Vilniaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Priedas Atsisiųskite aktą byloje
SPRENDIMAS, Nr. 1-651 2012-06-20
Padalinys: VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL PALĖPIŲ IR STOGLANGIŲ ĮRENGIMO VILNIAUS SENAMIESČIO PASTATUOSE REKOMENDACIJŲ TVIRTINIMO

 

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

TARYBA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL PALĖPIŲ IR STOGLANGIŲ ĮRENGIMO VILNIAUS SENAMIESČIO PASTATUOSE REKOMENDACIJŲ TVIRTINIMO

 

2012 m. birželio 20 d. Nr. 1-651

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 26 punktu, Vilniaus miesto savivaldybės taryba  n u s p r e n d ž i a:

1. Patvirtinti Palėpių ir stoglangių įrengimo Vilniaus senamiesčio pastatuose rekomendacijas (pridedama).

2. Siūlyti Vilniaus miesto savivaldybės administracijos padaliniams, išduodant specialiuosius architektūrinius reikalavimus bei pagal kompetenciją vykdant kitas funkcijas, susijusias su Vilniaus senamiesčio tvarkyba, atsižvelgti į šio sprendimo 1 punktu patvirtintas rekomendacijas.

 

                                                                                 

 

Meras                                                                                                                              Artūras Zuokas

______________

 

 

Dokumento priedai:
1-651 - PALĖPIŲ IR STOGLANGIŲ ĮRENGIMO VILNIAUS SENAMIESČIO PASTATUOSE REKOMENDACIJOS
Į pradžią