Vilniaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Keičiantis Susijęs Pakeistas Atsisiųskite aktą byloje
ĮSAKYMAS, Nr. 30-2368 2015-06-26
Padalinys: VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL DOKUMENTŲ FORMŲ TVIRTINIMO

 

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL DOKUMENTŲ FORMŲ TVIRTINIMO

 

2015 m. birželio 26 d. Nr.   30-2368

Vilnius

 

 

Neteko galios 2019 09 30 Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. 30-2492/19 „Dėl dokumentų formų tvirtinimo“.

______________

 

Dokumento redakcijos
VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS - ĮSAKYMAS - 30-2821 - 2017-11-15
DĖL ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2015-06-26 ĮSAKYMO NR. 30-2368 „DĖL DOKUMENTŲ FORMŲ TVIRTINIMO“ PAKEITIMO
VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS - ĮSAKYMAS - 30-2492/19 - 2019-09-30
DĖL DOKUMENTŲ FORMŲ TVIRTINIMO
Į pradžią