Vilniaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Keičiantis Susijęs Pakeistas Atsisiųskite aktą byloje
ĮSAKYMAS, Nr. 30-3661 2014-12-05
Padalinys: VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL LEIDIMŲ PREKIAUTI (TEIKTI PASLAUGAS) VIEŠOSIOSE VIETOSE IŠDAVIMO IR PANAIKINIMO TVARKOS APRAŠO TVIRTINIMO

VH3BW

 

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL LEIDIMŲ PREKIAUTI (TEIKTI PASLAUGAS) VIEŠOSIOSE VIETOSE IŠDAVIMO IR PANAIKINIMO TVARKOS APRAŠO TVIRTINIMO

 

  2014 m. gruodžio 5 d. Nr.   30-3661

Vilnius

 

 

            Neteko galios 2015 11 13 Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. 30-3647 „Dėl leidimų prekiauti (teikti paslaugas) viešosiose vietose išdavimo ir panaikinimo tvarkos aprašo tvirtinimo“.

______________

 

Dokumento redakcijos
VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS - ĮSAKYMAS - 30-2212 - 2015-06-15
DĖL ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2014-12-05 ĮSAKYMO NR. 30-3661 „DĖL LEIDIMŲ PREKIAUTI (TEIKTI PASLAUGAS) VIEŠOSIOSE VIETOSE IŠDAVIMO IR PANAIKINIMO TVARKOS APRAŠO TVIRTINIMO“ PAKEITIMO
VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS - ĮSAKYMAS - 30-3647 - 2015-11-13
DĖL LEIDIMŲ PREKIAUTI (TEIKTI PASLAUGAS) VIEŠOSIOSE VIETOSE IŠDAVIMO IR PANAIKINIMO TVARKOS APRAŠO TVIRTINIMO
Į pradžią