Vilniaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Keičiantis Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
ĮSAKYMAS, Nr. 30-662 2013-03-15
Padalinys: VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL RENGINIŲ (SUSIRINKIMŲ) DERINIMO KOMISIJOS SUDARYMO

 

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL RENGINIŲ (SUSIRINKIMŲ) DERINIMO KOMISIJOS SUDARYMO

 

  2013 m. kovo 15 d. Nr. 30-662

Vilnius

 

            Neteko galios 2015 04 30 Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. 30-1254 „Dėl renginių (susirinkimų) derinimo komisijos sudarymo“.

______________

 

Dokumento redakcijos
VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS - ĮSAKYMAS - 30-994 - 2013-04-26
DĖL ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2013-03-15 ĮSAKYMO NR. 30-662 „DĖL RENGINIŲ (SUSIRINKIMŲ) DERINIMO KOMISIJOS SUDARYMO“ PAPILDYMO
VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS - ĮSAKYMAS - 30-1254 - 2015-04-30
DĖL RENGINIŲ (SUSIRINKIMŲ) DERINIMO KOMISIJOS SUDARYMO
Į pradžią