Vilniaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Pagrindinis dokumentas Atsisiųskite aktą byloje
PRIEDAS, Nr. 40-321/19 2019-08-12
Padalinys: VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcija:
Į pabaigą

Vilniaus miesto savivaldybės administracijos

viešųjų pirkimų procedūrų vadovo

2 priedas

 

(Prašymo forma)

 

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

_____________________________________SKYRIUS

 

 

Vilniaus miesto savivaldybės administracijos

direktoriui

 

 

PRAŠYMAS LEISTI ATLIKTI VIEŠĄJĮ PIRKIMĄ

 

20____-____-____ Nr. _____________

Vilnius

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu prašau leisti atlikti viešąjį pirkimą:

Eilės nr.

Pirkimo tipas

BVPŽ kodas

Pavadinimas

Suma be PVM Eur

Suma su PVM Eur

Pirkimo būdas

Ekonominė klasifikacija

Sąmata

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aiškinamoji dalis:

 

(pareigos)                                                 (parašas)                            (vardas ir pavardė)

Į pradžią