Vilniaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
ĮSAKYMAS, Nr. A30-2104 2016-07-20
Padalinys: VILNIAUS M. SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL LEIDIMO FILMUOTI REKLAMINĮ KLIPĄ

 

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LEIDIMO FILMUOTI REKLAMINĮ KLIPĄ

 

  2016 m. liepos 20 d. Nr.   A30-2104

Vilnius

 

Vadovaudamasi Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2011 m. lapkričio 23 d. sprendimu Nr. 1-326 (2015 m. birželio 17 d. sprendimo Nr. 1-70 redakcija) patvirtintomis Tvarkymo ir švaros taisyklėmis ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2015 m. gruodžio 7 d. įsakymo Nr. 40-479 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos Vilmos Šilalienės įgaliojimų“ 1.3 punktu:

1. L e i d ž i u  mažajai bendrijai „Lokacijos“ filmuoti reklaminį klipą (prireikus ir suderinus nustatyta tvarka apsitverti ir naudoti automobiliams stovėti skirtas vietas ir pastatyti filmavimo įrangą ant šaligatvių):

1.1. 2016 m. liepos 21 d. 17–21 val. Santuokų rūmų parke, laikinai ribojant pėsčiųjų eismą, 6–21 val. rezervuojant 20 automobilių stovėjimo vietų Pamėnkalnio gatvėje;

1.2. liepos 21 d. 5–22 val. aptverti 20 automobilių stovėjimo vietų prie pastato Kareivių g. 15;

1.3. liepos 22 d. 4–9 val. ant Tauro kalno prie pastato V. Mykolaičio-Putino g. 5, techninį transportą statant prie minėto pastato stovėti draudžiančioje zonoje.

2. Į p a r e i g o j u  organizatorius:

2.1. laikytis Tvarkymo ir švaros bei Triukšmo prevencijos viešosiose vietose taisyklių reikalavimų;

2.2. sudaryti sutartį, kad pasibaigus kiekvienam filmavimui per vieną valandą būtų sutvarkyta teritorija, surinktos ir išvežtos šiukšlės, bei atlyginti tretiesiems asmenims visus galimus materialinius ir nematerialinius nuostolius (žalas), kurie gali būti padaryti filmavimų metu ar dėl nelaimingų atsitikimų;

2.3. sudaryti sutartį su saugos tarnyba dėl saugumo ir eismo tvarkos pakeitimų užtikrinimo filmavimų metu;

2.4. užtikrinti, kad filmavimų metu nebūtų sugadintas grindinys ir veja, o esant žalai ją atlyginti;

2.5. filmuoti netrikdant šalia esančių įmonių, įstaigų ar organizacijų darbo, neužstojant privažiuoti ir įeiti į pastatus skirtų kelių, o filmavimų vietą ir laiką šalia jų papildomai suderinti su jų administracijomis ir gyventojais;

2.6. mokamų automobilių stovėjimo vietų panaudojimo ir aptvėrimo galimybę filmavimų vietose ir jų prieigose suderinti su Savivaldybės įmone „Susisiekimo paslaugos“;

2.7. pagal poreikį numatyti eismo saugumo užtikrinimo priemonių planą, paskirti atsakingą koordinatorių už eismo organizavimo priemonių užtikrinimą (laikinų kelio ženklų pastatymą, eismo reguliavimą, į aptvertą teritoriją įvažiuojančio aptarnaujančio transporto reguliavimą);

2.8. filmavimo vietą ir laiką Santuokų rūmų parke papildomai suderinti su viešąja įstaiga „Vilniaus miesto parkai“;

2.9. sumokėti 252 Eur vietinę rinkliavą už leidimo organizuoti komercinius renginius Savivaldybei priklausančiose ar valdytojo teise valdomose viešojo naudojimo teritorijose išdavimą;

2.10. netrukdyti kitiems su Vilniaus miesto savivaldybės administracija suderintiems renginiams ir susirinkimams, organizuojamiems Lietuvos Respublikos susirinkimų įstatymo nustatyta tvarka.

3. P a v e d u  Saugaus miesto departamento Administracinės veiklos skyriui prašyti Vilniaus apskrities vyriausiąjį policijos komisariatą palaikyti viešąją tvarką filmavimų metu.

 

 

 

Administracijos direktoriaus pavaduotoja                                                                       Vilma Šilalienė

______________

 

 

Į pradžią