Vilniaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Kadangi nenurodėte jokių paieškos kriterijų, Jums rodomas naujausių dokumentų sąrašas.
Jei norite tikslesnių paieškos rezultatų, paieškos formoje nurodykite paieškos kriterijus.
Rasta dokumentų: 93735 Rodyti po:
1. DĖL VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS MERO PREMIJOS SKYRIMO TAPYTOJUI VYTAUTUI TOMAŠEVIČIUI
2. DĖL VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS MERO PREMIJOS SKYRIMO POETEI JURGITAI JASPONYTEI-BUROKIENEI
3. DĖL TARYBOS SPRENDIMO PROJEKTO „DĖL TARYBOS 2012-03-21 SPRENDIMO NR. 1-506 „DĖL MAŽMENINĖS PREKYBOS ALKOHOLINIAIS GĖRIMAI RIBOJIMO TAISYKLIŲ TVIRTINIMO“ PAKEITIMO“
4. DĖL VILNIAUS MIESTO DAIKTŲ INTERNETO PLĖTROS POLITIKOS TVIRTINIMO
5. DĖL VILNIAUS MIESTO DAIKTŲ INTERNETO PLĖTROS POLITIKOS TVIRTINIMO (1 PRIEDAS)
6. DĖL VILNIAUS MIESTO DAIKTŲ INTERNETO PLĖTROS POLITIKOS TVIRTINIMO (2 PRIEDAS)
7. DĖL LEIDIMO FILMUOTI FILMĄ „DANCE“
8. DĖL ĮSPĖJIMO APIE GALIMĄ LEIDIMO, IŠDUOTO ANDRIUI ZAVECKIUI, GALIOJIMO SUSTABDYMĄ
9. DĖL ĮSPĖJIMO APIE GALIMĄ LEIDIMO, IŠDUOTO ROMUALDUI DAUKŠEVIČIUI, GALIOJIMO SUSTABDYMĄ
10. DĖL ĮSPĖJIMO APIE GALIMĄ LEIDIMO, IŠDUOTO ŽIULJENUI PERJE, GALIOJIMO SUSTABDYMĄ
11. DĖL ĮSPĖJIMO APIE GALIMĄ LEIDIMO, IŠDUOTO VIKTORIJAI IŽGANAITYTEI, GALIOJIMO SUSTABDYMĄ
12. DĖL ĮSPĖJIMO APIE GALIMĄ LEIDIMO, IŠDUOTO LINUI KUČINSKUI, GALIOJIMO SUSTABDYMĄ
13. DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ BIRUTĖS G. 38A IR 38C FORMAVIMO IR PERTVARKYMO PROJEKTO TVIRTINIMO
14. DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ BIRUTĖS G. 38A IR 38C FORMAVIMO IR PERTVARKYMO PROJEKTO TVIRTINIMO (PRIEDAS)
15. DĖL VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS RASŲ SENIŪNIJOS 2020 M. METINIO VEIKLOS PLANO TVIRTINIMO
16. DĖL VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS RASŲ SENIŪNIJOS 2020 M. METINIO VEIKLOS PLANO TVIRTINIMO (PRIEDAS)
17. DĖL PROJEKTO „TERITORIJOS ŠALIA VIZITIEČIŲ VIENUOLYNO VILNIAUS M., DRUJOS G. 11, TVARKYMAS“ PROJEKTO KOMANDOS SUDARYMO
18. DĖL TARYBOS SPRENDIMO PROJEKTO „DĖL TARYBOS 2018-04-11 SPRENDIMO NR. 1-1464 „DĖL SAUGAUS ELGESIO PAVIRŠINIŲ VANDENS TELKINIŲ VANDENYJE IR ANT PAVIRŠINIŲ VANDENS TELKINIŲ LEDO TAISYKLIŲ TVIRTINIMO“ PAKEITIMO“
19. DĖL DARBO GRUPĖS PRAŠYMAMS DĖL SAVIVALDYBĖS TEIKIAMOS FINANSINĖS PARAMOS, NUMATYTOS DALINIO FINANSAVIMO SKYRIMO DAUGIABUČIŲ GYVENAMŲJŲ NAMŲ, ESANČIŲ SENAMIESTYJE IR JO APSAUGOS ZONOSE, FASADŲ ELEMENTŲ GALIMAI AVARINEI BŪKLEI LIKVIDUOTI TVARKOS APRAŠE, SKYRIMO NAGRINĖTI SUDARYMO
20. DĖL UAB „VILNIAUS VANDENYS“ IŠDUODAMO ĮGALIOJIMO ĮGYVENDINANT PROJEKTĄ „NUOTEKŲ SIURBLINĖS V. A. GRAIČIŪNO G. 36B STATYBA“ TVIRTINIMO
21. DĖL UAB „VILNIAUS VANDENYS“ IŠDUODAMO ĮGALIOJIMO ĮGYVENDINANT PROJEKTĄ „NUOTEKŲ SIURBLINĖS V. A. GRAIČIŪNO G. 36B STATYBA“ TVIRTINIMO (PRIEDAS)
22. DĖL ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2019-09-20 ĮSAKYMO NR. 30-2414/19 „DĖL VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS EKSTREMALIŲJŲ SITUACIJŲ OPERACIJŲ CENTRO SUDARYMO IR JO NUOSTATŲ TVIRTINIMO“ PAKEITIMO
23. DĖL TARYBOS SPRENDIMO PROJEKTO ,,DĖL ADOMO MICKEVIČIAUS SKVERO IR KAZACHŲ GATVĖS PAVADINIMO SUTEIKIMO IR GATVIŲ RIBŲ“
24. DĖL ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2020-01-02 ĮSAKYMO NR. 30-4/20 „DĖL VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS KAIMYNIJŲ TERITORIJŲ PRIE ATNAUJINTŲ (MODERNIZUOTŲ) DAUGIABUČIŲ NAMŲ SUTVARKYMO TVARKOS APRAŠO TVIRTINIMO“ PAKEITIMO
25. DĖL KRIZIŲ VALDYMO IKIMOKYKLINIO IR BENDROJO UGDYMO ĮSTAIGOSE REKOMENDACIJŲ TVIRTINIMO
26. DĖL KRIZIŲ VALDYMO IKIMOKYKLINIO IR BENDROJO UGDYMO ĮSTAIGOSE REKOMENDACIJŲ TVIRTINIMO (1 PRIEDAS)
27. DĖL KRIZIŲ VALDYMO IKIMOKYKLINIO IR BENDROJO UGDYMO ĮSTAIGOSE REKOMENDACIJŲ TVIRTINIMO (2 PRIEDAS)
28. DĖL KRIZIŲ VALDYMO IKIMOKYKLINIO IR BENDROJO UGDYMO ĮSTAIGOSE REKOMENDACIJŲ TVIRTINIMO (3 PRIEDAS)
29. DĖL ĮGALIOJIMO ATSTOVAUTI SAVIVALDYBEI VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS GELEŽINKELIŲ LOGISTIKOS PARKO EILINIAME VISUOTINIAME DALININKŲ SUSIRINKIME
30. DĖL ĮGALIOJIMO ATSTOVAUTI SAVIVALDYBEI VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS GELEŽINKELIŲ LOGISTIKOS PARKO EILINIAME VISUOTINIAME DALININKŲ SUSIRINKIME (PRIEDAS)
31. DĖL ATRANKOS Į SAVIVALDYBĖS VALDOMOS BENDROVĖS „VILNIAUS VYSTYMO KOMPANIJA“ NEPRIKLAUSOMO VALDYBOS NARIO PAREIGAS PASKELBIMO
32. DĖL ĮGALIOJIMO ATSTOVAUTI VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBEI
33. DĖL ĮGALIOJIMO ATSTOVAUTI VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBEI (PRIEDAS)
34. DĖL UAB „TECHNODESA“ IŠDUOTOS LICENCIJOS GALIOJIMO SUSTABDYMO
35. DĖL LAIKOMO IŠDUOTU LEIDIMO TEIKTI KELEIVIŲ VEŽIMO UŽ ATLYGĮ LENGVAISIAIS AUTOMOBILIAIS PASLAUGAS ROMANUI PAVLOVUI GALIOJIMO SUSTABDYMO
36. DĖL ĮSPĖJIMO APIE GALIMĄ LICENCIJOS, IŠDUOTOS TATJANOS FILIPOVOS ĮMONEI, GALIOJIMO SUSTABDYMĄ
37. DĖL ĮSPĖJIMO APIE GALIMĄ LICENCIJOS, IŠDUOTOS UAB „LIMEKSAS“, GALIOJIMO SUSTABDYMĄ
38. DĖL ĮSPĖJIMO APIE GALIMĄ LICENCIJOS, IŠDUOTOS J. D. PĮ „KOMPAK“, GALIOJIMO SUSTABDYMĄ
39. DĖL ŽEMĖS SKLYPO ANTAVILIŲ G. 11 FORMAVIMO IR PERTVARKYMO PROJEKTO TVIRTINIMO
40. DĖL ŽEMĖS SKLYPO ANTAVILIŲ G. 11 FORMAVIMO IR PERTVARKYMO PROJEKTO TVIRTINIMO (1 PRIEDAS)
41. DĖL ŽEMĖS SKLYPO ANTAVILIŲ G. 11 FORMAVIMO IR PERTVARKYMO PROJEKTO TVIRTINIMO (2 PRIEDAS)
42. DĖL LICENCIJOS, IŠDUOTOS UAB BARFLAI, GALIOJIMO SUSTABDYMO
43. DĖL PRITARIMO 2014–2020 METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS 9 PRIORITETO „VISUOMENĖS ŠVIETIMAS IR ŽMOGIŠKŲJŲ IŠTEKLIŲ POTENCIALO DIDINIMAS“ PROJEKTO ĮGYVENDINIMUI PAGAL PRIEMONĘ NR. 09.4.2-ESFA-K-714 „FORMALIOJO IR NEFORMALIOJO MOKYMOSI GALIMYBIŲ PLĖTRA“
44. DĖL PRITARIMO 2014–2020 METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS 9 PRIORITETO „VISUOMENĖS ŠVIETIMAS IR ŽMOGIŠKŲJŲ IŠTEKLIŲ POTENCIALO DIDINIMAS“ PROJEKTO ĮGYVENDINIMUI PAGAL PRIEMONĘ NR. 09.4.2-ESFA-K-714 „FORMALIOJO IR NEFORMALIOJO MOKYMOSI GALIMYBIŲ PLĖTRA“ (PRIEDAS)
45. DĖL TARYBOS 2018-12-19 SPRENDIMO NR. 1-1863 „DĖL UAB „GRINDA“, UAB ,,VILNIAUS VYSTYMO KOMPANIJA“, UAB ,,VILNIAUS APŠVIETIMAS“, SĮ ,,SUSISIEKIMO PASLAUGOS“ IR VŠĮ ,,VILNIAUS MIESTO PARKAI“ ATLIEKAMŲ DARBŲ IR TEIKIAMŲ PASLAUGŲ PIRKIMO“ PAKEITIMO
46. DĖL TARYBOS 2018-12-19 SPRENDIMO NR. 1-1863 „DĖL UAB „GRINDA“, UAB ,,VILNIAUS VYSTYMO KOMPANIJA“, UAB ,,VILNIAUS APŠVIETIMAS“, SĮ ,,SUSISIEKIMO PASLAUGOS“ IR VŠĮ ,,VILNIAUS MIESTO PARKAI“ ATLIEKAMŲ DARBŲ IR TEIKIAMŲ PASLAUGŲ PIRKIMO“ PAKEITIMO (PRIEDAS)
47. DĖL JUSTINO MARCINKEVIČIAUS SKVERO IR GATVIŲ (STASIO YLOS IR KITŲ) PAVADINIMŲ SUTEIKIMO IR JŲ RIBŲ
48. DĖL JUSTINO MARCINKEVIČIAUS SKVERO IR GATVIŲ (STASIO YLOS IR KITŲ) PAVADINIMŲ SUTEIKIMO IR JŲ RIBŲ (1 PRIEDAS)
49. DĖL JUSTINO MARCINKEVIČIAUS SKVERO IR GATVIŲ (STASIO YLOS IR KITŲ) PAVADINIMŲ SUTEIKIMO IR JŲ RIBŲ (2 PRIEDAS)
50. DĖL JUSTINO MARCINKEVIČIAUS SKVERO IR GATVIŲ (STASIO YLOS IR KITŲ) PAVADINIMŲ SUTEIKIMO IR JŲ RIBŲ (3 PRIEDAS)

PirmasAnkstesnysis1234...KitasPaskutinis