Vilniaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Susijęs Pakeistas Priedas Atsisiųskite aktą byloje
ĮSAKYMAS, Nr. 30-2366 2015-06-26
Padalinys: VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL PAŽYMĖJIMŲ DĖL SUDERINTOS GRAFIČIŲ PIEŠIMO VIETOS IŠDAVIMO TVARKOS APRAŠO TVIRTINIMO

 

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL PAŽYMĖJIMŲ DĖL SUDERINTOS GRAFIČIŲ PIEŠIMO VIETOS IŠDAVIMO TVARKOS APRAŠO TVIRTINIMO

 

             2015 m. birželio 26 d. Nr.   30-2366

Vilnius

 

 

 Vadovaudamasi Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2011 m. lapkričio 23 d. sprendimo Nr. 1-326 „Dėl Tvarkymo ir švaros taisyklių tvirtinimo“ 4.9 punktu:

1.  T v i r t i n u  Pažymėjimų dėl suderintos grafičių piešimo vietos išdavimo tvarkos aprašą.

2.  L a i k a u  netekusiu galios Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2010 m. lapkričio 17 d. įsakymą Nr. 30-2023 „Dėl Pažymėjimų dėl suderintos grafičių piešimo vietos išdavimo tvarkos aprašo tvirtinimo“.

3. N u s t a t a u, kad šis įsakymas įsigalioja 2015 m. liepos 1 d.

 

 

 

 

Administracijos direktorė                                                                                       Alma Vaitkunskienė

______________

 

 

Dokumento priedai:
30-2366 - DĖL PAŽYMĖJIMŲ DĖL SUDERINTOS GRAFIČIŲ PIEŠIMO VIETOS IŠDAVIMO TVARKOS APRAŠO TVIRTINIMO (1 PRIEDAS)
30-2366 - DĖL PAŽYMĖJIMŲ DĖL SUDERINTOS GRAFIČIŲ PIEŠIMO VIETOS IŠDAVIMO TVARKOS APRAŠO TVIRTINIMO (2 PRIEDAS)
30-2366 - DĖL PAŽYMĖJIMŲ DĖL SUDERINTOS GRAFIČIŲ PIEŠIMO VIETOS IŠDAVIMO TVARKOS APRAŠO TVIRTINIMO (3 PRIEDAS)
30-2366 - DĖL PAŽYMĖJIMŲ DĖL SUDERINTOS GRAFIČIŲ PIEŠIMO VIETOS IŠDAVIMO TVARKOS APRAŠO TVIRTINIMO (PRIEDAS)
Į pradžią