Vilniaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
SPRENDIMAS, Nr. 1-1427 2010-03-17
Padalinys: VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL TERITORIJOS PRIE GELEŽINIO VILKO, LVOVO, ŽALGIRIO, UKMERGĖS, PARIBIO IR SALTONIŠKIŲ GATVIŲ DETALIOJO PLANO TVIRTINIMO

 

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL TERITORIJOS PRIE GELEŽINIO VILKO, LVOVO, ŽALGIRIO, UKMERGĖS, PARIBIO IR SALTONIŠKIŲ GATVIŲ DETALIOJO PLANO TVIRTINIMO

 

2010 m. kovo 17 d. Nr. 1-1427

Vilnius

 

 Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymu ir Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2009 m. lapkričio 4 d. sprendimu Nr. 1-1267 „Dėl Paramos socialinės infrastruktūros plėtrai dydžių ir paramos socialinės infrastruktūros plėtrai tiekimo tvarkos aprašo tvirtinimo“ bei atsižvelgdama į Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus
2009 m. gruodžio 22 d. įsakymą Nr. 30-2235 „Dėl Paramos sutarčių dėl infrastruktūros teritorijų įrengimo ir perdavimo Savivaldybės nuosavybėn formų tvirtinimo“, Vilniaus miesto savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

1. Patvirtinti teritorijos prie Geležinio Vilko, Lvovo, Žalgirio, Ukmergės, Paribio
ir Saltoniškių gatvių detalųjį planą ir jo sprendinius (pagal pridedamą brėžinį):

1.1. sklypo Nr. 1:

1.1.1. ribas ir plotą – 1002 (vieno tūkstančio dviejų) kv. m;

1.1.2. paskirtį – kitos paskirties;

1.1.3. naudojimo būdą – komercinės paskirties objektų teritorijos (indeksas K);

1.1.4. naudojimo pobūdį – degalinių ir autoservisų statinių statybos (indeksas K3);

1.1.5. statinių aukštų skaičių – iki 2 aukštų;

1.1.6. statinių aukštį nuo žemės paviršiaus – iki 10 m;

1.1.7. statinių aukščio absoliutinę altitudę – iki 129,5 m;

1.1.8. užstatymo tankį: antžeminį – iki 40 proc.,

1.1.9. užstatymo intensyvumą – iki 1,0;  

1.2. sklypo Nr. 2:

1.2.1. ribas ir plotą – 1508 (vieno tūkstančio penkių šimtų aštuonių) kv. m;

1.2.2. paskirtį – kitos paskirties;

1.2.3. naudojimo būdą – komercinės paskirties objektų teritorijos (indeksas K);

1.2.4. naudojimo pobūdį – degalinių ir autoservisų statinių statybos (indeksas K3);

1.2.5. statinių aukštų skaičių – iki 2 aukštų;

1.2.6. statinių aukštį nuo žemės paviršiaus – iki 10 m;

1.2.7. statinių aukščio absoliutinę altitudę – iki 128,5 m;

1.2.8. užstatymo tankį: antžeminį – iki 40 proc.,

1.2.9. užstatymo intensyvumą – iki 1,0;

1.3. sklypo Nr. 3:

1.3.1. ribas ir plotą – 772 (septynių šimtų septyniasdešimt dviejų) kv. m;

1.3.2. paskirtį – kitos paskirties;

1.3.3. naudojimo būdą – komercinės paskirties objektų teritorijos (indeksas K);

1.3.4. naudojimo pobūdį – (indeksas K);

1.3.5. statinių aukštų skaičių – iki 2 aukštų;

1.3.6. statinių aukštį nuo žemės paviršiaus – iki 10 m;

1.3.7. statinių aukščio absoliutinę altitudę – iki 125,0 m;

1.3.8. užstatymo tankį: antžeminį – iki 50 proc.,

1.3.9. užstatymo intensyvumą – iki 1,0;

1.4. sklypo Nr. 4:

1.4.1. ribas ir plotą – 1271 (vieno tūkstančio dviejų šimtų septyniasdešimt vieno) kv. m;

1.4.2. paskirtį – kitos paskirties;

1.4.3. naudojimo būdą – komercinės paskirties objektų teritorijos (indeksas K);

1.4.4. naudojimo pobūdį – (indeksas K);

1.4.5. statinių aukštų skaičių – iki 3 aukštų;

1.4.6. statinių aukštį nuo žemės paviršiaus – iki 11 m;

1.4.7. statinių aukščio absoliutinę altitudę – iki 125,0 m;

1.4.8. užstatymo tankį: antžeminį – iki 65 proc.,

1.4.9. užstatymo intensyvumą – iki 1,4;

1.5. sklypo Nr. 5:

1.5.1. ribas ir plotą – 1288 (vieno tūkstančio dviejų šimtų aštuoniasdešimt aštuonių) kv. m;

1.5.2. paskirtį – kitos paskirties;

1.5.3. naudojimo būdą – komercinės paskirties objektų teritorijos (indeksas K);

1.5.4. naudojimo pobūdį – (indeksas K);

1.5.5. statinių aukštų skaičių – iki 2 aukštų;

1.5.6. statinių aukštį nuo žemės paviršiaus – iki 10 m;

1.5.7. statinių aukščio absoliutinę altitudę – iki 122,5 m;

1.5.8. užstatymo tankį: antžeminį – iki 45 proc.,

1.5.9. užstatymo intensyvumą – iki 1,0;

1.6. sklypo Nr. 6:

1.6.1. ribas ir plotą – 1867 (vieno tūkstančio aštuonių šimtų šešiasdešimt septynių) kv. m;

1.6.2. paskirtį – kitos paskirties;

1.6.3. naudojimo būdą – komercinės paskirties objektų teritorijos (indeksas K);

1.6.4. naudojimo pobūdį – (indeksas K);

1.6.5. statinių aukštų skaičių – iki 2 aukštų;

1.6.6. statinių aukštį nuo žemės paviršiaus – iki 10 m;

1.6.7. statinių aukščio absoliutinę altitudę – iki 121,5 m;

1.6.8. užstatymo tankį: antžeminį – iki 65 proc.,

1.6.9. užstatymo intensyvumą – iki 1,4;

1.7. 10 (dešimties) kv. m sklypo Nr. 8 detaliuoju planu ribos naikinamos, sklypas perduodamas į valstybinį žemės fondą;

1.8. 650 (šešių šimtų penkiasdešimties) kv. m sklypo Nr. 9 detaliuoju planu ribos naikinamos, sklypas paimamas visuomenės reikmėms;

1.9. sklypo Nr. 10:

1.9.1. ribas ir plotą – 280 (dviejų šimtų aštuoniasdešimties) kv. m;

1.9.2. paskirtį – kitos paskirties;

1.9.3. naudojimo būdą – komercinės paskirties objektų teritorijos (indeksas K);

1.9.4. naudojimo pobūdį – degalinių ir autoservisų statinių statybos (indeksas K3);

1.9.5. statinių aukštų skaičių – iki 1 aukšto;

1.9.6. statinių aukštį nuo žemės paviršiaus – iki 5 m;

1.9.7. statinių aukščio absoliutinę altitudę – iki 111,0 m;

1.9.8. užstatymo tankį: antžeminį – iki 30 proc.,

1.9.9. užstatymo intensyvumą – iki 0,3;

1.10. sklypo Nr. 11:

1.10.1. ribas ir plotą – 1749 (vieno tūkstančio septynių šimtų keturiasdešimt devynių) kv. m;

1.10.2. paskirtį – kitos paskirties;

1.10.3. naudojimo būdą – komercinės paskirties objektų teritorijos (indeksas K);

1.10.4. naudojimo pobūdį – degalinių ir autoservisų statinių statybos (indeksas K3);

1.10.5. statinių aukštų skaičių – iki 1 aukšto;

1.10.6. statinių aukštį nuo žemės paviršiaus – iki 6 m;

1.10.7. statinių aukščio absoliutinę altitudę – iki 110,5 m;

1.10.8. užstatymo tankį: antžeminį – iki 50 proc.,

1.10.9. užstatymo intensyvumą – iki 0,5;

1.11. sklypo Nr. 12:

1.11.1. ribas ir plotą – 688 (šešių šimtų aštuoniasdešimt aštuonių) kv. m;

1.11.2. paskirtį – kitos paskirties;

1.11.3. naudojimo būdą – komercinės paskirties objektų teritorijos (indeksas K);

1.11.4. naudojimo pobūdį – (indeksas K);

1.11.5. statinių aukštų skaičių – iki 2 aukštų;

1.11.6. statinių aukštį nuo žemės paviršiaus – iki 10 m;

1.11.7. statinių aukščio absoliutinę altitudę – iki 124,5 m;

1.11.8. užstatymo tankį: antžeminį – iki 50 proc.,

1.11.9. užstatymo intensyvumą – iki 1,0;

1.12. sklypo Nr. 13, dalies A:

1.12.1. ribas ir plotą – 2395 (dviejų tūkstančių trijų šimtų devyniasdešimt penkių) kv. m;

1.12.2. paskirtį – kitos paskirties;

1.12.3. naudojimo būdą – komercinės paskirties objektų teritorijos (indeksas K);

1.12.4. naudojimo pobūdį – degalinių ir autoservisų statinių statybos (indeksas K3);

1.12.5. statinių aukštų skaičių – iki 1 aukšto (esamas);

1.12.6. kiti sklypo statybos reglamentai nenustatomi;

1.13. sklypo Nr. 13 dalies B:

1.13.1. ribas ir plotą – 33 (trisdešimt trijų) kv. m;

1.13.2. paskirtį – kitos paskirties;

1.13.3. naudojimo būdą – inžinerinės infrastruktūros teritorijos (indeksas I);

1.13.4. naudojimo pobūdį – susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridoriams (indeksas I2);

1.13.5. sklypo Nr. 13 dalis B perduodama į valstybinį žemės fondą;

1.14. sklypo Nr. 16:

1.14.1. ribas ir plotą – 3232 (trijų tūkstančių dviejų šimtų trisdešimt dviejų) kv. m;

1.14.2. paskirtį – kitos paskirties;

1.14.3. naudojimo būdą – inžinerinės infrastruktūros teritorijos (indeksas I);

1.14.4. naudojimo pobūdį – susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų aptarnavimo objektų statybos (indeksas I1);

1.14.5. statinių aukštų skaičių – iki 2 aukštų;

1.14.6. statinių aukštį nuo žemės paviršiaus – iki 10 m;

1.14.7. statinių aukščio absoliutinę altitudę – iki 122,0 m;

1.14.8. užstatymo tankį: antžeminį – iki 20 proc.,

1.14.9. užstatymo intensyvumą – iki 0,3;

1.14.10 apie 1398 (vieno tūkstančio trijų šimtų devyniasdešimt aštuonių) kv. m ploto servitutą, brėžinyje pažymėtą skaičiais 111, 112, 113, 114, 115, 121, 117, 38, 118, 119, 120, estakados priežiūrai.

2. Pritarti prašymui parduoti (nuomoti) apie 786 (septynių šimtų aštuoniasdešimt šešių) kv. m valstybinės žemės sklypo dalį 2B prie sklypo Nr. 2, apie 203 (dviejų šimtų trijų) kv. m valstybinės žemės sklypo dalį 3B prie sklypo Nr. 3, apie 186 (vieno šimto aštuoniasdešimt šešių) kv. m valstybinės žemės sklypo dalį 4B prie sklypo Nr. 4, apie 259 (dviejų šimtų penkiasdešimt devynių) kv. m valstybinės žemės sklypo dalį 5B prie sklypo Nr. 5, apie 783 (septynių šimtų aštuoniasdešimt trijų) kv. m valstybinės žemės sklypo dalį 6B prie sklypo Nr. 6, apie 909 (devynių šimtų devynių) kv. m valstybinės žemės sklypo dalį 11B prie sklypo Nr. 11.

3. Įpareigoti Miesto plėtros departamentą:

3.1. įtraukti į statinio projektavimo sąlygų sąvadą reikalavimus, susijusius su detaliojo plano sprendinių įgyvendinimu, ir esamų ar būtinų naujų inžinerinių tinklų, susisiekimo komunikacijų,

reikalingų suplanuotiems statiniams funkcionuoti, išplėtimo ar nutiesimo sutartis tarp tų tinklų, komunikacijų savininko ir statytojo (detaliojo plano įgyvendintojo);

3.2. išduoti statytojui (detaliojo plano įgyvendintojui) statybos leidimą pasiūlius pasirašyti Paramos socialinės infrastruktūros plėtrai sutartį.

4. Nustatyti, kad:

4.1. planavimo organizatorius patvirtintą detalųjį planą nustatyta tvarka turi įregistruoti Miesto plėtros departamento Vilniaus miesto teritorijų planavimo dokumentų registre;

4.2. sklypų ribos ir plotai gali būti tikslinami atlikus tiksliuosius geodezinius matavimus;

4.3. sklypų užstatymas galimas tik įrengus inžinerinių tinklų ir susisiekimo infrastruktūrą, numatytą detaliajame plane.

 

Meras

Vilius Navickas

______________

 

 

 

Į pradžią