Vilniaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Keičiantis Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
ĮSAKYMAS, Nr. 40-356/19 2019-09-11
Padalinys: VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcija:
Į pabaigą
DĖL VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJOS DANUTOS NARBUT ĮGALIOJIMŲ

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

 

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJOS DANUTOS NARBUT ĮGALIOJIMŲ

 

2019 m. rugsėjo 11 d.   Nr. 40- 356/19

Vilnius

 

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 7 dalimi,  Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2010 m. gegužės 12 d. sprendimu Nr. 1-1531 „Dėl vykdomosios institucijos įgaliojimų suteikimo Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojų pareigybėms“ ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. rugsėjo 6 d. įsakymu Nr. 40-345/19 „Dėl Administracijos direktoriaus ir Administracijos direktoriaus pavaduotojų kuruojamų struktūrinių padalinių ir veiklos sričių nustatymo“:

1. Į g a l i o j u  Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotoją Danutą Narbut:

1.1. leisti įsakymus dėl:

1.1.1. leidimų įrengti atminimo (informacines) lentas ir kitus įamžinimo ženklus;

1.1.2. leidimų rengti žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektus;

1.1.3. leidimų inicijuoti teritorijų planavimo dokumentų rengimą, keitimą ar koregavimą;

1.1.4. adresų žemės sklypams, pastatams, numerių butams ir patalpoms suteikimo, keitimo, panaikinimo;

1.1.5. žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų tvirtinimo;

1.1.6. sprendimų pakeisti pagrindinę žemės naudojimo paskirtį ir (ar) žemės naudojimo būdą priėmimo;

1.1.7. leidimų rengti, keisti ar koreguoti teritorijų planavimo dokumentus;

1.1.8. sprendimų, kuriais tvirtinamas detalusis planas, detaliojo plano keitimas ar detaliojo plano koregavimas, priėmimo;

1.1.9. sprendimų, kuriais tvirtinami suprojektuotų grąžintinų natūra ir suteiktinų piliečiams neatlygintinai žemės sklypų dokumentai;

1.1.10. sprendimų, kuriais tvirtinami žemės sklypų perdalijimo projektai;

1.1.11. sprendimų išnuomoti socialinį būstą, pratęsti terminus priėmimo;

1.1.12. sprendimų išnuomoti gyvenamąsias patalpas, pratęsti terminus priėmimo;

1.1.13. lėšų skyrimo palūkanoms sumokėti;

1.1.14. pagrindinio nuomininko pakeitimo;

1.1.15. grįžtančių reabilituotų politinių kalinių ir tremtinių šeimų, aprūpinamų būstu nuomos pagrindais Vilniuje, sąrašo tvirtinimo;

1.1.16. gyvenamųjų patalpų išnuomojimo grįžtantiems politiniams kaliniams ir tremtiniams;

1.1.17. Neteko galios.

2019 m. rugsėjo 30 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 40-394/19 redakcija

 

1.1.18. Neteko galios.

2019 m. rugsėjo 30 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 40-394/19 redakcija

 

1.2. teikti Lietuvos Respublikos pirmojo ir antrojo laipsnių valstybinių pensijų skyrimo komisijai prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos teikimus skirti antrojo laipsnio valstybines pensijas motinoms, pagimdžiusioms (įvaikinusioms), išauginusioms iki 8 metų ir gerai išauklėjusioms 5 ir daugiau vaikų;

1.3. Neteko galios.

2019 m. rugsėjo 30 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 40-394/19 redakcija

 

1.4. sudaryti teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis;

1.5. pasirašyti Vilniaus miesto savivaldybės objektų žemės sklypų planus;

1.6. priimti sprendimus atsisakyti:

1.6.1. rengti žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektus;

1.6.2. leisti inicijuoti teritorijų planavimo dokumentų rengimą, keitimą ar koregavimą;

1.6.3. suteikti, pakeisti ar panaikinti adresus žemės sklypams, pastatams, numerius butams ir patalpoms;

1.6.4. pakeisti pagrindinę žemės naudojimo paskirtį ir (ar) žemės naudojimo būdą;

1.6.5. tvirtinti žemės sklypų perdalijimo projektus;

1.7. suteikti  kuruojamų struktūrinių padalinių vadovams sveikatos dienas, galimybę dirbti nuotoliniu būdu;

1.8. Neteko galios.

2019 m. rugsėjo 30 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 40-394/19 redakcija

 

2. P r i p a ž į s t u  netekusiu galios Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. gegužės 8 d. Nr. 40-141/19 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos Danutos Narbut įgaliojimų“ su visais jo pakeitimais ir papildymais.

 

3. N u s t a t a u, kad šis įgaliojimas galioja iki 2023 m. balandžio 24 d.

 

 

 

Administracijos direktorius                                                                                         Povilas Poderskis

______________

 

 

Dokumento redakcijos
VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS - ĮSAKYMAS - 40-394/19 - 2019-09-30
DĖL ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2019-09-11 ĮSAKYMO NR.40-356/19 „DĖL VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJOS DANUTOS NARBUT ĮGALIOJIMŲ“ PAKEITIMO
Į pradžią