Vilniaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
ĮSAKYMAS, Nr. 30-2149 2013-10-04
Padalinys: VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL TARYBOS SPRENDIMO PROJEKTO „DĖL TARYBOS 2011-11-23 SPRENDIMO NR.1-326 „DĖL TVARKYMO IR ŠVAROS TAISYKLIŲ TVIRTINIMO" PAKEITIMO"

 

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL TARYBOS SPRENDIMO PROJEKTO „DĖL TARYBOS 2011-11-23 SPRENDIMO NR.1-326 „DĖL TVARKYMO IR ŠVAROS TAISYKLIŲ TVIRTINIMO" PAKEITIMO"

 

  2013 m. spalio 4 d. Nr. 30-2149

Vilnius

 

T e i k i u Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimo projektą „Dėl Tarybos 2011-11-23 sprendimo Nr. 1-326 ,,Dėl Tvarkymo ir švaros taisyklių tvirtinimo“ pakeitimo“ ir siūlau merui įrašyti jį į Tarybos posėdžio darbotvarkę.

 

 

Administracijos direktoriaus pavaduotojas,

pavaduojantis Administracijos direktorių                                                                 Jonas Urbanavičius

______________

 

 

Į pradžią