Vilniaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
ĮSAKYMAS, Nr. 30-985/19 2019-04-25
Padalinys: VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcija:
Į pabaigą
DĖL TARYBOS SPRENDIMO PROJEKTO <br> „DĖL TARYBOS 2017-11-22 SPRENDIMO NR. 1-1236 „DĖL VALSTYBINĖS ŽEMĖS NUOMOS MOKESČIO TARIFŲ IR ADMINISTRAVIMO TAISYKLIŲ TVIRTINIMO“ PAKEITIMO“

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

 

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL TARYBOS SPRENDIMO PROJEKTO

„DĖL TARYBOS 2017-11-22 SPRENDIMO NR. 1-1236 „DĖL VALSTYBINĖS ŽEMĖS NUOMOS MOKESČIO TARIFŲ IR ADMINISTRAVIMO TAISYKLIŲ TVIRTINIMO“ PAKEITIMO“

 

2019 m. balandžio 25 d.   Nr. 30- 985/19

Vilnius

 

 

T e i k i u Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimo projektą „Dėl Tarybos 2017-11-22 sprendimo Nr. 1-1236 „Dėl Valstybinės žemės nuomos mokesčio tarifų ir administravimo taisyklių tvirtinimo“ pakeitimo“ ir siūlau merui įrašyti jį į Tarybos posėdžio darbotvarkę.

 

 

 

 

 

Administracijos direktorius                                                                                         Povilas Poderskis

______________

 

 

Į pradžią