Vilniaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Susijęs Priedas Atsisiųskite aktą byloje
ĮSAKYMAS, Nr. 40-345/19 2019-09-10
Padalinys: VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcija:
Į pabaigą
DĖL ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS IR ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJŲ KURUOJAMŲ STRUKTŪRINIŲ PADALINIŲ IR VEIKLOS SRIČIŲ NUSTATYMO

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

 

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS IR ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJŲ KURUOJAMŲ STRUKTŪRINIŲ PADALINIŲ IR VEIKLOS SRIČIŲ NUSTATYMO

 

2019 m. rugsėjo 6 d.   Nr. 40- 345/19

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 7 punktu: 

1. N u s t a t a u,  kad:

1.1. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojai kuruoja šias veiklos sritis:

1.1.1. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas Adomas Bužinskas – atliekų tvarkymo, būsto administravimo, šilumos ir vandens ūkio, civilinės saugos, viešosios tvarkos, administracinės veiklos, administracinių nusižengimų, licencijavimo ir leidimų, sporto ir sveikatingumo;

1.1.2. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotoja Danuta Narbut – eismo organizavimo, miesto infrastruktūros, miesto tvarkymo ir aplinkos apsaugos, želdynų, socialinių išmokų ir socialinių paslaugų, miesto plėtros, žemės tvarkymo ir administravimo;

1.1.3. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotoja Rita Balčiūnienė – švietimo, kultūros, jaunimo reikalų, sveikatos apsaugos, civilinės metrikacijos, seniūnijų veiklos;

1.2. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius Povilas Poderskis ir Administracijos direktoriaus pavaduotojai kuruoja Administracijos struktūrinius padalinius bei įmones, įstaigas ir organizacijas, priskirtas šių padalinių reguliavimo sričiai, ir veiklos sritis pagal priedą.

2. P a v e d u  Klientų aptarnavimo skyriui registruoti, o Administracijos vyriausiesiems specialistams (Administracijos direktoriaus ir Administracijos direktoriaus pavaduotojų padėjėjams) perduoti nagrinėti gautą korespondenciją (laiškus, raštus, prašymus, skundus ir kt.) kuratoriams pagal jų kuruojamus struktūrinius padalinius ir sritis, o kuratoriams, išnagrinėjus korespondenciją, – parašyti rezoliucijas vykdytojams.

3. P r i p a ž į s t u  netekusiu galios Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. gegužės 8 d. įsakymą Nr. 40-147/19 „Dėl Administracijos direktoriaus ir Administracijos direktoriaus pavaduotojų kuruojamų struktūrinių padalinių ir veiklos sričių nustatymo“ su visais jo pakeitimais.

4. N u s t a t a u, kad šis įsakymas įsigalioja 2019 m. rugsėjo 10 d.

 

 

 

 

Administracijos direktorius                                                                                         Povilas Poderskis

______________

 

 

Dokumento priedai:
40-345/19 - DĖL ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS IR ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJŲ KURUOJAMŲ STRUKTŪRINIŲ PADALINIŲ IR VEIKLOS SRIČIŲ NUSTATYMO (PRIEDAS)
Į pradžią