Vilniaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Priedas Atsisiųskite aktą byloje
SPRENDIMAS, Nr. 1-1949 2019-02-06
Padalinys: VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
DĖL VILNIAUS MIESTO ATRINKTŲ KVARTALŲ ENERGINIO EFEKTYVUMO DIDINIMO IKI 2023 METŲ PROGRAMOS PATVIRTINIMO

 

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

TARYBA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL VILNIAUS MIESTO ATRINKTŲ KVARTALŲ ENERGINIO EFEKTYVUMO DIDINIMO IKI 2023 METŲ PROGRAMOS PATVIRTINIMO

 

2019 m. vasario 6 d.   Nr. 1-1949

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 22 punktu, 16 straipsnio 2 dalies 40 punktu ir atsižvelgdama į Vilniaus miesto savivaldybės administracijos iniciatyva parengtos kvartalų atrankos ir jo energinio efektyvumo didinimo galimybių studijos rezultatus, Vilniaus miesto savivaldybės taryba  n u s p r e n d ž i a:

1.        Patvirtinti Vilniaus miesto atrinktų kvartalų energinio efektyvumo didinimo iki 2023 metų programą (toliau – Programa) (pridedama).

2.        Nustatyti, kad Programos administratore skiriama viešoji įstaiga „Atnaujinkime miestą“.

3.        Nustatyti, kad Programa peržiūrima ne rečiau kaip vieną kartą per metus.

4.        Pavesti Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriui iki 2019 m. balandžio
1 d.
sudaryti Programos priežiūros įgyvendinimo darbo grupę ir kontroliuoti, kaip įgyvendinamas šis sprendimas.

 

Meras                                                                                                                       Remigijus Šimašius

______________

 

 

Dokumento priedai:
1-1949 - DĖL VILNIAUS MIESTO ATRINKTŲ KVARTALŲ ENERGINIO EFEKTYVUMO DIDINIMO IKI 2023 METŲ PROGRAMOS PATVIRTINIMO (PRIEDAS)
Į pradžią