Vilniaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Priedas Atsisiųskite aktą byloje
SPRENDIMAS, Nr. 1-1731 2018-10-03
Padalinys: VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
DĖL VILNIAUS SAVIVALDYBĖS 2017 METŲ BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITOS TVIRTINIMO

 

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

TARYBA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL VILNIAUS SAVIVALDYBĖS 2017 METŲ BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITOS TVIRTINIMO

 

2018 m. spalio 3 d.   Nr. 1-1731

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymo 36 straipsnio 3 dalimi, Vilniaus miesto savivaldybės taryba  n u s p r e n d ž i a:

Patvirtinti:

1. Vilniaus miesto savivaldybės 2017 metų biudžeto pajamas – 555625,6 tūkst. Eur (1 priedėlis), išlaidas – 546819,7 tūkst. Eur (1 priedėlio tęsinys), Vilniaus miesto savivaldybės 2017 metų asignavimus iš Savivaldybės biudžeto – 316458,8 tūkst. Eur (2 priedėlis), Vilniaus miesto savivaldybės 2017 metų biudžeto asignavimus iš dotacijų – 186792,4 tūkst. Eur (3 priedėlis), Vilniaus miesto savivaldybės 2017 metų biudžetinių įstaigų pajamų įmokas į Savivaldybės biudžetą už patalpų nuomą, atsitiktines paslaugas ir išlaikymą švietimo, socialinės apsaugos ir kitose įstaigose – 16571,8 tūkst. Eur (4 priedėlis), Vilniaus miesto savivaldybės 2017 metų asignavimus iš Aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos, biudžetinių įstaigų pajamų įmokų, iš pajamų už parduotus valstybinės žemės sklypus ir iš socialinio būsto fondo plėtros lėšų – 14440,2 tūkst. Eur (5 priedėlis), Vilniaus miesto savivaldybės 2017 metų asignavimus iš apyvartos lėšų likučių 2017 m. sausio 1 d. – 14825,2 tūkst. Eur (6 priedėlis), Vilniaus miesto savivaldybės 2017 metų asignavimus iš skolintų lėšų – 13637,1 tūkst. Eur (7 priedėlis), Vilniaus miesto savivaldybės paramos lėšų socialinės infrastruktūros plėtrai 2017 metų sąmatą – 666,0 tūkst. Eur (8 priedėlis), Vilniaus miesto savivaldybės 2017 metų biudžeto išlaidų asignavimus pagal funkcinę klasifikaciją – 546819,7 tūkst. Eur (9 priedėlis).

2. Vilniaus miesto savivaldybės 2017 metų investicijų programą (10 priedėlis).

3. Vilniaus miesto savivaldybės 2017 metų asignavimus skoloms mokėti (11 priedėlis).

 

 

Meras                                                                                                                        Remigijus Šimašius

______________

 

 

Dokumento priedai:
1-1731 - DĖL VILNIAUS SAVIVALDYBĖS 2017 METŲ BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITOS TVIRTINIMO (PRIEDAS)
Į pradžią