Vilniaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Keičiantis Susijęs Pakeistas Atsisiųskite aktą byloje
SPRENDIMAS, Nr. 1-1531 2010-05-12
Padalinys: VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL VYKDOMOSIOS INSTITUCIJOS ĮGALIOJIMŲ SUTEIKIMO VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJŲ PAREIGYBĖMS

 

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

TARYBA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL VYKDOMOSIOS INSTITUCIJOS ĮGALIOJIMŲ SUTEIKIMO VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJŲ PAREIGYBĖMS

 

2010 m. gegužės 12 d. Nr. 1-1531

Vilnius

 

            Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 3 straipsnio 3 dalies            2 punktu, 16 straipsnio 2 dalies 9 punktu ir 29 straipsnio 1 dalimi bei Valstybės tarnybos įstatymo      8 straipsnio 8 dalies 5 punktu,  Vilniaus miesto savivaldybės taryba   n u s p r e n d ž i a:

            1. Suteikti vykdomosios institucijos įgaliojimus Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojų pareigybėms.

2. Neteko galios.

2018 m. liepos 4 d. Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. 1-1598 redakcija

 

            3. Nustatyti, kad Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius jam įstatymų priskirtas ir Vilniaus miesto savivaldybės (toliau – Savivaldybė) tarybos perduotas funkcijas gali pavesti vykdyti  Savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojui (pavaduotojams), išskyrus tas funkcijas (įgaliojimus), kurios įstatymais imperatyviai priskirtos Savivaldybės administracijos direktoriui, arba Savivaldybės taryba savo sprendimais yra apribojusi  Savivaldybės administracijos direktoriaus teisę pavesti atitinkamų funkcijų vykdymą kitiems subjektams.

            4. Pripažinti netekusiu galios Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2008 m. gegužės 28 d. sprendimą Nr. 1-490 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus ir direktoriaus pavaduotojų pareigybių aprašymo tvirtinimo“.

 

Meras                                                                                                                              Vilius Navickas

______________

 

 

 


 

 
PATVIRTINTA

Vilniaus miesto savivaldybės tarybos

2010 m. gegužės 12 d.

sprendimu Nr. 1-1531

 

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

 

 

Neteko galios.

2018 m. liepos 4 d. Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. 1-1598 redakcija

 

 

 

 
PATVIRTINTA

Vilniaus miesto savivaldybės tarybos

2010 m. gegužės 12 d.

sprendimu Nr. 1-1531

 

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

 

Neteko galios.

2018 m. liepos 4 d. Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. 1-1598 redakcija

 

 

 

 
PATVIRTINTA

Vilniaus miesto savivaldybės tarybos

2010 m. gegužės 12 d.

sprendimu Nr. 1-1531

 

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

 

Neteko galios.

2018 m. liepos 4 d. Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. 1-1598 redakcija

 

 

Dokumento redakcijos
VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA - SPRENDIMAS - 1-1598 - 2018-07-04
DĖL VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS IR JO PAVADUOTOJŲ PAREIGYBIŲ APRAŠYMŲ TVIRTINIMO
Į pradžią