Vilniaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Keičiantis Pakeistas Priedas Atsisiųskite aktą byloje
ĮSAKYMAS, Nr. 40-321/19 2019-08-12
Padalinys: VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcija:
Į pabaigą
DĖL VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ PROCEDŪRŲ VADOVO TVIRTINIMO

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

 

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ PROCEDŪRŲ VADOVO TVIRTINIMO

 

2019 m. rugpjūčio 12 d.   Nr. 40- 321/19

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu:

1. T v i r t i n u  Vilniaus miesto savivaldybės administracijos viešųjų pirkimų procedūrų vadovą (pridedama).

2. P a v e d u:

2.1. pirkimus inicijuojantiems struktūriniams padaliniams per 3 darbo dienas nuo pirkimo organizatorių paskyrimo pateikti įsakymus dėl paskyrimo Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Korupcijos ir nusižengimų prevencijos skyriui ir Viešųjų pirkimų skyriui;

2.2. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Korupcijos ir nusižengimų prevencijos skyriui kontroliuoti, kaip viešųjų pirkimų komisijų nariai, asmenys, paskirti atlikti supaprastintus pirkimus, ir viešųjų pirkimų procedūrose dalyvaujantys ekspertai laikosi Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo 5 straipsnio 4 dalies nuostatų;

2.3. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Viešųjų pirkimų skyriui kontroliuoti, kaip vykdomas šis įsakymas.

3. P r i p a ž į s t u  netekusiu galios Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. spalio 20 d. įsakymą Nr. 40-514 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos viešųjų pirkimų procedūrų vadovo tvirtinimo“ su visais jo pakeitimais ir papildymais.

4. N u s t a t a u,  kad šis įsakymas įsigalioja 2019 m. rugsėjo 10 d.

 

 

 

 

 

Administracijos direktorius                                                                                         Povilas Poderskis

______________

 

 

Dokumento redakcijos
VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS - ĮSAKYMAS - 40-277/19 - 2019-07-09
DĖL ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2017-10-20 ĮSAKYMO NR. 40-514 „DĖL VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ PROCEDŪRŲ VADOVO TVIRTINIMO“ PAKEITIMO
Dokumento priedai:
40-321/19 - DĖL VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ PROCEDŪRŲ VADOVO TVIRTINIMO (7 PRIEDAS)
40-321/19 - DĖL VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ PROCEDŪRŲ VADOVO TVIRTINIMO (1 PRIEDAS)
40-321/19 - DĖL VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ PROCEDŪRŲ VADOVO TVIRTINIMO (2 PRIEDAS)
40-321/19 - DĖL VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ PROCEDŪRŲ VADOVO TVIRTINIMO (3 PRIEDAS)
40-321/19 - DĖL VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ PROCEDŪRŲ VADOVO TVIRTINIMO (4 PRIEDAS)
40-321/19 - DĖL VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ PROCEDŪRŲ VADOVO TVIRTINIMO (5 PRIEDAS)
40-321/19 - DĖL VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ PROCEDŪRŲ VADOVO TVIRTINIMO (6 PRIEDAS)
Į pradžią