70.               

Vilniaus vaikų ir jaunimo klubas „Meteoras“

Teatro studija vaikams ir jaunimui – „Mano paties kiečiausias variantas“

122000193

71.               

Vilniaus vaikų ir jaunimo klubas „Meteoras“

Gitaros studija

122000994

72.               

Vilniaus vaikų ir jaunimo klubas „Meteoras“

Lietuvių kalbos studija

121400516

73.               

Vilniaus vaikų ir jaunimo klubas „Meteoras“

Technologijų-dailės, keramikos būrelis „Menukų kraitelis“

120200736

74.               

Vilniaus vaikų ir jaunimo klubas „Meteoras“

Kompiuterinio ugdymo studija

121000338

75.               

Vilniaus vaikų ir jaunimo klubas „Meteoras“

Choreografinio folkloro studija

120300763

76.               

Vilniaus vaikų ir jaunimo klubas „Meteoras“

Jaunasis futbolininkas

122001162

77.               

Vilniaus vaikų ir jaunimo klubas „Meteoras“

Fizinio aktyvumo programa

122001161

78.               

UAB „Impuls LTU“

Plaukimo akademija

120501796

79.               

Asmenybės ugdymo centras „Motus“

Baletas

120300842

80.               

Asmenybės ugdymo centras „Motus“

Pramoginiai šokiai ir scenos estetika

120300846

81.               

Asmenybės ugdymo centras „Motus“

Gatvės džiazas

120300844

82.               

Asmenybės ugdymo centras „Motus“

Breiko studija

120300843

83.               

Asmenybės ugdymo centras „Motus“

Šiuolaikinis šokis pradedantiesiems

120300847

84.               

Asmenybės ugdymo centras „Motus“

Šiuolaikinis šokis pažengusiems

120300848

85.               

Asmenybės ugdymo centras „Motus“

Gatvės šokis

120300845

86.               

Asmenybės ugdymo centras „Motus“

Teatrinė raiška

120400356

87.               

Asmenybės ugdymo centras „Motus“

Hip-hop kultūra

120300878

88.               

VšĮ „Šeši pojūčiai“

Šiuolaikinio šokio studija

120300855

89.               

VšĮ „Šeši pojūčiai“

Teatro studija mažiesiems ,,Pažink save per teatro raišką“

122001164

90.               

VšĮ „Šeši pojūčiai“

Teatro studija paaugliams ,,Teatro studija jaunimui“

122001163

91.               

Valstybės institucijų kalbų centras

Suteik kalbai pagreitį: Taip!

121400528

92.               

Valstybės institucijų kalbų centras

Angliškai kalbu laisvai: Taip!

121400529

93.               

Vilniaus etninės kultūros centras

Etnokultūros studija

121300064

94.               

Uždaroji akcinė bendrovė „ARV-Auto“

Mokausi būti vairuotoju

120900048

95.               

VšĮ Choro studija „Ugnelė“

Chorinis dainavimas

120101396

96.               

VšĮ YAMAHA muzikos mokykla

YAMAHA muzikos mokyklos gitaros programa

120100367

97.               

VšĮ YAMAHA muzikos mokykla

YAMAHA muzikos mokyklos programa „Fleitų garsai“

120100137

98.               

VšĮ YAMAHA muzikos mokykla

YAMAHA muzikos mokyklos elektrinės gitaros programa

120100368

99.               

Vilniaus vaikų ir jaunimo klubas „Žvaigždutė“

Dainavimo ir muzikavimo studija

122001165

100.           

Vilniaus vaikų ir jaunimo klubas „Žvaigždutė“

Lietuvių kalbos studija

121400517

101.           

Vilniaus vaikų ir jaunimo klubas „Žvaigždutė“

Gitaros studija

122001141

102.           

Vilniaus J. Vienožinskio dailės mokykla

Dailės pagrindų NU programa

120200513

103.           

Viešoji įstaiga meno terapijos ir socializacijos institutas VYTA

Vandens tapyba – VYTA Vilniaus mieste.

120200737

104.           

Viešoji įstaiga meno terapijos ir socializacijos institutas VYTA

Meninė tapyba ant vandens – VYTA, Vilniaus mieste.

122001149

105.           

VšĮ Laipiotojų uolomis klubas

Laipiojimo sporto treniruotės

120501798

106.           

UAB „Moterų lyderystės akademija“

Lyderystės akademija moksleivėms

122001166

107.           

UAB „Intellectus kalbų centras“

Šnekamoji praktinė anglų kalba

121400545

108.           

VšĮ „Paplūdimio tinklinio mokykla“

Salės ir paplūdimio tinklinio treniruotės vaikams ir jaunimui

120501800

109.           

Kūrybinių technologijų akademija

Kūrybinių technologijų užsiėmimai 2018-2019 m. (Vilniaus m.)

121000439

110.           

Kovos menų klubas "Gintarinis tigras"

Tradicinis Taekwondo (ITF) ir asmenybės tobulinimas

120501860

111.           

MB Audronės dizaino inovacijų studija

Mano molinis pasaulis

120200745

112.           

VŠĮ „Robotikos mokykla“

Robotika ir būsimųjų technologijų startuolių ugdymas

120600394

113.           

Geros savijautos centras „Sanus“

Judėk, sportuok ir tobulėk

120501205

114.           

Geros savijautos centras „Sanus“

Sveikas ir stiprus!

122001159

115.           

Sporto klubas „Budora“

Sveikos gyvensenos ir sportinio meistriškumo skatinimas kyokushin karate treniruočių metu

120500064

116.           

MB Simplement

Ekologija šiandien

120800213

117.           

VšĮ „Vaiko talentas“

Feuerstein mąstymo ir mokymosi įgūdžių lavinimo programa

122000767

118.           

VšĮ Vilniaus kolegija

Žaidžiame madą.

121100353

119.           

VšĮ Vilniaus kolegija

Muzikinis teatras

120400361

120.           

Capoeira federacija

Capoeira – brazilų kovos menas

122000949

121.           

Riedėk.Lt

Važiavimo riedučiais būrelis

120501509

122.           

VšĮ „Code Academy Kids“

„Codeacademy Kids“ programavimo būrelis

121000437

123.           

VšĮ Psichologinės sveikatos centras

„Kimochis“ – jausmų mokyklėlė.

122001167

124.           

VšĮ Psichologinės sveikatos centras

Dailės terapija vaikams: kaip pažinti ir valdyti savo jausmus.

122001168

125.           

VšĮ „Vitražo manufaktūra"

Stiklo keliu

120200742

126.           

Asociacija „Gero vėjo klubas“

Buriavimas

120501799

127.           

Kristina Jasiukonytė

Keramikos studija

120200656

128.           

Inga Grebliauskienė

Meno terapijos užsiėmimai „Gyvenimo spalvos“

122001170

129.           

Aida Maksvytytė

Kūryba ir saviraiška per šokį

120300850

130.           

VŠĮ „Unikalus šokis“

Šokių pamokos įprastos raidos ir specialiųjų poreikių vaikams Vilniaus mieste

120300854

131.           

VšĮ „Vaikas ir muzika“

Muzika žaismingai

120101388

132.           

VšĮ „Vaikas ir muzika“

Muzika ir mano balsas

120101389

133.           

Vilniaus ledo ritulio mokykla „Geležinis vilkas“

Ledo ritulininkų rengimas

120501055

134.           

Vilniaus sportinės gimnastikos klubas „Skrydis“

Gimnastika be ribų

120501762

135.           

Vilniaus sportinės gimnastikos klubas „Skrydis“

Akrobatika

120501761

136.           

Vilniaus vaikų ir jaunimo klubas „Šatrija“

Šnekamoji anglų kalba

121400327

137.           

VšĮ „Vaikų uostas“

Taikomųjų mokslų fakultetas: įdomioji matematika, chemija

122001160

138.           

Lindyhop.lt klubas

Tradicinio džiazo šokių (svingo, lindyhopo, solo džiazo, čarlstono) pamokos

120300747

139.           

Aleksandr Sarafin

Pramoginių šokių programa vaikams nuo 7 iki 14 metų

120300851

140.           

Baltijos tarptautinė mokykla

„Anglų kalbos šalyje“ 6–9 m. moksleiviai (Vilnius)

121400491

141.           

Baltijos tarptautinė mokykla

„Anglų kalbos šalyje“ 10–14 m. moksleiviai (Vilnius)"

121400492

142.           

VšĮ „Sostinės krepšinio mokykla“

Krepšinis

120500436

143.           

Sporto klubas „SHIN“

Karate mokyklos SHIN treniruotės

120501792

144.           

UAB „Amber Language Centre“

„Šnekamoji anglų kalba“ 10–14 m. moksleiviai (Vilnius)

121400527

145.           

UAB „Amber Language Centre“

„Šnekamoji anglų kalba“ 7–9 m. moksleiviai (Vilnius)

121400526

146.           

VšĮ Robotikos Studija

Robotika (4)

120600393

147.           

VšĮVilniaus dziudo klubas „Gralis“

Dziudo treniruotės vaikams

120501222

148.           

VšĮ „Vilniaus teniso akademija“

Badmintono ugdymo programa

120501208

149.           

VšĮ „Vilniaus teniso akademija“

Teniso ugdymo programa

120500014

150.           

VšĮ „Olimpinė viltis“

Dziudo kelias

120501797

151.           

Neli Beliakaitės Baltijos baleto akademija

Baleto ir kitų stilių šokių pamokos įvairaus amžiaus vaikams, įskaitant baigiamuosius koncertinius pasirodymus bei pasiruošimą konkursams

120300776

152.           

Svetlana Cvetkova

Fortepijono užsiėmimai

120101386

153.           

Jelena Zykina

Fortepijono užsiėmimai

120101384

154.           

Jevgenija Beliajeva

Fortepijono užsiėmimai

120101387

155.           

Karina Pedanian

Fortepijono užsiėmimai

120101385

156.           

VšĮ „Kultūra vaikams“

„Kultūra vaikams“ šokių mokymo programa

120300875

157.           

VšĮ „Code Academy Kids“

Virtuali programavimo klasė 7–18 metų moksleiviams

121000436

158.           

UAB „Rigveda Vilnius“

Vaikų neformaliojo švietimo programa „Būsimas vairuotojas“

120900043

159.           

VšĮ futbolo klubas „Granitas“

Futbolininkų ugdymas

120500011

160.           

Sporto klubas „Spartanika“

Kyokushin karate kaip vaiko asmenybės ugdymo priemonė

120501203

161.           

Jurijus Mumyga

Įvadas į pasaulio tautų šokio pasaulį

120300653

162.           

Angelė Jarusevičienė

Keramikos studija „Molinukas“

122000197

163.           

Natalja Dichtiar

Vokalinių gebėjimų lavinimas

120100951

164.           

Vilniaus regbio akademija

Regbis vaikams ir jaunimui

120500016

165.           

VšĮ „Kovos menų akademija“

Sambo imtynių sporto šakos populiarinimas Vilniaus mieste

120501047

166.           

Irutė Juršėnaitė

Tinklinio mokyklėlė

120501209

167.           

Asociacija „Intelektinio Kapitalo Ugdymas“

Lyderystės abc (Vilnius)

122000094

168.           

Viešieji interneto prieigos taškai (VIPT)

IT projektų vadyba ir komandinis darbas Vilniaus m.

121000253

169.           

Vilniaus technologijų ir dizaino kolegija

Animacijos mokykla

121100289

170.           

 Vilniaus technologijų ir dizaino kolegija

Meno laboratorija

121200073

171.           

 Vilniaus technologijų ir dizaino kolegija

Robotika

121100293

172.           

Asta Valčiukienė

Šachmatų antrasis žingsnis

122000749

173.           

VšĮ Vaikų futbolo akademija „Geležinis vilkas“

Futbolas 6–17 metų vaikams

120501182

174.           

VšĮ „Grijos vaikai“

Darbščiosios rankelės

121100122

175.           

Vilniaus sporto ir turizmo klubas „Regata“

Baidarių irklavimo sportas – aktyvaus laisvalaikio ugdymo priemonė

120500541

176.           

BĮ Vilniaus vaikų ir jaunimo klubas "Meteoras"

Šiuolaikinio šokio programa 6–18 metų mergaitėms

120300103

177.           

 BĮ Vilniaus vaikų ir jaunimo klubas „Meteoras“

Dailės-keramikos būrelis „Kūrybos magija“

120200123

178.           

 BĮ Vilniaus vaikų ir jaunimo klubas „Meteoras“

Gatvės ir šiuolaikiniai šokiai

120300102

179.           

 BĮ Vilniaus vaikų ir jaunimo klubas „Meteoras“

Rankdarbių ir drabužių modeliavimo studija

122000210

180.           

 BĮ Vilniaus vaikų ir jaunimo klubas „Meteoras“

Keliaukime anglų kalbos labirintais, pažindami pasaulį ir save

121400090

181.           

 BĮ Vilniaus vaikų ir jaunimo klubas „Meteoras“

Sporto ir sveikatingumo studija

120501501

182.           

 BĮ Vilniaus vaikų ir jaunimo klubas „Meteoras“

Moki žodį – žinai kelią

121400406

183.           

 BĮ Vilniaus vaikų ir jaunimo klubas „Meteoras“

Keramikos-konstravimo būrelis

122000935

184.           

 BĮ Vilniaus vaikų ir jaunimo klubas „Meteoras“

Matematika aplink mus

122000936

185.           

 BĮ Vilniaus vaikų ir jaunimo klubas „Meteoras“

Dainavimo ir muzikavimo studija

122000943

186.           

Vilniaus SŽK „Žuvėdra“

Neformaliojo vaikų švietimo žolės riedulio sporto šakos plėtojimas

120500593

187.           

Lilija Verbel

Etninių rankdarbių ir siuvimo dirbtuvės

121300224

188.           

BĮ Vilniaus Žirmūnų vaikų ir jaunimo klubas

Asmenybės ugdymas teatro raiška

120400256

189.           

BĮ Vilniaus Žirmūnų vaikų ir jaunimo klubas

Šokantys garsai

120300601

190.           

BĮ Vilniaus Žirmūnų vaikų ir jaunimo klubas

Šachmatų kelias

120501202

191.           

BĮ Vilniaus Žirmūnų vaikų ir jaunimo klubas

Rytų kovos menų būrelis

120501201

192.           

BĮ Vilniaus Žirmūnų vaikų ir jaunimo klubas

Keramikos būrelis

120200523

193.           

BĮ Vilniaus Žirmūnų vaikų ir jaunimo klubas

Gitaros būrelio programa

120100870

194.           

BĮ Vilniaus Žirmūnų vaikų ir jaunimo klubas

Dailės būrelio programa

120200522

195.           

BĮ Vilniaus Žirmūnų vaikų ir jaunimo klubas

Meninės gimnastikos būrelis

120501213

196.           

BĮ Vilniaus Žirmūnų vaikų ir jaunimo klubas

Dainavimo studija „Labas“

120100869

197.           

BĮ Vilniaus Žirmūnų vaikų ir jaunimo klubas

Anglų kalbos būrelis

121400323

198.           

Miglė Praniauskaitė

Šiuolaikinis šokis

120300600

199.           

Eglė Budrikienė

Vaikų populiaraus dainavimo mokymas (Vaikų muzikos studija „Retro“)

120100884

200.           

VšĮ futbolo mokykla „Ateitis“

Futbolas 9–11, 12–14 ir 15–18 metų mokiniams

120500010

201.           

VšĮ „Baltijos futbolo akademija“

Jaunųjų futbolininkų ugdymas, technikos – taktikos veiksmų mokymasis bei tobulinimas

120501272

202.           

Aikido Aikikai asociacija „Aidas“

Visapusiškai harmoningos asmenybės formavimas su aikido

120500527

203.           

UAB „MENAR Vilnius“

MENAR mintino skaičiavimo programa

122000802

204.           

VšĮ „Talentų futbolo akad