Vilniaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Pagrindinis dokumentas Atsisiųskite aktą byloje
PRIEDAS, Nr. 40-321/19 2019-08-12
Padalinys: VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcija:
Į pabaigą

Vilniaus miesto savivaldybės administracijos

viešųjų pirkimų procedūrų vadovo

1 priedas

 

(Prašymo forma)

 

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

______________________________ SKYRIUS

 

Viešųjų pirkimų skyriui

 

 

PRAŠYMAS SUDARYTI (KEISTI) 20___ METŲ PIRKIMŲ PLANĄ

 

20____-____-____ Nr. A121-_______

Vilnius

 

Vadovaudamasis (-si) Vilniaus miesto savivaldybės administracijos viešųjų pirkimų procedūrų vadovu, patvirtintu Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m.         d. įsakymu Nr.      „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos viešųjų pirkimų procedūrų vadovo tvirtinimo“, prašau leisti sudaryti 20___ metų pirkimų planą / leisti atlikti pirkimų plano pakeitimą.

 

 

Metinio pirkimų plano keitimo priežastis:

 

 

(Pildoma keičiant planą, nurodant argumentus, kodėl planas turi būti keičiamas, ir priežastis, dėl kurių pirkimas nebuvo įtrauktas į metinį planą, kaip nurodyta Vilniaus miesto savivaldybės administracijos viešųjų pirkimo procedūrų vadovo 7 punkte.)

 

 

 

 

 

 

 

Pakeisti, įtraukti, panaikinti šią (-ias) eilutę (-es):

(kas nereikalinga, išbraukti)

 

Eil. nr.

Tikslus pirkimo objekto pavadinimas ir siūlomas pirkimo būdas

Rūšis (prekės, paslaugos, darbai)

BVPŽ kodas (-ai)

Numatomos sudaryti pirkimo sutarties vertė (pirkimui skirtas lėšų dydis) eurais be PVM ir PVM procentas

Eina-mųjų metų suma

be PVM Eur

Numatoma pirkimo apimtis

Ketinamos sudaryti pirkimo sutarties trukmė (su pratęsimais) mėnesiais

Pirkimo procedūrų pradžia

 Ar bus sudaromas vidaus sandoris (+/-)

Ar bus įsigyjama iš CPO ar per ją (+/-)

Pirkimas su rezervuota teise (+/-)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_______________________________________________________________

(Pirkimą inicijuojančio struktūrinio padalinio vadovo pareigos)

 

__________________________ 

(vardas ir pavardė)

 

 

 

 

 

 

 

____________________________________

(pirkimų organizatoriaus (eksperto) parašas)

 

_________________________________________________________________________________

(pirkimų organizatoriaus (eksperto) vardas ir pavardė, telefono numeris, elektroninio pašto adresas)

 

20____-____-____

 

Į pradžią