Vilniaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Atsisiųskite aktą byloje
ĮSAKYMAS, Nr. A30-1767/19 2019-09-10
Padalinys: VILNIAUS M. SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS

Redakcija:
Į pabaigą
DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KADASTRO NR. 0101/0158:25) BUVUSIAME PAKALNIŠKIŲ KAIME FORMAVIMO IR PERTVARKYMO PROJEKTO TVIRTINIMO

 

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KADASTRO NR. 0101/0158:25) BUVUSIAME PAKALNIŠKIŲ KAIME FORMAVIMO IR PERTVARKYMO PROJEKTO TVIRTINIMO

 

2019 m. rugsėjo 10 d.   Nr. A30-1767/19

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 16 straipsnio 1 dalies 1 punktu ir 20 straipsnio 6 dalimi, Lietuvos Respublikos žemės įstatymo 40 straipsniu, Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. spalio 4 d. įsakymu Nr. 3D-452/D1-513 „Dėl Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo taisyklių patvirtinimo“ ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. gegužės 8 d. įsakymo Nr. 40-141/19 ,,Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos Danutos Narbut įgaliojimų“ 1.1.5 papunkčiu:

            1. T v i r t i n u žemės ūkio paskirties žemės sklypo (kadastro Nr. 0101/0158:25) buvusiame Pakalniškių kaime formavimo ir pertvarkymo projektą, kurio tikslai: padalyti žemės sklypą į du ar daugiau žemės sklypų, pakeisti paskirtį iš žemės ūkio į kitą ir nustatyti vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos, bendrojo naudojimo bei susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos naudojimo būdus, ir jo erdvinius duomenis, nurodytus Žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje (paslaugos Nr. ZSFP-53179), bei sprendinius (pagal pridedamą brėžinį):

1.1. žemės sklypo Nr. 1:

1.1.1. plotą – 461 (keturių šimtų šešiasdešimt vieno) kv. m;

1.1.2. pagrindinę naudojimo paskirtį – kitą;

1.1.3. naudojimo būdą – susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos;

1.1.4. taikytinas specialiąsias žemės ir miško naudojimo sąlygas, nustatytas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1992 m. gegužės 12 d. nutarime Nr. 343 „Dėl Specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų patvirtinimo“: sklype ir šalia jo esančių bei numatytų inžinerinių tinklų ir statinių naudojimo apribojimą – aerodromo apsaugos zonos (V sk.);

1.2. žemės sklypo Nr. 2:

1.2.1. plotą – 7879 (septynių tūkstančių aštuonių šimtų septyniasdešimt devynių) kv. m;

1.2.2. pagrindinę naudojimo paskirtį – kitą;

1.2.3. naudojimo būdą – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos;

1.2.4. taikytinas specialiąsias žemės ir miško naudojimo sąlygas, nustatytas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1992 m. gegužės 12 d. nutarime Nr. 343 „Dėl Specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų patvirtinimo“: sklype ir šalia jo esančių bei numatytų inžinerinių tinklų ir statinių naudojimo apribojimą – aerodromo apsaugos zonos (V sk.);

1.3. žemės sklypo Nr. 3:

1.3.1. plotą – 2560 (dviejų tūkstančių penkių šimtų šešiasdešimties) kv. m;

1.3.2. pagrindinę naudojimo paskirtį – kitą;

1.3.3. naudojimo būdą – bendrojo naudojimo (miestų, miestelių ir kaimų ar savivaldybių bendrojo naudojimo) teritorijos;

1.3.4. taikytinas specialiąsias žemės ir miško naudojimo sąlygas, nustatytas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1992 m. gegužės 12 d. nutarime Nr. 343 „Dėl Specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų patvirtinimo“:

1.3.4.1. sklype ir šalia jo esančių bei numatytų inžinerinių tinklų ir statinių naudojimo apribojimą – aerodromo apsaugos zonos (V sk.);

1.3.4.2. gamtos apsaugos apribojimą – saugotini želdiniai (medžiai ir krūmai), augantys ne miškų ūkio paskirties žemėje (XXVII sk.).

2. S i ū l a u:

2.1. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus miesto skyriui nustatyti žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projekto sprendinių brėžinyje nurodytus servitutus;

2.2. sklypo, sprendinių brėžinyje pažymėto Nr. 1, patenkančio į gatvės raudonąsias linijas, savininkams pasirašyti paramos sutartį dėl infrastruktūros teritorijų įrengimo ir perdavimo Vilniaus miesto savivaldybės nuosavybėn iki statybą leidžiančių dokumentų išdavimo.

3. N u s t a t a u, kad:

            3.1. sklypo naudotojai turi kreiptis į Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus miesto skyrių dėl formavimo ir pertvarkymo projekte numatytų sklypų suformavimo;

3.2. žemės sklypo ribos, plotas ir turinys gali būti tikslinami atlikus sklypo kadastrinius matavimus.

 

 

 

 

 

Administracijos direktoriaus pavaduotoja                                                                       Danuta Narbut

______________

 

 

Į pradžią