Vilniaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Atsisiųskite aktą byloje
ĮSAKYMAS, Nr. 40-353/19 2019-09-10
Padalinys: VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcija:
Į pabaigą
DĖL SENIŪNIJŲ DARBUOTOJŲ IR VALSTYBĖS TARNAUTOJŲ PAVADAVIMO

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

 

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL SENIŪNIJŲ DARBUOTOJŲ IR VALSTYBĖS TARNAUTOJŲ PAVADAVIMO

 

2019 m. rugsėjo 10 d.   Nr. 40- 353/19

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 3 punktu:

1. N u s t a t a u, kad atostogų, nedarbingumo metu ar padidėjus darbų mastui vienos seniūnijos darbuotojas ar valstybės tarnautojas gali pavaduoti kitos seniūnijos darbuotoją ar valstybės tarnautoją vykdydamas proporcingai paskirstytas užduotis bei pavedimus.

2. P a v e d u  Administracijos direktoriaus pavaduotojai Ritai Balčiūnienei kontroliuoti, kaip vykdomas šis įsakymas.

 

 

 

 

 

Administracijos direktorius                                                                                         Povilas Poderskis

______________

 

 

Į pradžią