Vilniaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
ĮSAKYMAS, Nr. A30-2117 2016-07-22
Padalinys: VILNIAUS M. SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL LEIDIMO ORGANIZUOTI TARPTAUTINĮ DVIRAČIŲ TURĄ

 

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LEIDIMO ORGANIZUOTI TARPTAUTINĮ DVIRAČIŲ TURĄ

 

  2016 m. liepos 22 d. Nr.   A30-2117

Vilnius

 

Vadovaudamasi Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2011 m. lapkričio 23 d. sprendimu Nr. 1-326 (2015 m. birželio 17 d. sprendimo Nr. 1-70 redakcija) patvirtintomis Tvarkymo ir švaros taisyklėmis ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2015 m. gruodžio 7 d. įsakymo Nr. 40-479 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos Vilmos Šilalienės įgaliojimų“ 1.3 punktu:

1. L e i d ž i u  aljansui „Ukraina be našlaičių“ organizuoti tarptautinį dviračių turą:

1.1. 2016 m. liepos 25 d. 14–16 val. važiuoti A19 keliu, Gariūnų, Oslo gatvėmis, Vilniaus vakariniu aplinkkeliu, Šešuolių, Justiniškių, Rygos gatvėmis, Laisvės prospektu, J. Baltrušaičio, Ukmergės gatvėmis iki pastato Ukmergės g. 263;

1.2. liepos 26 d. 9–10 val. važiuoti nuo pastato Ukmergės g. 263 Ukmergės gatve iki Senojo Ukmergės kelio.

2. Į p a r e i g o j u  organizatorius:

2.1. laikytis Tvarkymo ir švaros bei Triukšmo prevencijos viešosiose vietose taisyklių reikalavimų;

2.2. palaikyti švarą ir tvarką turo metu, o jam pasibaigus per 1 valandą sutvarkyti teritoriją, surinkti ir išvežti šiukšles bei atlyginti tretiesiems asmenims visus galimus materialinius ir nematerialinius nuostolius  (žalas), kurie gali būti padaryti dėl turo metu patirtų traumų ar kitų nelaimingų atsitikimų;

2.3. užtikrinti tvarkingą dviračių kolonos judėjimą, paskirti už saugų eismą atsakingus savanorius ir koordinatorių, vilkėsiančius šviesą atspindinčiomis liemenėmis;

2.4. turą organizuoti laikantis Kelių eismo taisyklių reikalavimų.

3. P a v e d u  Saugaus miesto departamento Administracinės veiklos skyriui prašyti Vilniaus apskrities vyriausiąjį policijos komisariatą palaikyti viešąją tvarką ir užtikrinti policijos palydą turo metu.

4. P r a š a u  Tarybos ir mero sekretoriato Rinkodaros ir komunikacijos skyrių informuoti visuomenę apie galimus eismo trikdžius turo metu.

 

 

Administracijos direktoriaus pavaduotoja                                                                       Vilma Šilalienė

______________

 

 

Į pradžią