Vilniaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Keičiantis Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
ĮSAKYMAS, Nr. 30-175 2012-01-25
Padalinys: VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL PRAŠYMŲ IR PRANEŠIMO FORMŲ TVIRTINIMO

 

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL PRAŠYMŲ IR PRANEŠIMO FORMŲ TVIRTINIMO

 

  2012 m. sausio 25 d. Nr.   30-175

Vilnius

 

            Neteko galios 2015 06 26 Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. 30-2368 „Dėl dokumentų formų tvirtinimo“.

______________

 

Dokumento redakcijos
VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS - ĮSAKYMAS - 30-2368 - 2015-06-26
DĖL DOKUMENTŲ FORMŲ TVIRTINIMO
Į pradžią