Vilniaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Keičiantis Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
ĮSAKYMAS, Nr. 30-1039 2012-05-24
Padalinys: VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL GRAFIČIŲ PIEŠIMO VIETŲ NUSTATYMO

 

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL GRAFIČIŲ PIEŠIMO VIETŲ NUSTATYMO

 

  2012 m. gegužės 24 d. Nr.   30-1039

Vilnius

 

Vadovaudamasis Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2011 m. lapkričio 23 d. sprendimu Nr. 1-326 „Dėl Tvarkymo ir švaros taisyklių tvirtinimo“ patvirtintų Tvarkymo ir švaros taisyklių 15.6 punktu ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2010 m. lapkričio 17 d. įsakymu Nr. 30-2023 „Dėl Pažymėjimų dėl suderintos grafičių piešimo vietos išdavimo tvarkos aprašo tvirtinimo“:

1. Nustatau šias grafičių piešimo vietas, kuriose galima piešti nuo 8.00 iki 22.00 val.:

1.1. neturint pažymėjimo dėl suderintos grafičių piešimo vietos:

1.1.1. Neries upės prieplaukos, esančios tarp Karaliaus Mindaugo ir Žirmūnų tiltų (iš Olimpiečių gatvės pusės), siena;

1.1.2. Neteko galios;

2016 m. spalio 17 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-2374 redakcija

 

1.1.3. Pilaitės riedlenčių parko statiniai, esantys priešais Vilniaus Martyno Mažvydo progimnaziją (Vydūno g. 17A);

1.1.4. požeminės perėjos, esančios Oslo gatvėje prie Respublikinės Vilniaus universitetinės ligoninės (Šiltnamių g. 29), požeminės dalies sienos;

1.1.5. požeminės perėjos, esančios prie Vingio parko, šalia S. Konarskio gatvės, požeminės dalies sienos;

1.1.6. požeminės perėjos, esančios prie prekybos centro „Panorama“ (Saltoniškių g. 9), požeminės dalies sienos.

                  2013 m. sausio 31 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-313 redakcija

 

1.2. turint pažymėjimą dėl suderintos grafičių piešimo vietos:

1.2.1. požeminės perėjos, esančios prie pastato Laisvės pr. 40, požeminės dalies sienos;

1.2.2. požeminės perėjos, esančios prie pastato Laisvės pr. 28, požeminės dalies sienos;

1.2.3. Neteko galios.

2013 m. sausio 31 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-313 redakcija

 

1.2.4. požeminių perėjų, esančių po Savanorių prospekto žiedu, požeminių dalių sienos;

1.2.5. požeminės perėjos, esančios šalia parodų ir konferencijų centro „Litexpo“ (Laisvės pr. 5), sienos;

1.2.6. Vilniaus miesto savivaldybės administracinio pastato (Konstitucijos pr. 3) požeminės automobilių stovėjimo aikštelės sienos;

1.2.7. Gedimino prospekto požeminės automobilių stovėjimo aikštelės sienos;

1.2.8. Neteko galios.

                  2015 m. liepos 10 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-2484 redakcija

 

1.2.9. Neteko galios.

                  2015 m. liepos 10 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-2484 redakcija

 

1.2.10.  vaikų žaidimo aikštelės, esančios prie pastato Paberžės g. 2, statiniai.

2. Nustatau, kad:

2.1. šio įsakymo 1 punkte nurodytose vietose draudžiama piešti:

2.1.1. naudojant necenzūrinius žodžius, simbolius, atsakingų už Lietuvos gyventojų represijas Vokietijos nacionalsocialistų arba SSRS komunistų partijos vadovų atvaizdus, sovietinę, nacistinę ar Lietuvos SSR simboliką;

2.1.2. diskriminacinius, karinius vaizdus, užrašus, simbolius;

2.1.3. vaizdus, užrašus, simbolius, skatinančius ar vaizduojančius nacionalinę nesantaiką, lygių teisių pažeidimus ar kitaip įžeidžiančius žmogaus orumą;

2.1.4. pažeidžiant Lietuvos Respublikos nepilnamečių apsaugos nuo neigiamo viešosios informacijos poveikio įstatymo, kitų įstatymų, Tvarkymo ir švaros taisyklių ir kitų galiojančių teisės aktų reikalavimus;

2.1.5. reklamos tikslais;

2.2. grafičių piešimo vietose sienas grafičių piešimui piešėjai pasiruošia patys;

2.3. Vilniaus miesto savivaldybė neatsako už trečiųjų asmenų padarytą žalą legaliam piešiniui;

2.4. šio įsakymo 1 punkte nurodytose vietose esantys piešiniai gali būti nuvalyti ar uždažyti miesto tvarkymo bendrovių, pagal sutartis su Vilniaus miesto savivaldybės administracija atliekančių statinių sutvarkymo darbus. Pagal žodinį ar rašytinį asmenų kreipimąsi Miesto ūkio ir transporto departamentas privalo informuoti besikreipiančius asmenis apie planuojamus statinių sutvarkymo darbus šiose vietose.

3. Pavedu:

3.1. Saugaus miesto departamento Administracinės veiklos skyriui kartu su E. miesto departamento Informacinių technologijų skyriumi patalpinti Vilniaus miesto savivaldybės interneto svetainėje www.vilnius.lt informaciją apie šio įsakymo 1 punkte nurodytas grafičių piešimo vietas;

3.2. Savivaldybės tarybos sekretoriato Viešųjų ryšių skyriui paskelbti apie šio įsakymo priėmimą per žiniasklaidą ir Vilniaus miesto savivaldybės interneto svetainėje www.vilnius.lt.

 

 

Administracijos direktoriaus pavaduotojas,

pavaduojantis Administracijos direktorių                                                                 Jonas Urbanavičius

______________

 

Dokumento redakcijos
VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS - ĮSAKYMAS - 30-1406 - 2012-07-10
DĖL ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2012-05-24 ĮSAKYMO NR. 30-1039 „DĖL GRAFIČIŲ PIEŠIMO VIETŲ NUSTATYMO“ PAKEITIMO
VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS - ĮSAKYMAS - 30-313 - 2013-01-31
DĖL ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2012-05-24 ĮSAKYMO NR. 30-1039 „DĖL GRAFIČIŲ PIEŠIMO VIETŲ NUSTATYMO“ PAPILDYMO IR PAKEITIMO
VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS - ĮSAKYMAS - 30-2484 - 2015-07-10
DĖL ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2012-05-24 ĮSAKYMO NR. 30-1039 „DĖL GRAFIČIŲ PIEŠIMO VIETŲ NUSTATYMO“ PAKEITIMO
VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS - ĮSAKYMAS - 30-2374 - 2016-10-17
DĖL ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2012-05-24 ĮSAKYMO NR. 30-1039 „DĖL GRAFIČIŲ PIEŠIMO VIETŲ NUSTATYMO“ PAKEITIMO
Į pradžią