Vilniaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Priedas Atsisiųskite aktą byloje
SPRENDIMAS, Nr. 1-207 2019-09-11
Padalinys: VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
DĖL VILNIAUS SAVIVALDYBĖS 2018 METŲ BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITOS TVIRTINIMO

 

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

TARYBA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL VILNIAUS SAVIVALDYBĖS 2018 METŲ BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITOS TVIRTINIMO

 

2019 m. rugsėjo 11 d.   Nr. 1-207

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymo 36 straipsnio 3 dalimi, Vilniaus miesto savivaldybės taryba  n u s p r e n d ž i a:

Patvirtinti:

1. Vilniaus miesto savivaldybės 2018 metų biudžeto pajamas – 603795,3 tūkst. Eur
(1 priedėlis), išlaidas – 608959,6 tūkst. Eur (1 priedėlio tęsinys), Vilniaus miesto savivaldybės
2018 metų asignavimus iš Savivaldybės biudžeto – 352890,3 tūkst. Eur (2 priedėlis), Vilniaus miesto savivaldybės 2018 metų biudžeto asignavimus iš dotacijų – 198780,50 tūkst. Eur (3 priedėlis), Vilniaus miesto savivaldybės 2018 metų biudžetinių įstaigų pajamų įmokas – 17026,1 tūkst. Eur (4 priedėlis), Vilniaus miesto savivaldybės 2018 metų asignavimus iš Aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos, biudžetinių įstaigų pajamų įmokų, iš pajamų už parduotus valstybinės žemės sklypus ir iš socialinio būsto fondo plėtros, komunalinių atliekų programos ir už naudojimąsi Savivaldybės viešąja turizmo ir poilsio infrastruktūra lėšų – 22770,5 tūkst. Eur (5 priedėlis), Vilniaus miesto savivaldybės 2018 metų asignavimus iš apyvartos lėšų likučių 2018 m. sausio 1 d. – 27721,5 tūkst. Eur (6 priedėlis),  Vilniaus miesto savivaldybės paramos lėšų socialinės infrastruktūros plėtrai 2018 metų sąmatą – 800,8 tūkst. Eur (7 priedėlis).

2. Vilniaus miesto savivaldybės 2018 metų investicijų programą (8 priedėlis).

3. Vilniaus miesto savivaldybės 2018 metų asignavimus skoloms mokėti (9 priedėlis).

4. Vilniaus miesto savivaldybės 2018 metų asignavimus iš skolintų lėšų – 5996,0 tūkst. Eur (10 priedėlis).

 

 

 

 

Meras                                                                                                                        Remigijus Šimašius

______________

 

 

Dokumento priedai:
1-207 - DĖL VILNIAUS SAVIVALDYBĖS 2018 METŲ BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITOS TVIRTINIMO (PRIEDAS)
Į pradžią