Vilniaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Kadangi nenurodėte jokių paieškos kriterijų, Jums rodomas naujausių dokumentų sąrašas.
Jei norite tikslesnių paieškos rezultatų, paieškos formoje nurodykite paieškos kriterijus.
Rasta dokumentų: 89440 Rodyti po:
201. DĖL PAŽYMOS APIE KETINIMĄ IŠDUOTI LEIDIMĄ VEŽTI KELEIVIUS LENGVUOJU AUTOMOBILIU TAKSI SERGEJUI DUBOVIČIUI IŠDAVIMO
202. DĖL PAŽYMOS APIE KETINIMĄ IŠDUOTI LEIDIMĄ VEŽTI KELEIVIUS LENGVUOJU AUTOMOBILIU TAKSI OLEGUI RADIKEVIČIUI IŠDAVIMO
203. DĖL PAŽYMŲ APIE KETINIMĄ IŠDUOTI LEIDIMUS VEŽTI KELEIVIUS LENGVAISIAIS AUTOMOBILIAIS TAKSI MIROSLAVUI IVANOVSKIUI IR ARTURUI BALCHOZINUI IŠDAVIMO
204. DĖL LEIDIMO VEŽTI KELEIVIUS LENGVUOJU AUTOMOBILIU TAKSI MB „AULETOS GRUPĖ“ IŠDAVIMO
205. DĖL LEIDIMO VEŽTI KELEIVIUS LENGVUOJU AUTOMOBILIU TAKSI MIKHAILUI KISHKELUI IŠDAVIMO
206. DĖL PAŽYMOS APIE KETINIMĄ IŠDUOTI LEIDIMĄ VEŽTI KELEIVIUS LENGVUOJU AUTOMOBILIU TAKSI EDVARDUI KERULUI IŠDAVIMO
207. DĖL PAŽYMOS APIE KETINIMĄ IŠDUOTI LEIDIMĄ VEŽTI KELEIVIUS LENGVUOJU AUTOMOBILIU TAKSI AUGUSTINUI BARISIONOKUI IŠDAVIMO
208. DĖL LEIDIMO VEŽTI KELEIVIUS LENGVUOJU AUTOMOBILIU TAKSI IGORIUI ČEPELOVUI IŠDAVIMO
209. DĖL PAŽYMOS APIE KETINIMĄ IŠDUOTI LEIDIMĄ VEŽTI KELEIVIUS LENGVUOJU AUTOMOBILIU TAKSI KARINAI KAZARIAN IŠDAVIMO
210. DĖL ORGANIZUOJAMO MITINGO
211. DĖL LEIDIMO VEŽTI KELEIVIUS LENGVUOJU AUTOMOBILIU TAKSI, IŠDUOTO ROBERTUI LIPINSKIUI, GALIOJIMO PANAIKINIMO
212. DĖL PAŽYMOS APIE KETINIMĄ IŠDUOTI LEIDIMĄ VEŽTI KELEIVIUS LENGVUOJU AUTOMOBILIU TAKSI ARTURUI ROMANOVSKIUI IŠDAVIMO
213. DĖL PAŽYMŲ APIE KETINIMĄ IŠDUOTI LEIDIMUS VEŽTI KELEIVIUS LENGVAISIAIS AUTOMOBILIAIS TAKSI ASOCIACIJAI ,,BŪK SAVAS“ IR KITIEMS IŠDAVIMO
214. DĖL ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2019-09-05 ĮSAKYMO NR. 30-2241/19 „DĖL NEKILNOJAMOJO TURTO, KURIAM 2020 METAIS TAIKOMAS 3 PROCENTŲ NEKILNOJAMOJO TURTO MOKESČIO TARIFAS, SĄRAŠO TVIRTINIMO“ PAKEITIMO
215. DĖL TARYBOS SPRENDIMO PROJEKTO „DĖL NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ STIKLIŲ G. 4 IŠNUOMOJIMO VIEŠO KONKURSO BŪDU“
216. DĖL ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2019-09-03 ĮSAKYMO NR. 30-2221/19 „DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ, KURIEMS 2019 METAIS TAIKOMAS 4 PROCENTŲ ŽEMĖS MOKESČIO TARIFAS, SĄRAŠO TVIRTINIMO“ PAKEITIMO
217. DĖL LEIDIMO NURAŠYTI PRIPAŽINTĄ NETINKAMU NAUDOTI ILGALAIKĮ MATERIALŲJĮ TURTĄ
218. DĖL LEIDIMO NURAŠYTI PRIPAŽINTĄ NETINKAMU NAUDOTI ILGALAIKĮ MATERIALŲJĮ TURTĄ (PRIEDAS)
219. DĖL PRITARIMO VILNIAUS MIESTO INTEGRUOTOS TERITORIJŲ VYSTYMO PROGRAMOS KEITIMO PROJEKTUI
220. DĖL PRITARIMO VILNIAUS MIESTO INTEGRUOTOS TERITORIJŲ VYSTYMO PROGRAMOS KEITIMO PROJEKTUI (
221. DĖL VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TRIUKŠMO PREVENCIJOS VEIKSMŲ PLANO 2019–2023 METAMS PATVIRTINIMO
222. DĖL VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TRIUKŠMO PREVENCIJOS VEIKSMŲ PLANO 2019–2023 METAMS PATVIRTINIMO (PRIEDAS)
223. DĖL TARYBOS 2019-02-06 SPRENDIMO NR. 1-1948 „DĖL VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2019 METŲ BIUDŽETO TVIRTINIMO“ PAKEITIMO
224. DĖL TARYBOS 2019-02-06 SPRENDIMO NR. 1-1948 „DĖL VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2019 METŲ BIUDŽETO TVIRTINIMO“ PAKEITIMO (PRIEDAS)
225. DĖL R. T. ATLEIDIMO IŠ L. E. VILNIAUS LOPŠELIO-DARŽELIO (DUOMENYS NESKELBTINI) DIREKTORIAUS PAREIGŲ
226. DĖL DALINIO FINANSAVIMO SKYRIMO DAUGIABUČIŲ GYVENAMŲJŲ NAMŲ, ESANČIŲ SENAMIESTYJE IR JO APSAUGOS ZONOSE, FASADŲ ELEMENTŲ GALIMAI AVARINEI AR AVARINEI BŪKLEI LIKVIDUOTI TVARKOS APRAŠO TVIRTINIMO
227. DĖL DALINIO FINANSAVIMO SKYRIMO DAUGIABUČIŲ GYVENAMŲJŲ NAMŲ, ESANČIŲ SENAMIESTYJE IR JO APSAUGOS ZONOSE, FASADŲ ELEMENTŲ GALIMAI AVARINEI AR AVARINEI BŪKLEI LIKVIDUOTI TVARKOS APRAŠO TVIRTINIMO (3 PRIEDAS)
228. DĖL DALINIO FINANSAVIMO SKYRIMO DAUGIABUČIŲ GYVENAMŲJŲ NAMŲ, ESANČIŲ SENAMIESTYJE IR JO APSAUGOS ZONOSE, FASADŲ ELEMENTŲ GALIMAI AVARINEI AR AVARINEI BŪKLEI LIKVIDUOTI TVARKOS APRAŠO TVIRTINIMO (1 PRIEDAS)
229. DĖL DALINIO FINANSAVIMO SKYRIMO DAUGIABUČIŲ GYVENAMŲJŲ NAMŲ, ESANČIŲ SENAMIESTYJE IR JO APSAUGOS ZONOSE, FASADŲ ELEMENTŲ GALIMAI AVARINEI AR AVARINEI BŪKLEI LIKVIDUOTI TVARKOS APRAŠO TVIRTINIMO (2 PRIEDAS)
230. DĖL PRITARIMO PROJEKTO „JAPONIŠKO SODO ĮKŪRIMAS TERITORIJOJE PRIE LVOVO IR GELEŽINIO VILKO GATVIŲ“ ĮGYVENDINIMUI
231. DĖL VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBEI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIŲ VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS VILNIAUS SENAMIESČIO TEATRO DALININKO TEISIŲ PARDAVIMO
232. DĖL VIETINĖS RINKLIAVOS NUSTATYMO IR PRITARIMO VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS IR „AIRBNB IRELAND UC“ BENDRADARBIAVIMO SUTARTIES PROJEKTUI
233. DĖL VIETINĖS RINKLIAVOS NUSTATYMO IR PRITARIMO VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS IR „AIRBNB IRELAND UC“ BENDRADARBIAVIMO SUTARTIES PROJEKTUI (PRIEDAS)
234. DĖL VAIKŲ PRIĖMIMO Į VILNIAUS MIESTO ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPES ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO
235. DĖL VAIKŲ PRIĖMIMO Į VILNIAUS MIESTO ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPES ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO (PRIEDAS)
236. DĖL MOKINIŲ MAITINIMO ORGANIZAVIMO VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS DARŽELIUOSE-MOKYKLOSE TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO IR VIENOS DIENOS MOKINIO MAITINIMO NORMOS NUSTATYMO
237. DĖL MOKINIŲ MAITINIMO ORGANIZAVIMO VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS DARŽELIUOSE-MOKYKLOSE TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO IR VIENOS DIENOS MOKINIO MAITINIMO NORMOS NUSTATYMO (PRIEDAS)
238. DĖL MOKESČIO UŽ VAIKO IŠLAIKYMĄ VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS MOKYKLOSE, ĮGYVENDINANČIOSE IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMAS, NUSTATYMO TVARKOS APRAŠO TVIRTINIMO IR VIENOS DIENOS VAIKO MAITINIMO NORMOS NUSTATYMO
239. DĖL MOKESČIO UŽ VAIKO IŠLAIKYMĄ VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS MOKYKLOSE, ĮGYVENDINANČIOSE IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMAS, NUSTATYMO TVARKOS APRAŠO TVIRTINIMO IR VIENOS DIENOS VAIKO MAITINIMO NORMOS NUSTATYMO (1 PRIEDAS)
240. DĖL MOKESČIO UŽ VAIKO IŠLAIKYMĄ VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS MOKYKLOSE, ĮGYVENDINANČIOSE IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMAS, NUSTATYMO TVARKOS APRAŠO TVIRTINIMO IR VIENOS DIENOS VAIKO MAITINIMO NORMOS NUSTATYMO (2 PRIEDAS)
241. DĖL MOKESČIO UŽ UGDYMĄ IR KITAS VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS MENO MOKYKLOSE TEIKIAMAS PASLAUGAS NUSTATYMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO
242. DĖL MOKESČIO UŽ UGDYMĄ IR KITAS VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS MENO MOKYKLOSE TEIKIAMAS PASLAUGAS NUSTATYMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO (PRIEDAS)
243. DĖL VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS UGDYMO ĮSTAIGŲ VISOS DIENOS MOKYKLOS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO
244. DĖL VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS UGDYMO ĮSTAIGŲ VISOS DIENOS MOKYKLOS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO (PRIEDAS)
245. DĖL VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS NESIMOKANČIŲ IR MOKYKLOS NELANKANČIŲ VAIKŲ APSKAITOS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO
246. DĖL VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS NESIMOKANČIŲ IR MOKYKLOS NELANKANČIŲ VAIKŲ APSKAITOS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO (PRIEDAS)
247. DĖL BIUDŽETINĖS ĮSTAIGOS VILNIAUS SAUSIO 13-OSIOS PROGIMNAZIJOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO
248. DĖL BIUDŽETINĖS ĮSTAIGOS VILNIAUS SAUSIO 13-OSIOS PROGIMNAZIJOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO (PRIEDAS)
249. DĖL NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ VYDŪNO G. 2-57A NUOMOS TEISĖS ĮSIGIJIMO NESKELBIAMŲ DERYBŲ BŪDU
250. DĖL NUOMOS TEISĖS Į PASTATĄ MEDEINOS G. 8A PIRKIMO

PirmasAnkstesnysis...2345678...KitasPaskutinis