Vilniaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Atsisiųskite aktą byloje
POTVARKIS, Nr. 22-195/19 2019-08-13
Padalinys: VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS MERAS

Redakcija:
Į pabaigą
DĖL KULTŪROS ĮSTAIGŲ TARYBŲ FORMAVIMO DARBO GRUPĖS SUDARYMO

 

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

MERAS

 

 

POTVARKIS

DĖL KULTŪROS ĮSTAIGŲ TARYBŲ FORMAVIMO DARBO GRUPĖS SUDARYMO

 

2019 m. rugpjūčio 13 d.   Nr. 22-195/19

Vilnius

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 20 straipsnio 4 ir 5 dalimis ir atsižvelgdamas į Vilniaus miesto savivaldybės tarybos Švietimo ir kultūros reikalų komiteto 2019 m. liepos 17 d. posėdžio Nr. 5 protokolą Nr. 4-1505-(1.1.18-T1) ir Vilniaus miesto savivaldybės mero pavaduotojos pasitarimo 2019 m. liepos 26 d. protokolą Nr. 28-262/19:

1. S u d a r a u  šią Kultūros įstaigų tarybų formavimo darbo grupę:

Edita Tamošiūnaitė – Vilniaus miesto savivaldybės mero pavaduotoja;

Dileta Nenėnė – Vilniaus miesto savivaldybės tarybos Švietimo ir kultūros reikalų komiteto pirmininko pavaduotoja;

Diana Stomienė – Vilniaus miesto savivaldybės tarybos Švietimo ir kultūros reikalų komiteto narė;

Tomas Seikalis – Vilniaus miesto savivaldybės tarybos Švietimo ir kultūros reikalų komiteto narys;

Audronis Imbrasas – Vilniaus miesto savivaldybės tarybos Švietimo ir kultūros reikalų komiteto narys;

Agnė Vilkončiūtė – Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto departamento patarėja;

Aušra Kiškūnienė – Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto departamento Kultūros skyriaus vyriausioji specialistė.

2. S k i r i u  Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto departamento Kultūros skyriaus vyriausiąją specialistę Daivą Meilutę-Šeršniovą sudarytosios darbo grupės sekretore.

3. P r i p a ž į s t u  netekusiu galios Vilniaus miesto savivaldybės mero 2018 m. rugsėjo 4 d. potvarkį Nr. 22-191/18(1.2.1E-TD2) „Dėl Kultūros įstaigų tarybų formavimo darbo grupės sudarymo“.

Mero pavaduotojas, pavaduojantis merą                                                                      Vytautas Mitalas

______________

 

 

Į pradžią