Vilniaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Atsisiųskite aktą byloje
ĮSAKYMAS, Nr. A30-1684/19 2019-08-13
Padalinys: VILNIAUS M. SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS

Redakcija:
Į pabaigą
DĖL ŽEMĖS SKLYPO ROKANTIŠKIŲ G. 117 FORMAVIMO IR PERTVARKYMO PROJEKTO TVIRTINIMO

 

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL ŽEMĖS SKLYPO ROKANTIŠKIŲ G. 117  FORMAVIMO IR PERTVARKYMO PROJEKTO TVIRTINIMO

 

2019 m. rugpjūčio 13 d.   Nr. A30-1684/19

Vilnius

 

 

            Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 16 straipsnio 1 dalies 1 punktu ir 20 straipsnio 6 dalimi, Lietuvos Respublikos žemės įstatymo 40 straipsniu, Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. spalio 4 d. įsakymu Nr. 3D-452/D1-513 „Dėl Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo taisyklių patvirtinimo“ ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. gegužės 8 d. įsakymo Nr. 40-141/19 ,,Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus  pavaduotojos Danutos Narbut įgaliojimų“ 1.1.5 papunkčiu:

1. T v i r t i n u  žemės sklypo Rokantiškių g. 117  formavimo ir pertvarkymo projektą, kurio tikslais – suformuoti įsiterpusį valstybinės žemės plotą su besiribojančiu žemės sklypu, nes laisvoje valstybinėje žemėje negalima suformuoti racionalaus dydžio ir ribų žemės sklypo, ir sklypo daliai, patenkančiai į Rokantiškių g. raudonąsias linijas, nustatyti susisiekimo ir inžinerinių tinklų teritorijos naudojimo būdą, jo erdvinius duomenis, nurodytus Žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje (paslaugos Nr. ZSFP-51873), ir sprendinius (pagal pridedamą brėžinį):

1.1. sklypas Nr. 1:

            1.1.1. plotą – 1 850 (vieno tūkstančio aštuonių šimtų penkiasdešimties) kv. m, įskaitant laisvoje valstybinėje žemėje įsiterpusį 222 (dviejų šimtų dvidešimt dviejų) kv. m ploto sklypą prie 1 687 (vieno tūkstančio šešių šimtų aštuoniasdešimt septynių) kv. m žemės sklypo (kadastro Nr. 0101/0036:246);

            1.1.2. ribas, pridedamame sprendinių brėžinyje pažymėtas skaičiais 2–12, 2;

            1.1.3. pagrindinę žemės naudojimo paskirtį – kita;

1.1.4. naudojimo būdą – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos;

1.1.5. taikytinas specialiąsias žemės ir miško naudojimo sąlygas, nustatytas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1992 m. gegužės 12 d. nutarime Nr. 343 „Dėl Specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų patvirtinimo“: sklype ir šalia jo esančių inžinerinių tinklų ir statinių naudojimo –aerodromų apsaugos zonos (V sk.);

1.2. sklypas Nr. 2:

            1.2.1. plotą – 59 (penkiasdešimt devynių) kv. m;

            1.2.2. ribas, pridedamame sprendinių brėžinyje pažymėtas skaičiais 1, 2, 12, 13, 1;

            1.2.3. pagrindinę žemės naudojimo paskirtį – kita;

1.2.4. naudojimo būdą – susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos;

1.2.5. taikytinas specialiąsias žemės ir miško naudojimo sąlygas, nustatytas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1992 m. gegužės 12 d. nutarime Nr. 343 „Dėl Specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų patvirtinimo“: sklype ir šalia jo esančių inžinerinių tinklų ir statinių naudojimo –aerodromų apsaugos zonos (V sk.).

2. S i ū l a u:

2.1. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus miesto skyriui nustatyti žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projekto sprendinių brėžinyje nurodytus servitutus;

2.2. sklypo, sprendinių brėžinyje pažymėto indeksu 2, patenkančio į gatvės raudonąsias linijas, savininkams pasirašyti paramos sutartį dėl infrastruktūros teritorijų įrengimo  ir perdavimo Vilniaus miesto savivaldybės nuosavybėn.

3. N u s t a t a u,  kad sklypo naudotojas privalo kreiptis į Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus miesto skyrių dėl žemės sklypo suformavimo.

 

 

 

Administracijos direktoriaus pavaduotoja                                                                       Danuta Narbut

______________

 

 

Į pradžią