Vilniaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
ĮSAKYMAS, Nr. 40-369 2015-10-05
Padalinys: VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL SAUGAUS MIESTO DEPARTAMENTO VIEŠOSIOS TVARKOS SKYRIAUS ĮPAREIGOJIMO

 

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL SAUGAUS MIESTO DEPARTAMENTO VIEŠOSIOS TVARKOS SKYRIAUS ĮPAREIGOJIMO

 

  2015 m. spalio 5 d. Nr.   40-369

Vilnius

 

 

Siekdama užtikrinti Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2011 m. lapkričio 23 d. sprendimu Nr. 1-326  (Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2015 m. birželio 17 d. sprendimo Nr. 1-70 redakcija) patvirtintų Tvarkymo ir švaros taisyklių IV skyriaus „Renginių organizavimas“ tinkamą įgyvendinimą:

1. Į p a r e i g o j u  Vilniaus miesto savivaldybės  administracijos Saugaus miesto departamento Administracinės veiklos skyriui ir Viešosios tvarkos skyrių iki 2015 m. lapkričio 1 d. parengti renginių organizatoriams skirtą detalią informaciją apie būtinus renginio organizavimui dokumentus (atmintinės, lankstinukai ir kt.) ir užtikrinti šios informacijos tinkamą sklaidą ir skelbimą Vilniaus miesto savivaldybės interneto svetainėje.

2015 m. spalio 9 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 40-379 redakcija

 

            2. P a v e d u  Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Saugaus miesto departamento direktoriui kontroliuoti, kaip vykdomas šis įsakymas.

 

 

 

 

Administracijos direktorė                                                                                       Alma Vaitkunskienė

______________

 

 

Dokumento redakcijos
VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS - ĮSAKYMAS - 40-379 - 2015-10-09
DĖL ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2015-10-05 ĮSAKYMO NR. 40-369 „DĖL ĮPAREIGOJIMO SAUGAUS MIESTO DEPARTAMENTO VIEŠOSIOS TVARKOS SKYRIUI“ PAKEITIMO
Į pradžią