Vilniaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Priedas Atsisiųskite aktą byloje
ĮSAKYMAS, Nr. 40-322/19 2019-08-13
Padalinys: VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcija:
Į pabaigą
DĖL VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS PROJEKTŲ VADOVO PAREIGYBĖS APRAŠYMO (AD-28) TVIRTINIMO

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

 

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS PROJEKTŲ VADOVO PAREIGYBĖS APRAŠYMO (AD-28) TVIRTINIMO

 

2019 m. rugpjūčio 13 d.   Nr. 40- 322/19

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymo 4 straipsnio 3 dalimi,

t v i r t i n u   Vilniaus miesto savivaldybės administracijos projektų vadovo pareigybės aprašymą (AD-28) (pridedama).

 

 

 

 

 

Administracijos direktorius                                                                                         Povilas Poderskis

______________

 

 

Dokumento priedai:
40-322/19 - DĖL VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS PROJEKTŲ VADOVO PAREIGYBĖS APRAŠYMO (AD-28) TVIRTINIMO (PRIEDAS)
Į pradžią