Vilniaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Atsisiųskite aktą byloje
ĮSAKYMAS, Nr. A30-1766/19 2019-09-10
Padalinys: VILNIAUS M. SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS

Redakcija:
Į pabaigą
DĖL APIE 0,13 HA TERITORIJOS PRIE MOLIAKALNIO G. 8 FORMAVIMO IR PERTVARKYMO PROJEKTO TVIRTINIMO

 

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL APIE 0,13 HA TERITORIJOS PRIE MOLIAKALNIO G. 8 FORMAVIMO IR PERTVARKYMO PROJEKTO TVIRTINIMO

 

2019 m. rugsėjo 10 d.   Nr. A30-1766/19

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 16 straipsnio 1 dalies 1 punktu ir 20 straipsnio 6 dalimi, Lietuvos Respublikos žemės įstatymo 40 straipsniu, Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. spalio 4 d. įsakymu Nr. 3D-452/D1-513 „Dėl Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo taisyklių patvirtinimo“ ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. gegužės 8 d. įsakymo Nr. 40-141/19 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos Danutos Narbut įgaliojimų“ 1.1.5 papunkčiu:

1. T v i r t i n u apie 0,13 ha ploto teritorijos prie Moliakalnio g. 8 formavimo ir pertvarkymo projektą, kurio tikslai – suformuoti naują valstybinės žemės sklypą ir nustatyti pagrindinę žemės naudojimo paskirtį ir žemės naudojimo būdą (-us), atitinkantį (-čius) Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendinius, taip pat projekto erdvinius duomenis, nurodytus Žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje (paslaugos Nr. ZSFP-48617), ir sprendinius (pagal pridedamą brėžinį M 1:500):

1.1. žemės sklypo Nr. 1:

1.1.1. plotą – 594 (penkių šimtų devyniasdešimt keturių) kv. m;

1.1.2. ribas, pridedamame sprendinių brėžinyje pažymėtas indeksu 1;

1.1.3. pagrindinę žemės naudojimo paskirtį – kitą;

1.1.4. naudojimo būdą – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos;

1.1.5. taikytinas specialiąsias žemės ir miško naudojimo sąlygas, nustatytas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1992 m. gegužės 12 d. nutarime Nr. 343 „Dėl Specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų patvirtinimo“: ryšių linijų apsaugos zonos (I sk.), aerodromo apsaugos zonos (V sk.), elektros linijų apsaugos zonos (VI sk.), dujotiekių apsaugos zonos (IX sk.), saugotini želdiniai (medžiai ir krūmai), augantys ne miškų ūkio paskirties žemėje (XXVII sk.), vandentiekio, lietaus ir fekalinės kanalizacijos tinklų ir įrenginių apsaugos zonos (XLIX sk.);

2.1. žemės sklypo Nr. 2:

2.1.1. plotą – 764 (septynių šimtų šešiasdešimt keturių) kv. m;

2.1.2. ribas, pridedamame sprendinių brėžinyje pažymėtas indeksu 2;

2.1.3. pagrindinę žemės naudojimo paskirtį – kitą;

2.1.4. naudojimo būdą – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos;

2.1.5. taikytinas specialiąsias žemės ir miško naudojimo sąlygas, nustatytas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1992 m. gegužės 12 d. nutarime Nr. 343 „Dėl Specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų patvirtinimo“: ryšių linijų apsaugos zonos (I sk.), aerodromo apsaugos zonos (V sk.), elektros linijų apsaugos zonos (VI sk.), dujotiekių apsaugos zonos (IX sk.), saugotini želdiniai (medžiai ir krūmai), augantys ne miškų ūkio paskirties žemėje (XXVII sk.), vandentiekio, lietaus ir fekalinės kanalizacijos tinklų ir įrenginių apsaugos zonos (XLIX sk.).

2. N u s t a t a u, kad atlikus sklypų kadastrinius matavimus sklypų dokumentai perduodami Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus miesto skyriui.

 

 

 

 

Administracijos direktoriaus pavaduotoja                                                                       Danuta Narbut

______________

 

 

Į pradžią