Vilniaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Keičiantis Susijęs Pakeistas Atsisiųskite aktą byloje
ĮSAKYMAS, Nr. 30-681 2011-05-03
Padalinys: VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL LEIDIMŲ TEIKTI PASLAUGAS (EKSPLOATUOTI KILNOJAMUOSIUS ATRAKCIONUS) IŠDAVIMO PASLAUGOS TEIKIMO TVARKOS APRAŠO, KILNOJAMŲJŲ ATRAKCIONŲ ĮRENGIMO IR EKSPLOATAVIMO KONKURSO NUOSTATŲ IR KILNOJAMŲJŲ ATRAKCIONŲ VIETŲ SĄRAŠO TVIRTINIMO

 

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LEIDIMŲ TEIKTI PASLAUGAS (EKSPLOATUOTI KILNOJAMUOSIUS ATRAKCIONUS) IŠDAVIMO PASLAUGOS TEIKIMO TVARKOS APRAŠO, KILNOJAMŲJŲ ATRAKCIONŲ ĮRENGIMO IR EKSPLOATAVIMO KONKURSO NUOSTATŲ IR KILNOJAMŲJŲ ATRAKCIONŲ VIETŲ SĄRAŠO TVIRTINIMO

 

2011 m. gegužės 3 d.   Nr.  30-681  

Vilnius

 

            Neteko galios 2013 09 12 Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. 30-1970 „Dėl pramoginių įrenginių operatoriaus atrankos konkurso organizavimo“.

______________

 

 

Dokumento redakcijos
VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS - ĮSAKYMAS - 30-1970 - 2013-09-12
DĖL PRAMOGINIŲ ĮRENGINIŲ OPERATORIAUS ATRANKOS KONKURSO ORGANIZAVIMO
Į pradžią