Vilniaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
ĮSAKYMAS, Nr. 30-978 2012-05-21
Padalinys: VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL TARYBOS SPRENDIMO PROJEKTO „DĖL TARYBOS 2011-11-23 SPRENDIMO NR. 1-326 „DĖL TVARKYMO IR ŠVAROS TAISYKLIŲ TVIRTINIMO“ PAKEITIMO“

 

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL TARYBOS SPRENDIMO PROJEKTO „DĖL TARYBOS 2011-11-23 SPRENDIMO NR. 1-326 „DĖL TVARKYMO IR ŠVAROS TAISYKLIŲ TVIRTINIMO“ PAKEITIMO“

 

  2012 m. gegužės 21 d. Nr.   30-978

Vilnius

 

 T e i k i u  Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimo projektą „Dėl Tarybos       2011-11-23 sprendimo Nr. 1-326 „Dėl Tvarkymo ir švaros taisyklių tvirtinimo“ pakeitimo“ ir siūlau merui įrašyti jį į Tarybos posėdžio darbotvarkę.

 

Administracijos direktorius

Valdas Klimantavičius

 

Į pradžią