Vilniaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Pakeistas Priedas Atsisiųskite aktą byloje
ĮSAKYMAS, Nr. 30-1342/19 2019-06-03
Padalinys: VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcija:
Į pabaigą
DĖL VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ĮMONIŲ SUTARTIES DĖL VALDYBOS NARIO VEIKLOS FORMOS TVIRTINIMO IR VALDYBOS NARIO ATLYGIO DYDŽIO APSKAIČIAVIMO

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

 

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ĮMONIŲ SUTARTIES DĖL VALDYBOS NARIO VEIKLOS FORMOS TVIRTINIMO IR VALDYBOS NARIO ATLYGIO DYDŽIO APSKAIČIAVIMO

 

2019 m. birželio 3 d.   Nr. 30- 1342/19

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. spalio 14 d. nutarimu Nr. 1092 „Dėl Valstybės įmonių ir savivaldybės įmonių valdybų narių atlygio skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo ir valdybos narių civilinės atsakomybės draudimo“ patvirtinto Valstybės įmonių ir savivaldybės įmonių valdybų narių atlygio skyrimo tvarkos aprašu:

1. T v i r t i n u Vilniaus miesto savivaldybės įmonių sutarties dėl valdybos nario veiklos formą (pridedama).

2. P r i p a ž į s t u netekusiu galios Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2016 m. kovo 2 d. įsakymą Nr. 30-464 „Dėl standartinės Vilniaus miesto savivaldybės įmonių sutarties dėl valdybos nario veiklos formos tvirtinimo ir valdybos nario atlygio dydžio apskaičiavimo“.

 

 

 

 

 

Administracijos direktorius                                                                                         Povilas Poderskis

______________

 

 

Dokumento priedai:
30-1342/19 - DĖL VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ĮMONIŲ SUTARTIES DĖL VALDYBOS NARIO VEIKLOS FORMOS TVIRTINIMO IR VALDYBOS NARIO ATLYGIO DYDŽIO APSKAIČIAVIMO (PRIEDAS)
Į pradžią