Vilniaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Atsisiųskite aktą byloje
ĮSAKYMAS, Nr. A30-1679/19 2019-08-13
Padalinys: VILNIAUS M. SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS

Redakcija:
Į pabaigą
DĖL ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJO 2019-02-06 ĮSAKYMO <br> NR. A30-327/19 „DĖL VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS NEFORMALIOJO ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ MOKYTOJŲ IR PAGALBOS MOKINIUI SPECIALISTŲ (IŠSKYRUS PSICHOLOGUS) 2019–2021 METŲ ATESTACIJOS PROGRAMŲ TVIRTINIMO“ PAPILDYMO

 

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJO 2019-02-06 ĮSAKYMO

NR. A30-327/19 „DĖL VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS NEFORMALIOJO ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ MOKYTOJŲ IR PAGALBOS MOKINIUI SPECIALISTŲ (IŠSKYRUS PSICHOLOGUS) 2019–2021 METŲ ATESTACIJOS PROGRAMŲ TVIRTINIMO“ PAPILDYMO

 

2019 m. rugpjūčio 13 d.   Nr. A30-1679/19

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi ir atsižvelgdama į Vilniaus vaikų ir jaunimo klubo „Meteoras“ 2019 m. balandžio 15 d. prašymą
Nr. SD-8,

p a p i l d a u  Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo 2019 m. vasario 6 d. įsakymo Nr. A30-327/19 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės neformaliojo švietimo įstaigų mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų (išskyrus psichologu) 2019–2021 metų atestacijos programų tvirtinimo“  priedą 3 eilute ir ją išdėstau taip:

 

Eil.

nr.

Švietimo įstaigos programa

Pagrindas

3.

Vilniaus vaikų ir jaunimo klubo „Meteoras“  mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų (išskyrus psichologus) 2020−2021 metų atestacijos programa

Vilniaus vaikų ir jaunimo klubo „Meteoras“ 2019-04-15 prašymas
Nr. SD-8

 

 

 

 

 

Administracijos direktoriaus pavaduotoja                                                                    Rita Balčiūnienė

______________

 

 

Į pradžią