Vilniaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Pakeistas Atsisiųskite aktą byloje
ĮSAKYMAS, Nr. 30-3765/18(2.1.1E-TD2) 2018-12-10
Padalinys: VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcija:
Į pabaigą
DĖL ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2017-08-28 ĮSAKYMO NR. 30-2106 ,,DĖL 2018-2022 METŲ LAUKO KAVINIŲ ĮRENGIMO IR EKSPLOATAVIMO KONKURSO ORGANIZAVIMO“ PAKEITIMO

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

 

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2017-08-28 ĮSAKYMO NR. 30-2106 ,,DĖL 2018-2022 METŲ LAUKO KAVINIŲ ĮRENGIMO IR EKSPLOATAVIMO KONKURSO ORGANIZAVIMO“ PAKEITIMO

 

2018 m. gruodžio 10 d.   Nr. 30- 3765/18(2.1.1E-TD2)

Vilnius

 

 

K e i č i u Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. rugpjūčio 28 d. įsakymą Nr. 30-2106 „Dėl 2018–2022 metų lauko kavinių įrengimo ir eksploatavimo konkurso organizavimo“:

1.              Keičiu Lauko kavinių įrengimo ir eksploatavimo konkurso nuostatų, patvirtintų Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. rugpjūčio 28 d. įsakymu Nr. 30-2106 „Dėl 2018–2022 metų lauko kavinių įrengimo ir eksploatavimo konkurso organizavimo“, 5 punktą ir jį išdėstau taip:

,,5. Konkurso tikslas – vadovaujantis Savivaldybės tarybos sprendimu patvirtintomis  Prekybos viešosiose vietose taisyklėmis, viešosiose vietose (viešoji vieta – Savivaldybės teritorijoje esanti Savivaldybei ar valstybei nuosavybės teise priklausanti, patikėjimo teise valdoma arba Savivaldybei perduota pagal panaudos sutartį teritorija (išskyrus išnuomotą ar perduotą ne Savivaldybei naudotis teritoriją), kurioje teikiamos paslaugos, taip pat vykdoma prekyba), kurios nustatytos Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu, konkurso būdu įrengti ir eksploatuoti lauko kavines penkerius metus.

Vietinė rinkliava (vietinė rinkliava už leidimo prekiauti ar teikti paslaugas viešosiose vietose išdavimą yra Savivaldybės tarybos sprendimu nustatyta privaloma įmoka rinkliavos mokėtojams, prekiaujantiems ar teikiantiems paslaugas Savivaldybės teritorijos viešosiose vietose: gatvėse, aikštėse, skveruose, parkuose, miškuose, ant pėsčiųjų takų, paplūdimiuose, automobilių stovėjimo vietose ir poilsio aikštelėse, vandens telkiniuose ir prie jų bei kitose žmonių susibūrimo vietose (išskyrus teritorijas, kurios perduotos Savivaldybei pagal panaudos sutartis) mokama: reprezentacinėse vietose – 2 Eur už 1 kv. m, o kitose vietose – 0,9 Eur už 1 kv. m. Jeigu lauko kavinės vieta yra teritorijoje, kuri perduota Savivaldybei pagal panaudos sutartį, vietinės rinkliavos mokėti nereikia. Savivaldybės tarybai patvirtinus naujus vietinės rinkliavos dydžius, nei jie buvo patvirtinti šio konkurso organizavimo metu, taikomi nauji rinkliavos dydžiai.

Konkurso vertinimo kriterijai – architektūrinis idėjinis projektas, parengtas pagal Miesto plėtros departamento  lauko kavinių teritorijų architektūrines specialiąsias sąlygas, ir siūloma mokėti parama socialinės infrastruktūros plėtrai vienam vasaros sezonui.“

2.              Keičiu lauko kavinės įrengimo ir eksploatavimo sutarties formos, patvirtintos Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. rugpjūčio 28 d. įsakymu Nr. 30-2106 „Dėl 2018–2022 metų lauko kavinių įrengimo ir eksploatavimo konkurso organizavimo“, 5.11 papunktį ir jį išdėstau taip:

,,5.11. privalo sutartyje nustatyta tvarka ir sąlygomis mokėti vietinę rinkliavą ......... Eur už 1 kvadratinį lauko kavinės ploto metrą, išskyrus tuos atvejus, kada lauko kavinės vieta yra teritorijoje, kuri perduota Savivaldybei pagal panaudos sutartis. Vietinė rinkliava už leidimo prekiauti (teikti paslaugas) viešosiose vietose išdavimą mokama pagal Savivaldybės tarybos sprendimu patvirtintuose nuostatuose nurodytus dydžius reprezentacinėse vietose – 2 (du) Eur už 1 kv. m, o kitose vietose – 0,9 Eur už 1 kv. m. Jeigu lauko kavinės vieta yra teritorijoje, kuri perduota Savivaldybei pagal panaudos sutartį, vietinės rinkliavos mokėti nereikia. Savivaldybės tarybai patvirtinus naujus vietinės rinkliavos dydžius, nei buvo patvirtinti šios sutarties pasirašymo metu, taikomi nauji rinkliavos dydžiai. Vietinė rinkliava mokama pervedant pinigus į vieną iš šių sąskaitų:

-Luminor bankas LT64 4010 0510 0360 9875;

-AB SEB bankas T89 7044 0600 0807 1612;

-Luminor bankas  LT75 2140 0300 0367 9641

ir lėšų gavėja nurodant Vilniaus miesto savivaldybės administraciją, (kodas 188710061);“.

 

 

 

 

 

Administracijos direktorius                                                                                         Povilas Poderskis

______________

 

 

Į pradžią